Vragen en tussenkomsten

23 maart 2017 - In mei 2014 startte Politiezone Gent met een lokaal Meldpunt Homo- en Transfobie. Als slachtoffer of getuige van homo- of transfobie kan je bij dit meldpunt vrijblijvend terecht voor niet-dringende politiehulp. Uit eerder bekendgemaakte cijfers bleek dat er in het eerste jaar sinds de oprichting 26 meldingen per mail zijn binnengekomen. Eind 2016 stond de teller op 40 contactnames. Lees meer...

 


21 maart 2017 - In antwoord op een eerdere vraag over de problematiek van de doorstroming in de Sint-Dionysiusstraat werd gesteld dat de straat niet als aparte entiteit kan gezien worden, maar dat de problematiek moet gekaderd worden in een totaal visie op de verkeersstromen in de kern van Sint-Denijs-Westrem. Toch blijven veel inwoners, waaronder ikzelf, ervan overtuigd dat enkele kleine ingrepen een vlottere verkeersdoorstroming in de straat zouden kunnen teweegbrengen. Lees meer...

 


20 maart 2017 - In oktober 2016 informeerde een collega bij u rond de mogelijke toxicologische problemen bij kunstgras sportvelden. U antwoordde toen dat de Sportdienst van de stad de evoluties op de voet volgt en nog de resultaten van een Europees onderzoek afwacht (verwacht februari 2017). Eens die er is zal gekeken worden of ook in Gent maatregelen nodig zijn. Lees meer...

 


9 maart 2017 - Op mijn eerdere vraag over het aanbieden van een gratis WIFI-aanbod in de binnenstad, n.a.v. het proefproject op de Gras- en Korenlei, antwoordde u dat het stadsbestuur besliste om het proefproject af te bouwen en niet op andere vragen om WIFI te voorzien op openbaar domein in te gaan. Lees meer...

 


9 maart 2017 - Vorig jaar antwoordde u naar aanleiding van mijn vraag over welke maatregelen  zouden  genomen  worden  om  de  verkeersveiligheid  in Kleinkouterken te verhogen dat na het bestendigen van de reisweg van de bussen 34-35-36 via Kleinkouterken opdracht werd gegeven om bijkomende maatregelen te nemen. Lees meer...

 


8 maart 2017 - In januari nam het college formeel kennis van het  eindrapport 'IPOD III: Richtlijnen openbaar domein: principes en toepassing objecten'. In antwoord op mijn eerdere vraag over een nieuw, uniform en meer esthetisch design voor verkeerspaaltjes in Gent verwees u naar IPOD III om over te kunnen gaan tot het uitschrijven van ontwerpopdrachten om te komen tot een definitieve vormgeving en technische uitwerking van verschillende objecten, zoals ook paaltjes. Lees meer...

 


8 maart 2017 - Zo’n anderhalf jaar geleden antwoordde u op mijn vraag in verband met de renovatie van kasteel Borluut dat al een eerste doorlichting van het gebouw werd opgemaakt om een grondig renovatiedossier op te starten. Een gedetailleerde studie van de vastgoedbehoeften voor het kasteel was er toen echter nog niet.   Lees meer...

 


7 maart 2017 - Behoudens vergissing was in de uitvoerige presentatie tijdens de voorbije themacommissie over de verdere uitrol van het circulatieplan niks opgenomen m.b.t. de in het straatbeeld aanwezige informatieborden met stadsplan. Veel van deze informatieborden maken deel uit van de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair. Lees meer...

 


6 maart 2017 - Op buurtparking Ter Linden t.h.v. van de eindhalte van tramlijn 22 in Zwijnaarde zou momenteel (nog) geen verlichting voorzien zijn. Gebruikers menen dat verlichting de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de parking zouden kunnen verhogen. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In Sint-Kruis-Winkeldorp was voor de heraanleg een voorbehouden parkeerplaats voor mensen met een beperking voorzien, links van de kerk t.h.v. de bushalte. Na de heraanleg is echter geen voorbehouden parkeerplaats meer voorzien. Bewoners vragen dan ook de terugkeer van een voorbehouden parkeerplaats t.h.v. de kerk. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   134     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.