Vragen en tussenkomsten

18 februari 2022 - Gemeenteraadslid Carl De Decker stelde eerder in deze legislatuur reeds twee vragen omtrent de trillinghinder en geluidsoverlast die door de trams worden veroorzaakt ter hoogte van de Hubert Frère Orbanlaan en de Clarissestraat. De problematiek blijft aanhouden. De schepen voor mobiliteit gaf in het verleden aan dat deze dit zou opnemen met De Lijn. Lees meer...

 


15 februari 2022 - Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones. Ze worden ingericht met groene buffers, fiets- en wandelpaden, natuur en parken en zorgen zo mee voor een verhoogde leefbaarheid van de woonkernen in de haven. Het koppelingsgebied Desteldonk-Noord is er één van. Lees meer...

 


11 februari 2022 - De wegenwerken die binnenkort op de N70 starten, lopen tussen de grens van Lochristi en de Herman Teirlinckstraat. Tussen het kruispunt met de Groenstraat/Orchideestraat en de Herman Teirlinckstraat worden aan beide zijden van de N70 voetpaden voorzien. Stad Gent staat in voor de financiering van de voetpaden. Lees meer...

 


10 februari 2022 - Fietsers mogen in de tegenovergestelde rijrichting rijden in Oostakkerdorp. Dit levert echter gevaarlijke verkeerssituaties op. Fietsers komen aan hoge snelheid uit de bocht aan de Kerk richting het Dorpsplein waar de straten smal zijn. Hetzelfde gebeurt komende van het rond punt aan de Sint-Laurentiuslaan richting de Carrefour. Dit zorgt voor heel wat beroering.   Lees meer...

 


3 februari 2022 - De strijd tegen de klimaatverandering (met een toenemende kans op wateroverlast als één van de gevolgen) wordt met heel wat middelen gevoerd. De ontharding van ons openbaar domein is daar één van. De lucht- en bodemkwaliteit verhogen en het hitte-eilandeffect vermindert. Lees meer...

 


2 februari 2022 - De heraanleg van de Hertstraat en de omgeving is in 2016 geïnitieerd. De eerste fase van de burgerparticipatie dateert uit 2016. Voor de kerstvakantie is de omgevingsvergunning aangeplakt doch zonder verdere communicatie met de buurt. De laatste informatiebrochure maakt melding van een start van de werken (riolering en wegenis) vanaf begin 2022. Lees meer...

 


28 januari 2022 - In het antwoord van de schepen van mobiliteit op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose aangaande de bezettingscijfers van de P&R’s in Gent werd een duidelijk overzicht bezorgd. 2020 en 2021 waren uiteraard atypisch. Een P&R vormt een wisselwerking met het openbaar vervoer dat er op aantakt.  Lees meer...

 


28 januari 2022 - De heraanleg van Coupure-Rechts is een belangrijk dossier waarin al heel wat stappen zijn gezet. Gemeenteraadslid Christophe Peeters merkte op dat tot op heden de opdracht nog niet is toegekend aan de opdrachtnemer.  Lees meer...

 


27 januari 2022 - Aan de fly-over (B401) is er een onderdoorgang gemaakt voor fietsers. Verderop net voor de Keizersvest stopt het nieuwe fietspad abrupt (afslag naar brusselsesteenweg) en moeten de fietsers terug op de rijweg (zgn. moordstrookje). Dit is een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Lees meer...

 


27 januari 2022 - In Brussel zijn er afgelopen jaar goede resultaten geboekt met een nieuwe app ‘Fix my street’. Gebruikers kunnen met die app problemen melden die zich voordoen in de openbare ruimte. Denk maar aan kapotte straatverlichting of signalisatie. Maar het kan even goed gaan om monumenten of de staat van de beplanting. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   6   10   25   50   100   183     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.