Vragen en tussenkomsten

28 08 2023 - In de commissie MEO van 13 juni 2023 werd aangekondigd dat er zou bekeken worden of de voetpaden in de Roodborstjesstraat in Wondelgem kunnen voorzien worden van dolomiet met een fijnere diameter. De huidige halfverharding met dolomiet waarin de voetpaden aangelegd zijn in functie van de wortels van de aanwezige bomen leiden immers tot een moeilijke begaanbaarheid van de voetpaden. Lees meer...2 08 2023 - Het Sportpaleis ook  Kuipke genaamd en de Floraliënhal worden beheerd door het Departement Facility Management en worden occasioneel beschikbaar gesteld.  Lees meer...13 juli 2023 - Het Centrum voor Jonge Kunst (CJK) is sinds 2000 gehuisvest in het kasteel Claeys-Bouüaert. Tot op vandaag werd het onderhoud, met uitzondering van de zomervakantie, gedaan in opdracht van de Stad Gent door een private partner. Hieraan zou vanaf 1 september 2023 een einde komen omwille van besparingen. Er zou nog éénmaal per week twee uur gepoetst worden. Het poetsen van de ramen, éénmaal per jaar, wordt eveneens geschrapt.  Lees meer...28 juni 2023 - Sinds de invoering van het circulatieplan telt het stadscentrum ook vijf voetgangersstraten: de Lange Munt, de Donkersteeg en de as Mageleinstraat-Kalandestraat-Koestraat zijn tussen 11u en 18u enkel toegankelijk voor voetgangers. Ook fietsers moeten dus afstappen en mogen er tijdens deze uren enkel passeren met de fiets aan de hand.  Lees meer...27 juni 2023 - De bewoners van het eiland Malem zijn al jaren vragende partij voor snelheidsremmende maatregelen in hun wijk, specifiek in de omgeving van het Weerstandsplein, op de plaats waar de auto’s de wijk binnenrijden. Onlangs gebeurde er nog een aanrijding met een kind van 3 jaar.  Lees meer...20 juni 2023 - Er heerst onvrede bij Gentenaars bij wie de aansluiting op het openbaar domein van hun brede oprit recent in opdracht van de stad versmald werd. Gevraagd naar de reden daarvoor, antwoordde de schepen dat het geen kwestie van ontharding is, maar van veiligheid. De schepen zei o.a. “Studies tonen aan dat hoe breder opritten zijn én hoe meer er zijn, hoe meer kans er is op ongevallen met zwakke weggebruikers” (De Gentenaar, 20/6). Lees meer...20 juni 2023 - De Stad Gent beschikt over een aantal houten chalets, die bijvoorbeeld ook als kersthuisjes gebruikt werden tijdens de Gentse Winterfeesten. Tot voor kort kon ook de organisatie van de Oogstkermis in Oostakker daar beroep op doen, via het Uitleenpunt van de Stad Gent. Lees meer...16 juni 2023 - Dankzij het stadsvernieuwingsproject En Route staan er in Sint-Amandsberg en de Dampoortwijk heel wat initiatieven op stapel. De herbestemming van de Heilig Hartkerk maakt er deel van uit, tegelijk zou ook het Heilig Hartplein heraangelegd worden Lees meer...16 juni 2023 - Oostakkerdorp werd volledig heraangelegd, helaas werd maar één afvalkorf geplaatst. Begin mei 2023 stelde gemeenteraadslid Patricia De Beule de vraag of er bijkomende afvalkorven konden geplaatst worden en wat de frequentie van ledigen is.   Lees meer...13 juni 2023 - Begin deze maand legde een nieuwe lichting agenten de eed af. Dankzij een gemoderniseerde aanwervingsprocedure en de duidelijke keuze van de stad Gent om in te zetten op de aangroei van het Gentse politiekorps, telt ons korps vandaag meer agenten dan ooit tevoren. Lees meer...<<  1   2   3   4   5   10   25   50   100   189     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info