Vragen en tussenkomsten

1 09 2017 - Stad Gent biedt in haar onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven dagelijks een warme maaltijd aan. Sinds 2017 heeft Stad Gent bovendien een nieuw contract afgesloten voor het leveren van schoolmaaltijden voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven. Lees meer...

 


1 09 2017 - Uit de resultaten van de digitale aanmeldingsprocedure 2017 bleek dat 74% van de instappers terecht kan op hun school van voorkeur. Lees meer...

 


31 08 2017 - In oktober 2015 gaf u in antwoord op mijn schriftelijke vraag (NR. 467/15), in verband met het verkeerslichtsysteem “Rode Rem”, aan te bekijken of het systeem zinvol kon worden ingezet binnen de zone 30. Wanneer een rode rem zou worden ingevoerd in Gent was het de bedoeling deze te combineren met bijvoorbeeld een schoolomgeving. Lees meer...

 


30 08 2017 - De feestcommissie Zwijnaarde kon in de stadseigendom in de Zandvoordestraat beschikken over een lokaal voor hun archief, vergaderruimte, stapelruimte voor prijzen en allerlei ander materiaal dat vooral in de voorbereiding van de Zwijntjeskermis intensief gebruikt werd. Door de verkoop van het gebouw hebben zijn nood aan een nieuwe locatie. Lees meer...

 


30 08 2017 - Vormen van flexibel werken, thuis werken en telewerk blijven in opmars. Innovatieve technologieën en communicatiemiddelen in combinatie met nieuwe werkplekconcepten, maar ook de vanzelfsprekendheid waarmee steeds meer mensen, en vooral jongeren, er mee omgaan zorgen dat plaats- en tijdonafhankelijk werken een steeds grotere vlucht neemt. Lees meer...

 


29 08 2017 - Deze zomer luidden verschillende brandweerkorpsen de alarmbel en vroegen ze mensen te stoppen onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Het aantal branden dat door zulke onkruidbranders wordt veroorzaakt zou haast niet meer te tellen zijn. Een onkruidbrander zou, volgens de pers, ook aan de basis liggen van een kleine brand vorige week in Wondelgem. Lees meer...

 


16 08 2017 - Politiemedewerkers zijn vaak met een dienstvoertuig op weg, in soms dringende en moeilijke omstandigheden. Dit houdt veel risico's in. In 2015 vonden 56 ongevallen plaats met dienstvoertuigen van Politie Gent. Lees meer...

 


11 08 2017 - Sinds begin vorig jaar voorziet het arbeidsreglement het systeem van schoolbelbanen. Personeelsleden die 4/5e werken kunnen kiezen hun tewerkstelling te spreiden over 5 werkdagen, met een aangepast uurrooster. Dit moet ouders toelaten werk en gezin nog beter op elkaar af te stemmen. Lees meer...

 


10 08 2017 - Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat Vlaanderen in de eerste vier maanden van 2017 9% meer toeristen heeft ontvangen dan in dezelfde periode in 2016, en dat het aantal toeristische overnachtingen met 6% gestegen is. Deze cijfers liggen zelfs iets boven het niveau van de eerste vier maanden van 2015. Lees meer...

 


10 08 2017 - Eind mei stuurde iVOX een uitnodiging uit om deel te nemen aan een online bevraging over de voor- en nadelen van toerisme? Wat moet er veranderen, wat moet blijven? Hoe men de toekomst ziet van Gent? De bevraging werd georganiseerd door het stadsbestuur, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   50   100   142     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.