Vragen en tussenkomsten

21 maart 2022 - Stad Gent beschikt over een procedure voor het indienen van klachten betreffende de kinderopvang. De klacht kan gericht worden aan de directeur van de Dienst Kinderopvang. Als de klacht ontvankelijk is, wordt binnen de 7 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd. Binnen de 25 werkdagen wordt een schriftelijk antwoord bezorgd. Lees meer...

 


17 maart 2022 - De geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de R4 is aanzienlijk voor bewoners van Dreef en omgeving te Oostakker. De woongebieden langsheen de R4 ter hoogte van Dreef zijn gelegen achter een bufferzone, met een breedte van ca. 120 m. Volgens de geluidsbelastingkaart liggen de woningen in de zone tussen 50 en 65 dB Lden. Dit is zoals gezegd aanzienlijk. Lees meer...

 


14 maart 2022 - De oplapwerken in de Albrecht Rodenbachstraat zijn, zacht uitgedrukt, niet optimaal aangepakt. Zo verblindt het asfalt in het zonlicht en geeft het de indruk niet droog te zijn. Hierdoor raken fietsers in de war en dit leidt tot gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


24 februari 2022 - Op 24 februari stelde gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot een aantal schriftelijke vragen mbt kledingcontainers in de stad aan de schepen van Netheid.
  Lees meer...

 


23 februari 2022 - Collega Vandenbroucke en ikzelf hebben u in het voorjaar van 2021 bevraagd aangaande de problematiek van het openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat). Wij hebben toen niet alleen e.e.a. aangekaart maar ook een alternatief voorstel gedaan om de bereikbaarheid te blijven garanderen. Lees meer...

 


21 februari 2022 - In de Heirniswijk zijn de afgelopen tijd een dertigtal parkeerplaatsen verdwenen. Dit zou blijkbaar nodig zijn om de doorgang van de brandweer te verzekeren. Het is nochtans zo dat er reeds een brede toegangsweg tot het Bijgaardepark is. Lees meer...

 


21 februari 2022 - Het goedgekeurde Masterplan ‘Campus Leerdorp’ voorziet geen parkeergelegenheid meer op de campus. De schooldirecties werden bij deze beslissing niet betrokken en hebben hun akkoord hiervoor niet gegeven. Hoofdzakelijk in CVO Gent en ook in het DKO komt een groot aantal volwassen cursisten overdag maar vooral ook ’s avonds na hun werkdag nog opleidingen ambachten, bouw, elektriciteit, sanitair of artistieke vorming volgen. Veel cursisten komen met de wagen rechtstreeks na hun werk en brengen het materiaal mee dat ze nodig hebben om hun cursus te volgen. Lees meer...

 


18 februari 2022 - Verschillende fietsers en voetgangers geven aan de verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein niet optimaal is. Zo stopt het voetpad aan de bocht plots en moeten voetgangers zich op het fietspad begeven, met alle risico’s vandien. Ook is het zo dat het fietspad richting Dampoort niet gekleurd is terwijl dit bij de overkant wel het geval is. Lees meer...

 


18 februari 2022 - Ter hoogte van de Wijngaardstraat nr. 61 is er een probleem ontstaan naar aanleiding van recent aangebrachte belijning waardoor parkeergelegenheid is ingericht vlak aan het tuintje van deze woning. Dit veroorzaakt de nodige problemen, onder andere wat de veiligheid betreft. Lees meer...

 


18 februari 2022 - De stad Gent biedt de mogelijkheid om een concessie te nemen op de stedelijke begraafplaatsen. De duur van de concessies is 10 jaar. Het eerste 10 jaar is gratis, daarna is er een verlenging mogelijk door het betalen van een retributie. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   25   50   100   182     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.