Vragen en tussenkomsten

9 mei 2007 - Het Gentse OCMW schaft de onderhoudsplicht van de kinderen voor de bejaarde ouders in een rusthuis af. "Dit betekent dus dat de kinderen niet meer financieel moeten tussenkomen indien hun ouders worden opgenomen in een rusthuis en de kosten zelf niet kunnen betalen", verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick. De afschaffing zal ten vroegste ingaan vanaf 1 juli. Lees meer...9 mei 2007 - Op woensdag 9 mei 2007, organiseert VIB - Vlaams instituut voor biotechnologie - in de Aula van de Universiteit Gent de slothappening van de vierde editie van het schoolproject scientists at work. Dit project is uniek in Europa en brengt jongeren in biotechlabo?s van Vlaamse universiteiten, hogescholen en bedrijven. Lees meer...5 mei 2007 - De ellende rond de Zuiderpoort is bijna voorbij. De rotonde maakt de buurt een stuk verkeersveiliger en het Belle Vue-park geeft de flatbewoners zuurstof. Lees meer...4 mei 2007 - Het stadsbestuur heeft op 4 mei de oprichting goedgekeurd van vzw REGent. Via deze vzw zal de Stad Gent onder andere energiescans laten uitvoeren bij particulieren. De bedoeling is om het energie- en waterverbruik van de Gentenaars te doen dalen. Lees meer...4 mei 2007 - De Gentse Stadswacht neemt zes elektrische fietsen in gebruik. Op termijn zal de Stadswacht alle bromfietsen vervangen door fietsen, om energie te besparen en vervuiling te voorkomen. Het Gentse stadsbestuur draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Lees meer...25 april 2007 - De Gentse haven heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. Het maritieme goederenverkeer steeg met 7,3 procent en er meerden 9,1 procent meer zeeschepen aan. Lees meer...24 april 2007 - Binnen het project van duurzaam vlootbeheer wil de Stad Gent op termijn haar voertuigen vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. 'Behalve de aankoop van de juiste voertuigen is natuurlijk ook de rijstijl van de chauffeurs van groot belang om winst te boeken op economisch en ecologisch vlak.' zegt schepen van Facility Management Christophe Peeters (Open Vld). Lees meer...23 april 2007 - Sami Souguir informeert naar de stand van zaken m.b.t. het elektronisch stemmen in Gent. In een recent interview stipte schepen Uyttendaele het elektronisch stemmen aan als een van haar drie topprioriteiten. Lees meer...23 april 2007 - Begin 2005 is de stad Gent gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart (eID). De federale overheid heeft beslist dat alle Belgen tegen eind 2009 over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. Sami Souguir peilde naar de stand van zaken... Lees meer...19 april 2007 - In de Commissie Openbare Werken van 19 april vestigde Sofie Bracke de aandacht op enkele belangrijke punten en informeerde ze ook naar de globale stand van zaken. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   186   187   188   189   190   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info