Vragen en tussenkomsten

8 oktober 2007 - Het uitzicht en het gebruik van Drongenplein is in Drongen een thema dat vele inwoners beroert. In het wijkprogramma van Drongen vinden we daarom ook een afzonderlijk hoofdstukje over de "Aanpak van Drongenplein". Lees meer...2 oktober 2007 - Er bestaat nog steeds een groot verschil in behandeling tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Zo zijn de pensioenrechten voor het contractuele stadspersoneel beduidend lager dan die van hun collegas die statutair werden aangeworven. Lees meer...2 oktober 2007 - Begin dit jaar werd het fenomeen afvaltoerisme onder onze aandacht gebracht: Gentse containerparken worden ook door mensen van buiten Gent bezocht, waardoor de aangebrachte hoeveelheid van sommige afvalsoorten op enkele jaren tijd fors is gestegen. Lees meer...2 oktober 2007 - De stad Gent beschikt over een aantal mobiele toiletwagens die worden ingezet bij allerhande manifestaties. Ook tijdens de Gentse Feesten wordt hiervan gebruik gemaakt. In het kader hiervan stelde Sami Souguir volgende vragen aan de schepen: Zijn deze wagens toegankelijk voor personen met een handicap? Indien niet, zal het stadsbestuur hiervoor de nodige aanpassingen uitvoeren? Lees meer...2 oktober 2007 - Qpark, een privaat parkeerbedrijf, heeft onlangs in de nieuwe parkeergarage onder het Astridplein aan het station Antwerpen Centraal, een Autonome Externe Defibrillator (AED) ge?nstalleerd. Een AED is een toestel dat het leven kan redden van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand. E?n toestel kost ongeveer 1000 euro. Lees meer...24 09 2007 - Op 27 juli 2007 heeft de Vlaamse regering een gunstig Milieueffectenrapport voor het Arteveldestadion afgeleverd. Hiermee komt de bouw van het stadion opnieuw een stap dichter. Lees meer...24 09 2007 - Schepen van Economie Mathias De Clercq wil geregeld overleg tussen stad, handelaars en zelfstandigen-organisaties. Dat moet de Gentse middenstand en zijn klanten ten goede komen. Lees meer...19 09 2007 - Voortaan kun je in Gent de WIS-Vacaturebank van de VDAB ook op de twintig infokiosken van de stad raadplegen. Lees meer...17 09 2007 - In juni heeft de Vlaamse dienst Speelpleinnetwerk samen met o.m. de VVSG en het Kinderrechtencommissariaat alle Vlaamse steden en gemeenten aangeschreven en hen gevraagd om in hun algemeen politiereglement formeel vast te leggen dat spelende kinderen geen overlast veroorzaken. Lees meer...13 09 2007 - De nieuwjaarsperiode komt stilletjes aan alweer in zicht. In deze periode gebeurt in Gent heel wat op toeristisch en feestelijk vlak. Ik denk daarbij aan de Kerstmarkt op het Sint-Baafsplein, de ijsschaatspiste op het Emile Braunplein, de VTM-Kerstparade en de traditionele Nieuwjaarsdrink begin januari. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   181   182   183   184   185   189     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info