Vragen en tussenkomsten

18 februari 2008 - In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft de federale wetgever in 2006 de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor occasionele drankgelegenheden, zoals fuiven, eetfestijnen en buurtfeesten afgeschaft. Lees meer...18 februari 2008 - Sinds 2006 staan er op verschillende plaatsen in Gent informatiekiosken. Inwoners en bezoekers kunnen er via een computer met aanraakscherm op elk moment van de dag allerlei informatie opvragen. Lees meer...13 februari 2008 - Na maanden van intensief overleg en voorbereidend werk stelt het Gentse OCMW vandaag zijn beleidsnota voor 2007-2012 voor. Het is een ambitieuze nota waarbij het accent op duurzaam activeren en wonen ligt. Meer dan ooit komt het OCMW aan zijn opdracht tegemoet om voor iedereen een menswaardig bestaan te verzekeren. Lees meer...12 februari 2008 - De Vlaamse minister van Sport heeft voor de ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugd- accommodatie bij voetbalclubs in 2007 een totaalbudget van 1.625.000 euro voorzien. Lees meer...11 februari 2008 - Eind januari hebben diverse media, naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in Oostende, het bericht verspreid dat de parkeerretributies in Belgi? niet rechtsgeldig zouden zijn. De schepen van Mobiliteit reageerde onmiddellijk en stelde dat de situatie in Gent volledig wettelijk is, aangezien de administratieve afhandeling door het Autonoom Parkeerbedrijf gebeurt. Lees meer...11 februari 2008 - Tijdens de commissie Openbare Werken van 11 juni jl. informeerde ik naar de geplande heraanleg van de Noordhoutstraat. U antwoordde toen dat het om een gecombineerd dossier stad Gent en Aquafin gaat. Het ontwerpdossier werd ondertussen afgewerkt en overgemaakt aan de Vlaamse Milieu Maatschappij. Lees meer...29 januari 2008 - Op 12 december jl. lanceerde de Vlaamse overheid de webstek www.wegenwerken.be. Op deze site komt u te weten welke wegenwerken de Vlaamse overheid momenteel uitvoert, welke er gepland zijn op korte termijn (minder dan 6 maanden) en op lange termijn (meer dan 6 maanden) en dit met oog op een betere co?rdinatie van de werkzaamheden zodat de hinder voor inwoners, handelaars en ondernemers kan worden beperkt. Lees meer...28 januari 2008 - Om particuliere eigenaars te stimuleren tot het opknappen van hun woningen, heeft het stadsbestuur over de periode 2005 tot en met 2007 een premie voor elektriciteit en/of centrale verwarming voorzien. Lees meer...28 januari 2008 - Tijdens de commissie Welzijn peilde ik vorig jaar naar de mogelijkheid tot de plaatsing van automatische externe defibrillatoren in de door de stad beheerde parkeerplaatsen en andere publieke plaatsen. De schepen antwoordde toen dat er een overleggroep voor Gent zou worden opgericht die zich hierover zou buigen. Lees meer...21 januari 2008 - De eindejaarsfeesten liggen alweer even achter ons. Traditiegetrouw vinden er tijdens de eindejaarperiode intensieve alcoholcontroles plaats. Dit jaar was dit niet anders. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   179   180   181   182   183   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info