Vragen en tussenkomsten

5 juli 2022 - Sinds Corona is het drukker en drukker geworden op de Gentse binnenwateren. Zo zijn er veel kajakkers die de Leie bevaren, met meer gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ongevallen.  Lees meer...5 juli 2022 - Heel wat jeugdvoetballers van KRC Gent komen wekelijks meerdere malen met de bus of de fiets naar de trainingen en matchen naar het oefencomplex in de Eikstraat. Lees meer...23 juni 2022 - Veel bezorgde ouders en het onderwijspersoneel van de basis- en middelbare school van het  Sint-Janscollege verplaatsen zich te voet of met de fiets langs de Victor Braeckmanlaan op weg naar school. Bovendien zijn er tijdens en buiten de schooluren nog vele zwakke weggebruikers die zich verplaatsen naar het zwembad en het park aan de Rozebroeken. Lees meer...23 juni 2022 - Vanuit de Edugo schoolgemeenschap te Oostakker wordt opnieuw aangedrongen om een gescheiden en vrij liggend fietspad te voorzien op de brug ter hoogte van Volvo Trucks. Voor heel wat bezorgde ouders en het onderwijzend personeel is het immers cruciaal dat hun fietsende kinderen op een veilige manier het traject van en naar school kunnen afleggen. Lees meer...23 juni 2022 - Tijdens het vragenuurtje van 27 september 2021 stelde gemeenteraadslid Veli Yüksel een vraag ivm telewerk. Schepen Van Braeckevelt antwoordde dat vanaf 1 oktober 2021 medewerkers in een voltijds werkregime 3 dagen per week op kantoor verwacht worden. Er gingen middelen uitgetrokken worden om mogelijkse kosten te compenseren. Lees meer...21 juni 2022 - In het verleden was er een postkantoor aan de Zuid. Er waren plannen dat er een nieuw Bpostkantoor zou openen in het nieuwe Stadskantoor. Bpost zou daar midden 2022 een ruimte innemen om zijn activiteiten verder te zetten. Lees meer...16 juni 2022 - Sinds 2019 kunnen politiediensten en parkeerwachters een app gebruiken om snel te achterhalen of een parkeerkaart voor personen met een handicap frauduleus wordt gebruikt. Dankzij de invoering van Handi2Park, zo heet de app, kan er flink meer gecontroleerd worden.  Lees meer...16 juni 2022 - Een van de voorwaarden voor het toekennen van een parkeerplaats voor personen met een handicap is dat de aanvrager in het bezit is van een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont. Lees meer...16 juni 2022 - In het begin van deze legislatuur was er heel wat te doen over het al dan niet blijven bestaan van camping Stropke. Een tweetal jaren terug besliste het college van burgemeester en schepenen dat het contract, dat met de uitbater destijds werd afgesloten en zou verlopen in 2023, toch zou opengebroken worden voor een nieuwe termijn, mits een aantal bijkomende voorwaarden. Lees meer...8 juni 2022 - Gemeenteraadslid Veli Yüksel vroeg bij de burgemeester recent de cijfers op aangaande overtredingen door autobestuurders in fietsstraten. In de 22 Gentse fietsstraten zijn er op drie jaar tijd 180 boetes uitgedeeld aan automobilisten wegens het inhalen van fietsers. Daarnaast waren er uiteraard ook snelheidscontroles.  Lees meer...<<  1   2   3   4   5   10   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info