Vragen en tussenkomsten

9 januari 2018 - Kasteel Borluut huisvest al lange tijd het Festival van Vlaanderen. Het is al even bekend dat het Festival van Vlaanderen het kasteel zou verlaten. Vandaag blijkt er ook een concrete datum voor de verhuis te zijn: op 22 januari verhuist het Festival van Vlaanderen naar de Bijlokesite. Lees meer...

 


9 januari 2018 - Langs de achterzijde van de woningen in Schuttershof (Sint-Denijs-Westrem) loopt een gracht waarvan de eigenaars menen dat deze in mede-eigendom is met Stad Gent. De stad zou echter niet mee instaan voor het onderhoud en beheer van de gracht, hoewel dit in geval van mede-eigendom een gemeenschappelijke zaak betreft. Lees meer...

 


9 januari 2018 - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt via diverse kanalen ingezameld. Werkende apparaten via de kringwinkels, defecte apparaten o.a. via de aanvaardingsplicht, de inzamelpunten of het recyclagepark. Elektrische toestellen en apparaten zijn echter uitgesloten van de grofvuilophaling van IVAGO. Lees meer...

 


21 december 2017 - De looppiste van het Rozenbroekenpark staat er zeer erbarmelijk bij. Na de ingrijpende werken van vorig jaar is de staat van de looppiste niet helemaal wenselijk. Er blijft een grote plas achter bij regenweer, mogelijks te wijten aan drainageproblemen. Lees meer...

 


18 december 2017 - Enkele maanden geleden stelde ik de vraag over stickers waarop bewoners kunnen aanduiden hoeveel dieren er mogelijks aanwezig zijn in hun woning zodat de brandweer bij gevaar ook de huisdieren in veiligheid kunnen brengen. Lees meer...

 


12 december 2017 - In april 2017 polste ik naar een stand van zaken betreffende het integreren van één of meer verzorgingsmeubels voor volwassen en/of grote kinderen met een beperking in het bestaande publiek sanitair. De werkgroep publiek sanitair concludeerde dat er op korte termijn enkel in het sanitair van de Krook genoeg ruimte is om een verzorgingstafel te integreren. Lees meer...

 


11 december 2017 - In het politiereglement is een verbod opgenomen om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar duidelijk is aangegeven dat dit niet gewenst is, evenals aan kennelijk leegstaande panden. In de meeste gevallen wordt het niet gewenst zijn van reclamedrukwerk aangegeven via de bekende JA/NEE en NEE/NEE-stickers.  Een opt-outsysteem waarbij je expliciet aangeeft geen reclame te willen ontvangen. Lees meer...

 


11 december 2017 - Sinds 2012 biedt de dienst Burgerzaken, Gentinfo en de Bibliotheek dienstverlening aan op locatie via het Mobiel Dienstencentrum (Mobi). Het Mobiel Dienstencentrum houdt wekelijks of twee wekelijks halt op verschillende locaties waar burgers terecht kunnen voor een uitgebreid aanbod aan diensten. Lees meer...

 


8 december 2017 - In haar antwoord op de vraag van de Vlaamse Reizigersbond over de omleiding van tramlijn 4 gaf De Lijn ter informatie mee dat de renovatiewerken aan het viaduct van de E17 in 2019 zullen worden uitgevoerd. Deze renovatiewerken, en het feit dat ze hoe dan ook voor een onderbreking van het traject naar het Braemkasteel zouden zorgen, was een van de elementen om niet op het voorstel van de Reizigersbond in te gaan. Lees meer...

 


7 december 2017 - Door werken aan de spoorwegberm is er momenteel een plaatselijk fietsverbod en moeten fietsers een omleiding volgen door de tunnel aan de Zwijnaardsesteenweg. De signalisatie zou echter niet duidelijk zijn waardoor zich gevaarlijke situaties voordoen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   149     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.