Vragen en tussenkomsten

26 09 2017 - Begin juni ontvingen vele medewerkers van de Groep Gent een e-mail met als onderwerp "Hoe sterk is jouw wachtwoord". Het ging echter om een "fake" phishing email. In werkelijkheid kaderde deze email in een test van Audit Vlaanderen waarop steden en gemeenten zich vrijwillig konden inschrijven. Deze test had als doel het bewustzijn bij de medewerkers van Groep Gent te verhogen en te meten. Lees meer...

 


25 09 2017 - Op 11 september ll. keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem zowel een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ goed, alsook een politieverordening 'raamprostitutie'. Lees meer...

 


25 09 2017 - De voorbije jaren kwam het voor dat Gentenaars verscheidene verkiezingen na elkaar werden opgeroepen om te zetelen als voorzitter of bijzitter in een kiesbureau of stemopnemingsbureau. Velen beschouwen dit als een onrechtvaardigheid. In de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kondigde u al aan dat uw diensten sinds 2012 bijhouden wie opgeroepen werd als bij- of voorzitter en dat Gentenaars in de toekomst maximum 2 keer moeten zetelen. Lees meer...

 


18 09 2017 - Op donderdag 14 september deed zich in de vroege ochtend een ernstig incident voor in een transformatorenstation aan de Nieuwevaart. De stroomonderbreking die het incident teweeg bracht was aanzienlijk en betrof een groot deel van Gent. In totaal ging het om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen, bedrijven en instellingen. Lees meer...

 


14 09 2017 - Politie Gent beschikt over een actueel overzicht van het aantal gekraakte panden in Gent, per commissariaat. De reeds beschikbare cijfers tonen aan dat het aantal kraakpanden in Gent tussen december 2013 en december 2016 met ruim 60% is toegenomen, van 98 naar 159. Lees meer...

 


14 09 2017 - De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Lees meer...

 


12 09 2017 - De Groenstraat wordt dagelijks intensief gebruikt door fietsers en in het bijzonder jonge kinderen die zich zo verplaatsten om naar de kleuterschool/lagere school van Edugo.Bij de recente heraanleg van de straat werd de aangekondigde fietssuggestiestrook nog niet voorzien. Lees meer...

 


11 09 2017 - Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden door alle openbare diensten  verboden waardoor onkruidbestrijding een grote uitdaging werd. Onder andere onkruidbranders, borstel- en veegmachines... worden sindsdien als alternatief ingezet, maar met wisselend succes. Op veel plaatsen in onze stad lijkt ongewenst onkruid op straten en trottoirs, pleinen, parken en begraafplaatsen niet onder controle. Lees meer...

 


11 09 2017 - Eén van de speerpunten uit het onlangs goedgekeurde masterplan 'Voetbal in Gent' is dat voetbal voor iedereen is. Zo wordt er aangegeven dat ook steeds meer dames en meisjes hun weg naar het voetbalterrein vinden en dat het damesvoetbal enorm aan populariteit wint. Lees meer...

 


11 09 2017 - Eerder informeerde ik al een aantal keer naar de vernieuwing van de verouderde plastic zitbanken op de Kalandeberg. Eind 2015 antwoordde de schepen dat het plein van de Kalandeberg in een globale aanpak voor het Centrum zou worden meegenomen. Het plein zou in 2017 worden aangepakt. Ondertussen zijn we najaar 2017, maar zijn de werken nog niet gestart. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.