Vragen en tussenkomsten

25 april 2007 - De Gentse haven heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. Het maritieme goederenverkeer steeg met 7,3 procent en er meerden 9,1 procent meer zeeschepen aan. Lees meer...24 april 2007 - Binnen het project van duurzaam vlootbeheer wil de Stad Gent op termijn haar voertuigen vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. 'Behalve de aankoop van de juiste voertuigen is natuurlijk ook de rijstijl van de chauffeurs van groot belang om winst te boeken op economisch en ecologisch vlak.' zegt schepen van Facility Management Christophe Peeters (Open Vld). Lees meer...23 april 2007 - Sami Souguir informeert naar de stand van zaken m.b.t. het elektronisch stemmen in Gent. In een recent interview stipte schepen Uyttendaele het elektronisch stemmen aan als een van haar drie topprioriteiten. Lees meer...23 april 2007 - Begin 2005 is de stad Gent gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart (eID). De federale overheid heeft beslist dat alle Belgen tegen eind 2009 over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. Sami Souguir peilde naar de stand van zaken... Lees meer...19 april 2007 - In de Commissie Openbare Werken van 19 april vestigde Sofie Bracke de aandacht op enkele belangrijke punten en informeerde ze ook naar de globale stand van zaken. Lees meer...13 april 2007 - Op donderdag 12 april 2007 plaatst het Gentse college van burgemeester en schepenen aan het Gentse stadhuis een van de 26 'vlindertegels' tegen zinloos geweld. In alle wijken en deelgemeenten van Gent wordt op een strategische lokatie zo'n tegel geplaatst. Lees meer...13 april 2007 - Op woensdag 11 april werd het (proef)project voorgesteld in het Gentse stadhuis, waarna het richting urinoir Bij Sint-Jacobs ging. Daarop werd het eerste van zeven vrouwensilhouetten met stadsplannetje gekleefd. Lees meer...12 april 2007 - Recentelijk lanceerden de Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen 'De groene sleutel'. Dit is een ecolabel voor campings die zuinig omspringen met energie en water, aan afvalpreventie en -sortering doen en werknemers en bezoekers aanzetten tot een zo milieubewust mogelijk gedrag. Lees meer...10 april 2007 - Het OCMW Gent geeft oudere werknemers die om fysieke beperkingen hun job niet meer kunnen uitoefenen de kans om zich te herscholen. Een eerste pilootproject rond wedertewerkstelling werd opgestart in campus De Liberteyt. Lees meer...10 april 2007 - In het Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven aan het Neuseplein werd de cursus 'Transculturele Mantelzorg' afgesloten met een certificaatuitreiking. De 20 cursisten, waaronder 13 allochtonen, ontvingen uit handen van OCMW-voorzitter Geert Versnick hun diploma. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   186   187   188   189   190   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info