Vragen en tussenkomsten

28 09 2022 - Volgens het Klimaatplan van de Vlaamse Regering moet vanaf 2029 elke nieuw nieuwe wagen in Vlaanderen elektrisch aangedreven zijn. Het wagenpark wordt hierdoor jaar na jaar groener, om zo te voldoen aan de vooropgestelde normen. Omwille hiervan staan we voor enorme uitdagen, zeker qua voorzien van voldoende laadpalen. Onze stad is op dit gebied een voortrekker in Vlaanderen. We mogen daar best fier op zijn, maar ook zeker niet berusten in de situatie, er zullen nog heel wat inspanningen geleverd moeten worden. Lees meer...28 09 2022 - Vlaanderen biedt steden en gemeenten de mogelijkheid om subsidies aan te vragen om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op weg naar school te verbeteren, vooral op vlak van signalisatie en kleine infrastructurele ingrepen. Het gaat concreet om 2 soorten subsidies. Lees meer...28 09 2022 - Wegens de grondige verbouwingen van Administratief Centrum Zuid werd de stedelijke dienstverlening tijdelijk verhuisd naar het voormalige bibliotheekgebouw. Blijkt dat in quasi het volledige gebouw de verlichting ’s avonds laat, lang na de openingsuren, nog brandt. Lees meer...22 09 2022 - Luchtvervuiling heeft gevolgen voor zowel milieu als voor de mens. De luchtkwaliteit beïnvloedt echter ook onze productiviteit, vitaliteit, welzijn, het aantal ziektedagen etc … De Gentse luchtkwaliteit wordt op verschillende manieren gemeten: via vaste meetstations, semi-permanente metingen en via burgerwetenschap. Lees meer...21 09 2022 - Sinds enige tijd staan enkele gele betonblokken aan het brugje aan de Reep. Dit oogt niet mooi in het straatbeeld. Onlangs zag ik aan de kust mooie bloembakken staan waarmee je ook een weg kunt afbakenen zodat er geen auto’s meer kunnen inrijden maar wel fietsers. Gent is de bloemenstad bij uitstek. Dergelijke bloembakken ogen mooi en voor de buurtbewoners is het aangenamer uit te kijken op bloembakken dan op gele betonblokken. Lees meer...19 09 2022 - Net als eten en drinken is een toiletbezoek voor iedereen een primaire behoefte. Stad Gent beschikt over zo’n 185 gratis toegankelijke openbare toiletten verspreid over het hele grondgebied. In 70% van die toiletten heeft de stad gezorgd voor een luiertafel en een toilet voor rolstoelgebruikers. Lees meer...19 09 2022 - Aan de Meierij in Ledeberg ligt een mooie visvijver. Deze wordt goed onderhouden door vrijwilligers. Vroeger was dit een mooie zwemplek voor de hele buurt. De omgeving rond de visvijver zou meer en meer verloederen wat de buurtbewoners betreuren. Lees meer...13 09 2022 - In april 2021 stelde gemeenteraadslid Nicolas Vanden Eynden reeds een schriftelijke vraag over de centrale keukens in de woonzorgcentra. De schepen antwoordde toen dat de nieuwe werkwijze gepland was in het najaar 2020, maar vanwege de coronacrisis de opstart met zes maanden werd uitgesteld. Een eerste grondige evaluatie was voorzien in september-oktober 2021. Lees meer...25 08 2022 - Enkele straten in de Bourgondische wijk zijn in slechte staat. Het gaat om kasseistraten die op vandaag niet meer veilig zijn voor fietsers en voetgangers. Dit door de vele oneffenheden en gaten die zorgen voor valpartijen. Steeds meer fietsers beginnen de rijbaan te mijden en kiezen voor het voetpad. Lees meer...25 08 2022 - Door de aanhoudende hitte en droogte verliezen heel wat bomen hun bladeren. Het is alsof ze reeds in herfstmodus gaan. Vanaf het najaar kunnen bewoners van welbepaalde straten gratis composteerbare bladzakken aanvragen bij Ivago.  Lees meer...<<  1   2   3   4   5   10   25   50   100   187     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info