Vragen en tussenkomsten

7 juli 2020 - Buurtbewoners zijn blij te constateren dat er steeds meer gefietst wordt in en rond de Halewijnwijk te Drongen. Ook het kleine fietswegje dat Boelenaar en de Antoon Catriestraat met elkaar verbindt wordt steeds meer ontdekt door de fietsende Gentenaar.  Lees meer...3 juli 2020 - Sinds februari ontvangt vluchtelingenboot Reno van Fedasil asielzoekers in Gent. Meer dan 200 mensen verblijven er zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt. De asielzoekers worden begeleid door een 40-tal medewerkers van Fedasil. Lees meer...2 juli 2020 - Buurtbewoners signaleren klachten met betrekking tot de voetpaden in Wondelgem, meer bepaald in de Roodborstjesstraat. De bomen vormen een probleem en brengen het voetpad schade toe. Reeds verschillende malen zou aangegeven zijn dat deze zouden weggenomen worden doch tot op heden is dit nog niet gebeurd. Dit bemoeilijkt de doorgang voor rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen aanzienlijk. Lees meer...2 juli 2020 - Er zijn in het historisch centrum van onze stad op diverse plekken tijdelijke fietsstallingen geplaatst n.a.v. Corona. Er leeft ongenoegen bij de horeca uitbaters op het Veerleplein.  Lees meer...2 juli 2020 - Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot stelde eerder reeds enkele vragen over de verkeersveiligheid ter hoogte van de werken aan de Vliegtuiglaan. Helaas zijn er opnieuw klachten van ongeruste omwonenden/weggebruikers. De verlichting blijkt nog steeds niet te werken waardoor er recent een fietser van de weg is gemaaid bij een verkeersongeval. Lees meer...30 juni 2020 - Het voetpad aan de Leiekaai, ter hoogt van de sociale appartementsblokken is in slechte staat, wat wandelen vooral voor senioren gevaarlijk maakt. Bovendien wordt dit voetpad al vele jaren ook gebruikt door brommers om zo via een kortere weg naar de Bargiebrug te rijden. Ook fietsers gebruiken dit voetpad frequent. Dit levert uiteraard gevaarlijke toestanden op. Lees meer...30 juni 2020 - Gentenaars die hun nummerplaat inleveren kunnen beroep doen op een vervoersalternatief ten bedrage van maximaal 500€. Voor de subsidie komt een natuurlijke persoon ingeschreven in Gent in aanmerking, waarbij binnen het gezin een voertuig wordt geschrapt (uitgeschreven bij Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen). Lees meer...25 juni 2020 - In antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel over het de verkeerslichten op het kruispunt Keizervest-Zuidparklaan stelde de schepen het volgende: “Intussen werd een aangepaste lichtenregeling op plan goedgekeurd waarbij deze conflicten niet meer voorkomen. De uitvoering van dit plan door AWV is volgens onze meest recente informatie voorzien in de periode maart/april 2020”. Lees meer...23 juni 2020 - In 2013 werd het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Houders van een papieren rijbewijs kunnen vandaag op eigen initiatief hun rijbewijs omruilen voor een nieuw model. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen vervangen worden door een bankkaartmodel. Lees meer...8 juni 2020 - Sedert enkele dagen gisteren is de Jef Crickstraat een 1-richtingsstraat geworden door werken aan de Alfons Braeckmanlaan. automobilisten blijven echter in twee richtingen rijden, veelal aan hoge snelheid terwijl dit zone dertig is. Lees meer...<<  1   5   10   25   26   27   28   29   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info