Vragen en tussenkomsten

2 oktober 2007 - De stad Gent beschikt over een aantal mobiele toiletwagens die worden ingezet bij allerhande manifestaties. Ook tijdens de Gentse Feesten wordt hiervan gebruik gemaakt. In het kader hiervan stelde Sami Souguir volgende vragen aan de schepen: Zijn deze wagens toegankelijk voor personen met een handicap? Indien niet, zal het stadsbestuur hiervoor de nodige aanpassingen uitvoeren? Lees meer...2 oktober 2007 - Qpark, een privaat parkeerbedrijf, heeft onlangs in de nieuwe parkeergarage onder het Astridplein aan het station Antwerpen Centraal, een Autonome Externe Defibrillator (AED) ge?nstalleerd. Een AED is een toestel dat het leven kan redden van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand. E?n toestel kost ongeveer 1000 euro. Lees meer...24 09 2007 - Op 27 juli 2007 heeft de Vlaamse regering een gunstig Milieueffectenrapport voor het Arteveldestadion afgeleverd. Hiermee komt de bouw van het stadion opnieuw een stap dichter. Lees meer...24 09 2007 - Schepen van Economie Mathias De Clercq wil geregeld overleg tussen stad, handelaars en zelfstandigen-organisaties. Dat moet de Gentse middenstand en zijn klanten ten goede komen. Lees meer...19 09 2007 - Voortaan kun je in Gent de WIS-Vacaturebank van de VDAB ook op de twintig infokiosken van de stad raadplegen. Lees meer...17 09 2007 - In juni heeft de Vlaamse dienst Speelpleinnetwerk samen met o.m. de VVSG en het Kinderrechtencommissariaat alle Vlaamse steden en gemeenten aangeschreven en hen gevraagd om in hun algemeen politiereglement formeel vast te leggen dat spelende kinderen geen overlast veroorzaken. Lees meer...13 09 2007 - De nieuwjaarsperiode komt stilletjes aan alweer in zicht. In deze periode gebeurt in Gent heel wat op toeristisch en feestelijk vlak. Ik denk daarbij aan de Kerstmarkt op het Sint-Baafsplein, de ijsschaatspiste op het Emile Braunplein, de VTM-Kerstparade en de traditionele Nieuwjaarsdrink begin januari. Lees meer...12 09 2007 - In haar zoektocht naar alternatieve financiering om de vergrijzing op te vangen heeft het Antwerpse OCMW het idee gelanceerd om oudere inwoners de kans te geven een serviceflat te verwerven door een deel van hun spaargeld of van de opbrengst van hun huis aan het OCMW te lenen. Lees meer...11 09 2007 - De Europese wetgeving schrijft voor dat tegen 2015 de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Het afvalwater van elk huis moet gezuiverd worden vooraleer het in beken en rivieren terechtkomt. Lees meer...10 09 2007 - In het wijkprogramma voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee lezen we het volgende over parkeren in het centrum van Sint-Denijs-Westrem: "In het centrum van Sint-Denijs-Westrem kan je parkeren in de Loofblommestraat en op het Gemeenteplein". Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   183   184   185   186   187   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info