Vragen en tussenkomsten

20 november 2019 - Honda legt zich niet enkel toe op het ontwikkelen en bouwen van elektrische voertuigen. Het merk richt zich ook op de omkadering. Lees meer...

 


19 november 2019 - In de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaarderijweg te Oostakker werd in het verleden beloofd aan de buurtbewoners om een volledige berm met bomen rond de site aan te leggen zodanig dat je vanuit de Eksaardserijweg niks zou zien van de drukke parking en de visuele overlast beperkt wordt. Lees meer...

 


19 november 2019 - Werktuigen Ketels is een aloud Gents familiebedrijf in de scheepsherstelling, en daarmee nog een van de laatste scheepsherstellers in Gent, gevestigd aan het einde van de Voorhavenlaan. Lees meer...

 


19 november 2019 - De ganse fractie is gechoqueerd door de zoveelste beschadiging van dit betekenisvolle, mooie monument, een herinnering aan een zwarte pagina uit onze geschiedenis. Tijdens de gemeenteraad van 19 november hield fractievoorzitter Stephanie D'Hose hierover een tussenkomst. Lees meer...

 


15 november 2019 - Een jaar geleden besliste de Europese Commissie een plastic ban in te voeren in alle Europese Lidstaten.  Lees meer...

 


6 november 2019 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose kreeg van een buurtbewoner diverse signalen met betrekking tot de omgeving van de Watersportbaan.   Lees meer...

 


6 november 2019 - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een mobiele webapplicatie ontwikkeld waarmee op een efficiënte manier verkeersborden kunnen worden geïnventariseerd op het openbaar domein.  Lees meer...

 


6 november 2019 - De vernieuwde Sneppebrug over de Leie bevindt zich op sommige plekken in een niet zo fantastische staat.  Lees meer...

 


6 november 2019 - Midden juli besliste de stad bij burgemeestersbesluit om  identiteitscontroles in te voeren voor bezoekers +12 jaar bij het zwembad Lago Rozebroeken. Lees meer...

 


5 november 2019 - De afgelopen weken klagen veel bewoners uit de Ledergemstraat over lawaaioverlast. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   175     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.