Vragen en tussenkomsten

19 maart 2007 - Het OCMW van Gent neemt diverse initiatieven om de energiefactuur van zijn klanten fors te doen dalen. Vaak kampen deze gezinnen immers met hoge energierekeningen en een begeleiding rond energiebesparing is wenselijk. Lees meer...

 


12 maart 2007 - Er wordt te snel gereden en in het grootste deel van de straat is er geen fiets- en voetpad. Ondanks de zeer gevaarlijke verkeerssituatie zijn de bewoners van deze drukke verbindingsweg dus verplicht om zich op de rijbaan te begeven. Sofie Bracke pleit voor dringende heraanleg. Lees meer...

 


6 maart 2007 - De offici?le opening van de Halfvastenfoor zal plaats hebben op zaterdag 10 maart. Na drie jaren noodgedwongen verblijf aan de Watersportbaan door werken aan het Sint-Pietersplein, mogen het Sint-Pietersplein, het Kramersplein en het St.-Amandsplein de Halfvastenfoor opnieuw verwelkomen. Lees meer...

 


15 februari 2007 - In de commissie Haven van 15 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen De Clercq naar het reglement inzake vestigingssubsidies Lees meer...

 


13 februari 2007 - In het bestuursakkoord 2007-2012 staat aangekondigd dat de prijs van de 2de bewonerskaart zal worden gehalveerd. In de commissie Openbare Werken van 12 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen Temmerman naar de stand van zaken. Lees meer...

 


12 februari 2007 - Op 9 juli doet de Tour de France Gent aan. Het aftellen is zaterdag begonnen. Lees meer...

 


29 januari 2007 - Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs in de gemeenteraad van 29 januari moet de weg openliggen voor de ontwikkeling van de terreinen rond Flanders Expo, sinds vorig jaar The Loop genaamd. Lees meer...

 


29 januari 2007 - In de gemeenteraad werd het bestuursakkoord 2007-2012 besproken. VLD-fractievoorzitter Sami Souguir beklemtoonde in zijn maidenspeech dat de kiezer de coalitie beloond en versterkt heeft. Lees meer...

 


29 januari 2007 - In het vragenuurtje peilde VLD-gemeenteraadslid Stefaan Noreilde naar de intenties van nieuwe schepen Mathias De Clercq in verband met de verfraaiingssubsidies voor handels- en horecazaken. Lees meer...

 


8 januari 2007 - De raad van het Gentse OCMW kwam op vrijdag 5 januari voor het eerst bijeen. Geert Versnick werd tot OCMW-voorzitter verkozen. In de raad zetelen ook de VLD-ers Anne Bottequin en Carl De Decker. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   172   173   174   175     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.