Vragen en tussenkomsten

2 juli 2020 - Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot stelde eerder reeds enkele vragen over de verkeersveiligheid ter hoogte van de werken aan de Vliegtuiglaan. Helaas zijn er opnieuw klachten van ongeruste omwonenden/weggebruikers. De verlichting blijkt nog steeds niet te werken waardoor er recent een fietser van de weg is gemaaid bij een verkeersongeval. Lees meer...30 juni 2020 - Het voetpad aan de Leiekaai, ter hoogt van de sociale appartementsblokken is in slechte staat, wat wandelen vooral voor senioren gevaarlijk maakt. Bovendien wordt dit voetpad al vele jaren ook gebruikt door brommers om zo via een kortere weg naar de Bargiebrug te rijden. Ook fietsers gebruiken dit voetpad frequent. Dit levert uiteraard gevaarlijke toestanden op. Lees meer...30 juni 2020 - Gentenaars die hun nummerplaat inleveren kunnen beroep doen op een vervoersalternatief ten bedrage van maximaal 500€. Voor de subsidie komt een natuurlijke persoon ingeschreven in Gent in aanmerking, waarbij binnen het gezin een voertuig wordt geschrapt (uitgeschreven bij Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen). Lees meer...25 juni 2020 - In antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel over het de verkeerslichten op het kruispunt Keizervest-Zuidparklaan stelde de schepen het volgende: “Intussen werd een aangepaste lichtenregeling op plan goedgekeurd waarbij deze conflicten niet meer voorkomen. De uitvoering van dit plan door AWV is volgens onze meest recente informatie voorzien in de periode maart/april 2020”. Lees meer...23 juni 2020 - In 2013 werd het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Houders van een papieren rijbewijs kunnen vandaag op eigen initiatief hun rijbewijs omruilen voor een nieuw model. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen vervangen worden door een bankkaartmodel. Lees meer...8 juni 2020 - Sedert enkele dagen gisteren is de Jef Crickstraat een 1-richtingsstraat geworden door werken aan de Alfons Braeckmanlaan. automobilisten blijven echter in twee richtingen rijden, veelal aan hoge snelheid terwijl dit zone dertig is. Lees meer...8 juni 2020 - Momenteel zijn er werken aan de gang in de Pijphoekstraat/Gasthuisstraat Oostakker thv de Kerk. De verkeerssituatie is momenteel niet optimaal en er doen zich gevaarlijke situaties voor. Lees meer...8 juni 2020 - In antwoord op schriftelijke vraag “2020_SV_00086 -  Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat” van gemeenteradslid Stephanie D'Hose antwoordde schepen Watteeuw dat de realisatie van de paaltjes medio mei een feit zou zijn. Uit een foto, bezorgd door een buurtbewoner, blijkt dat dit nog niet het geval is Lees meer...27 mei 2020 - De verkeerssituatie in de Albert De Smetstraat in Sint-Kruis-Winkel is plots gewijzigd. Over de hele lengte zijn de bermen afgezet met paaltjes, met draad gezet door een tuinfirma. De bewoners werden hiervan niet verwittigd en vragen zich af wat hier de reden is. Lees meer...19 mei 2020 - Onlangs wandelde gemeenteraadslid Stephanie D'Hose in de Gentbrugse Meersen en zag zij een gezin met grijpstokken zwerfvuil opruimen, wat een heel mooi gebaar is. Verschillende steden/gemeenten voorzien voor hun inwoners gratis grijpstokken, handschoenen en zakken om tijdens de wandeling zwerfvuil op te ruimen. Lees meer...<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   184     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info