Vragen en tussenkomsten

15 februari 2007 - In de commissie Haven van 15 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen De Clercq naar het reglement inzake vestigingssubsidies Lees meer...13 februari 2007 - In het bestuursakkoord 2007-2012 staat aangekondigd dat de prijs van de 2de bewonerskaart zal worden gehalveerd. In de commissie Openbare Werken van 12 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen Temmerman naar de stand van zaken. Lees meer...12 februari 2007 - Op 9 juli doet de Tour de France Gent aan. Het aftellen is zaterdag begonnen. Lees meer...29 januari 2007 - Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs in de gemeenteraad van 29 januari moet de weg openliggen voor de ontwikkeling van de terreinen rond Flanders Expo, sinds vorig jaar The Loop genaamd. Lees meer...29 januari 2007 - In de gemeenteraad werd het bestuursakkoord 2007-2012 besproken. VLD-fractievoorzitter Sami Souguir beklemtoonde in zijn maidenspeech dat de kiezer de coalitie beloond en versterkt heeft. Lees meer...29 januari 2007 - In het vragenuurtje peilde VLD-gemeenteraadslid Stefaan Noreilde naar de intenties van nieuwe schepen Mathias De Clercq in verband met de verfraaiingssubsidies voor handels- en horecazaken. Lees meer...8 januari 2007 - De raad van het Gentse OCMW kwam op vrijdag 5 januari voor het eerst bijeen. Geert Versnick werd tot OCMW-voorzitter verkozen. In de raad zetelen ook de VLD-ers Anne Bottequin en Carl De Decker. Lees meer...5 januari 2007 - De 51 Gentse gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond de eed afgelegd tijdens de installatievergadering van de Gentse gemeenteraad 2007-2012. De Open Vld-fractie telt 11 leden... Lees meer...22 november 2006 - De nieuwe Gentse VLD-gemeenteraadsfractie kwam op 22 november voor de eerste maal bijeen. De 11 VLD?ers die op 2 januari aanstaande de eed als gemeenteraadslid zullen afleggen, hebben unaniem Sami Souguir als hun fractievoorzitter aangeduid. Lees meer...3 april 0201 - Eerder deze maand werd het nieuwe state of the art dispatching centrum van de Gentse brandweer geopend. In dit centrum zal de dispatching gebeuren voor zone centrum en zone zuid-oost. Het is een modulair systeem, het kan nog worden uitgebreid in de toekomst.  Bovendien zal het systeem technologisch nog verder ontwikkeld worden, zodat dienstverlening naar burger nog efficienter en beter zal verlopen. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   183   184   185   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info