Vragen en tussenkomsten

8 februari 2021 - De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier. Lees meer...4 februari 2021 - Een groenbuffer wordt, in functie van een goede ruimtelijke ordening, aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder naar de naastliggende bestemming te beperken.  Lees meer...4 februari 2021 - Op het Moscouviaduct zijn enkele maanden geleden snelheidsbegrenzende paaltjes en rijbaankussens aangelegd. Er wordt te vaak veel te snel gereden en maatregelen drongen zich op. Lees meer...4 februari 2021 - Gemeenteraadslid Patricia De Beule is, samen met de buurtbewoners, verheugd met de komst van het zebrapad in de Groenstraat ter hoogte van de E.Schattemanstraat. Lees meer...3 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van februari 2020 vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de situatie ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Vliegtuiglaan. Lees meer...3 februari 2021 - Vanaf 24 februari kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs, via het centraal aanmeldingsregister. Dankzij dit systeem wordt het fenomeen van kamperen voor de schoolpoort vermeden.  Lees meer...2 februari 2021 - Sinds januari 2018 kunnen ook chauffeurs met een buitenlandse nummerplaat in Gent geverbaliseerd worden wanneer ze door een knip rijden. Lees meer...2 februari 2021 - In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent. Lees meer...2 februari 2021 - Gemeenteraadslid Christophe Peeters vroeg naar een overzicht van het aantal verleende omgevingsvergunningen voor de periode 2017-2020. Opgesplitst per categorie (functiewijziging, verbouwing, nieuwbouw). Lees meer...2 februari 2021 - De horecazaken in onze stad zijn, zoals in de rest van het land, al maanden noodgedwongen dicht. Ook de cultuurhuizen kunnen hun activiteiten tot nader order niet hervatten. Lees meer...<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info