Vragen en tussenkomsten

15 februari 2019 - In Oostakker is er een grote vraag naar hondenlosloopweides. Een uitstekende plaats zou in de buurt van de visput zijn, aan de Drieselstraat te Oostakker. Daar lopen zeer veel wandelaars met hun viervoeters. Dit lijkt mij de ideale plek om de honden eens de volledige vrijheid te geven. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Bij nazicht van enkele zebrapaden in de buurt van Gentse scholen stelde ik persoonlijk vast dat meerdere van deze zebrapaden ernstige sporen van slijtage vertonen. Als voorbeeld haal ik hierbij het zebrapad aan ter hoogte van de drukke schoolingang bij de Edugo-school in de Groenstraat te Oostakker. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Eind januari kregen we te maken met hevige sneeuwval. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen slaagde erin om de belangrijkste wegen snel vrij te maken. Ik begrijp dat er een prioriteitenlijst is die bepaalt welke straten als eerste aan bod komen. Doch als de sneeuw hardnekkig blijft liggen lijkt het aangewezen om zo snel mogelijk ook de niet prioritaire straten aan te pakken. Lees meer...

 


14 februari 2019 - Op het verkiezingsdebat medio juni 2018 is gesproken over het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 en het installeren van één of andere constructie zodat vrachtwagens niet meer aan de lagere school Don Bosco (Baarledorpstraat 4) zouden kunnen passeren. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Verschillende gebruikers van de P&R Muide (Pauwstraat) geven aan dat er daar permanent caravans geparkeerd staan, sommige zelfs met wielklem. Dat betekent dat momenteel minstens 4 van de beschikbare 50 beschikbare plaatsen niet kunnen gebruikt worden. Dit terwijl de parking in de regel zo goed als vol staat. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Het kruispunt Wolfputstraat / Gentstraat is een druk kruispunt in Oostakker. Vooral komende vanuit de Wolfputstraat is het voor de weggebruikers behoorlijk moeilijk en bij momenten zelfs gevaarlijk om richting Lourdes links af te slaan (en het verkeer komende uit Oostakkerdorp op te merken) daar het zicht vaak door geparkeerde (vracht)wagens belemmerd is. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Ter hoogte van de Frans Van Ryhovelaan nummer 93 is de bushalte van de maatschappij De Lijn “tijdelijk” verwijderd.
Het is echter niet duidelijk of dit effectief tijdelijk of definitief is. Lees meer...

 


13 februari 2019 - In 2014 lanceerde het crisiscentrum Binnenlandse zaken het project BE-Alert. Dit alarmeringssysteem, waarmee de overheid zijn burgers kan verwittigen in een noodsituatie, kwam moeilijk van de grond, ondanks de vele promo-campagnes die reeds werden gehouden via zowel nationale- als regionale pers, sociale media enz… Ook de Stad Gent promootte het systeem herhaaldelijk de afgelopen jaren. Lees meer...

 


13 februari 2019 - Bij het begin van vorige maand werd aangekondigd dat de Vlaamse regering 26 miljoen EUR vrij zal maken voor de begeleiding van startende leerkrachten. Op die manier worden jonge mensen in het onderwijs beter ondersteund. De bedoeling is om te vermijden dat jonge, gedreven leraren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Lees meer...

 


8 februari 2019 - Bewoners, ouders en schoolgaande jeugd uit de aanpalende wijken zijn, gelet op het drukke verkeer, vragende partij voor een zebrapad op de kruising van de Emilie Schattemanstraat met de Groenstraat te Oostakker. Daar de brug over de R4 aan de Smalleheerweg tijdens de renovatie onderbroken zal zijn, gaat het verkeer nog toenemen waardoor een veilige oversteekplaats geen overbodige luxe is. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   100   161     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.