Vragen en tussenkomsten

17 mei 2020 - Onze toeristische sector wordt in het hart getroffen door de coronacrisis. Eén van de actoren zijn onze rederijen die stadsrondvaarten verzorgen. Vanuit de rederijen is men actief bezig met het bedenken van manieren om rondvaarten, eens het toerisme terug op gang komt, veilig en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, te laten doorgaan. Lees meer...

 


14 mei 2020 - De bewoners van de St. Joriskaai ontvingen de infobrief ivm de werken aan de Sint-Jorisbrug die nog zullen plaatsvinden tot eind oktober. Lees meer...

 


12 mei 2020 - Met het project ‘Jonge Wegweters’ werken Bataljong en Kind & Samenleving aan een toolkit voor een lokaal mobiliteitsbeleid op maat van jongeren. Dit samen met leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Lees meer...

 


12 mei 2020 - Vanuit de IVG-School maakt men zich ernstig zorgen over de opvolging van hun dossier betreffende de verkeersveiligheid aan de Nederkouter 112 te Gent.  Reeds 4 jaar geleden zijn er, in het kader van de geplande heraanleg van de Bagattenstraat, bepaalde afspraken gemaakt. Nu blijkt echter dat deze bij de huidige plannen niet zijn opgenomen.  Lees meer...

 


12 mei 2020 - De parking rond de UCO-toren is aangelegd in 1958. Blijkbaar is deze sinds 2004 zonevreemd geworden ten gevolge van een nieuw RUP, en zou hij dus niet mogen bestendigd worden. Naar aanleiding van een heraanleg van de toegangswegen, om de verkeersknoop aan de toerit tot de Zuiderpoort aan de rotonde, net aan het uitkomen van de tunnel, werd meegedeeld dat een deel van de parking zou moeten verdwijnen. Lees meer...

 


8 mei 2020 - In het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (2020_SV_00070 van 31.01.2020) betreffende ‘Begraafplaats Zwijnaarde’ stelde schepen Mieke Van Hecke een aantal zaken voorop. Lees meer...

 


8 mei 2020 - Op vrijdag 3 april 2020 lanceerde de Stad een relanceplan Corona. Stad Gent voorziet 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. Zo zal er gekeken worden of er tegemoetkomingen kunnen gegeven worden in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de Stad. Lees meer...

 


5 mei 2020 - In navolging van een eerdere schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose informeert zij bij schepen Watteeuw naar een stand van zaken. Gelet op volgende passage op de betreffende website is enige spoed wellicht aangewezen: “U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.” Lees meer...

 


5 mei 2020 - Bijen leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. Lees meer...

 


4 mei 2020 - In Corona tijden is telewerk enorm toegenomen zodat bepaalde bedrijven toch nog in staat zijn productief te zijn of blijven.

Sommigen werken volledig van thuis uit anderen maken gebruik van de regel 50-50. Dikwijls verneemt gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot dat zowel de werkgevers als werknemers nu meer en meer ondervinden dat werken op deze manier geen negatieve invloed heeft op het werk.  Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   182     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.