Vragen en tussenkomsten

8 april 2020 - Tijdens één van haar coronawandelingen kwam gemeenteraadslid Stephanie D'Hose het parkje aan de Begijnhofdries tegen. In dit parkje staat het beeld ‘Bruges-la-Morte’. Het is een gedenksteen dat beeldhouwer George Minne in 1903  maakte ter nagedachtenis van schrijver Georges Rodenbach. Jammer dat dit  beeld een beetje onderkomen oogt door de mosvorming op het witte marmer. Ook het park ligt er wat triestig bij. Lees meer...

 


9 maart 2020 - De Leebeekstraat te Zwijnaarde is doodlopend met aan het einde hiervan de snelweg E40 en het hellend vlak van de nieuwe fietsbrug. Het afwatersysteem van de snelweg wordt door de gracht opgevangen alsook bij felle regenbuien. Lees meer...

 


4 maart 2020 - In september van vorig jaar ondervroeg gemeenteraadslid Christophe Peeters schepen Watteeuw over het ontbreken van verlichting in de wachthuisjes Clear Channel op de Brusselsesteenweg. Volgende 2 wachthuisjes zijn 3 weken geleden door Fluvius aangesloten:
- GB200061 Van Lokerenstraat: 1 van de 2 reclamepanelen van dit wachthuisje heeft nu verlichting
- GB201061 Van Lokerenstraat: geen van de 2 reclamepanelen heeft verlichting. Lees meer...

 


3 maart 2020 - Sinds eind februari is een groot deel van het plein voor de kerk van Sint-Amandsberg afgesloten voor de bouw van een houten keet. Navraag leert dat dit een tijdelijk theater betreft voor een betalende voorstelling van Studio Orka, waar bovendien kinderen jonger dan 10 niet zijn toegelaten. De toegangsprijs bedraagt 18,50 €. Lees meer...

 


2 maart 2020 - Uit een onderzoek van het verkeersinsituut Vias blijkt dat de Vlaming veel en graag fietst. Een goede zaak, dat is evident!
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het niet altijd even veilig gebeurt. Zo geeft 57 procent toe nog op de fiets te kruipen als hij of zij alcohol heeft gedronken. Men beseft hierbij onvoldoende dat men niet alleen zichzelf maar ook andere weggebruikers in gevaar brengt. Lees meer...

 


2 maart 2020 - Het circulatieplan heeft gezorgd voor een hogere verkeersveiligheid, minder ongevallen en (op vele plekken) leefbaardere straten en wijken. Dat blijkt duidelijk uit de evaluatie van het plan. Er zijn echter nog enkele pijnpunten, ook dat blijkt uit de evaluatie zoals deze in juli is voorgesteld tijdens de themacommissie. Lees meer...

 


27 februari 2020 - Vele bewoners van eiland Malem klagen over de parkeerdruk. Een druk die wordt veroorzaakt  door de uitbreiding van bewonerszone 5 (Breendonkstraat) zonder betalend parkeren in te voeren. Lees meer...

 


26 februari 2020 - Voor een kinderdagverblijf aan de Dampoort waren 2 locaties in de running: aan school Toverberg of aan Heilig Hartplein.  Lees meer...

 


21 februari 2020 - In het collegebesluit ‘2020_CVB_00828 Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Koning Albertlaan - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen – Goedkeuring’ wordt het betalend karakter van de voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van Eedverbondkaai nr. 285 opgeheven. Lees meer...

 


20 februari 2020 - Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld Gent werd twee jaar geleden opgericht. Slachtoffers van seksueel geweld worden in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld opgevangen door gespecialiseerde forensisch verpleegkundigen. Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   6   10   25   50   100   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.