Vragen en tussenkomsten

4 mei 2007 - Het stadsbestuur heeft op 4 mei de oprichting goedgekeurd van vzw REGent. Via deze vzw zal de Stad Gent onder andere energiescans laten uitvoeren bij particulieren. De bedoeling is om het energie- en waterverbruik van de Gentenaars te doen dalen. Lees meer...4 mei 2007 - De Gentse Stadswacht neemt zes elektrische fietsen in gebruik. Op termijn zal de Stadswacht alle bromfietsen vervangen door fietsen, om energie te besparen en vervuiling te voorkomen. Het Gentse stadsbestuur draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Lees meer...25 april 2007 - De Gentse haven heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. Het maritieme goederenverkeer steeg met 7,3 procent en er meerden 9,1 procent meer zeeschepen aan. Lees meer...24 april 2007 - Binnen het project van duurzaam vlootbeheer wil de Stad Gent op termijn haar voertuigen vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. 'Behalve de aankoop van de juiste voertuigen is natuurlijk ook de rijstijl van de chauffeurs van groot belang om winst te boeken op economisch en ecologisch vlak.' zegt schepen van Facility Management Christophe Peeters (Open Vld). Lees meer...23 april 2007 - Sami Souguir informeert naar de stand van zaken m.b.t. het elektronisch stemmen in Gent. In een recent interview stipte schepen Uyttendaele het elektronisch stemmen aan als een van haar drie topprioriteiten. Lees meer...23 april 2007 - Begin 2005 is de stad Gent gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart (eID). De federale overheid heeft beslist dat alle Belgen tegen eind 2009 over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. Sami Souguir peilde naar de stand van zaken... Lees meer...19 april 2007 - In de Commissie Openbare Werken van 19 april vestigde Sofie Bracke de aandacht op enkele belangrijke punten en informeerde ze ook naar de globale stand van zaken. Lees meer...13 april 2007 - Op donderdag 12 april 2007 plaatst het Gentse college van burgemeester en schepenen aan het Gentse stadhuis een van de 26 'vlindertegels' tegen zinloos geweld. In alle wijken en deelgemeenten van Gent wordt op een strategische lokatie zo'n tegel geplaatst. Lees meer...13 april 2007 - Op woensdag 11 april werd het (proef)project voorgesteld in het Gentse stadhuis, waarna het richting urinoir Bij Sint-Jacobs ging. Daarop werd het eerste van zeven vrouwensilhouetten met stadsplannetje gekleefd. Lees meer...12 april 2007 - Recentelijk lanceerden de Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen 'De groene sleutel'. Dit is een ecolabel voor campings die zuinig omspringen met energie en water, aan afvalpreventie en -sortering doen en werknemers en bezoekers aanzetten tot een zo milieubewust mogelijk gedrag. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   181   182   183   184   185   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info