Vragen en tussenkomsten

19 december 2016 - In het kader van het onderhoudsprogramma voor de vernieuwing van het wegdek van straten en het trottoiractieplan worden op basis van de kwaliteitsbeoordeling systematisch straten en trottoirs in Gent heraangelegd. Lees meer...

 


19 december 2016 - De hoofdtoegang tot het portaal Grand Noble van parkbos is voorzien langs de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de Borluutdreef. Ter hoogte van de dreef werd op de Kortrijksesteenweg een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers gerealiseerd met beveiligd rustpunt op de middenberm. Lees meer...

 


19 december 2016 - Gent telt zo’n 50.000 singles maar ondanks diverse hervormingen is ons belastingsysteem nog steeds op het klassieke gezin gericht en dat maakt de uitdagingen voor singles bijzonder groot. Een aantal vaste kosten wegen immers vaak door in het budget van singles, bijvoorbeeld belastingen die forfaitair geheven worden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Lees meer...

 


13 december 2016 - In de buurt van het Sint-Veerleplein was een nijpend tekort aan publiek sanitair voor de vele toeristen. Om het sanitair in de kelders van het gerenoveerde complex van de Oude Vismijn te ontlasten werd nieuw publiek sanitair voorzien op het Sint-Veerplein zelf. Lees meer...

 


12 december 2016 - De voorbije weken bleek vooral Wondelgem en omgeving getroffen door een hoog aantal inbraken en pogingen daartoe. Volgens cijfers die in de pers verschenen dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Lees meer...

 


8 december 2016 - Fietsers worden al enige tijd geconfronteerd met een verwarrende situatie ter hoogte van het kruispunt Kuiperskaai / Lammerstraat. Hoewel de wegmarkering er een dubbelrichtingsfietspad aangeeft staat enkele meters verderop een verbodsbord C11. Lees meer...

 


6 december 2016 - In het station Gent-Sint-Pieters is een digitaal 3D-infopunt aanwezig voor bezoekers aan onze stad. Deze toepassing werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Gent zette met dit infopunt naar verluidt de primeur van de eerste permanente, op afstand bemande toeristische 3D-toepassing ter wereld op zijn naam. Lees meer...

 


6 december 2016 - In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...

 


23 november 2016 - In het verleden heb ik reeds verschillende vragen gesteld over de hoge parkeerdruk waarmee bewoners in de Bloemekenswijk worden geconfronteerd. In antwoord op mijn vraag in het vragenuur van maart hierover stelde u dat de gesprekken over mogelijk dubbelgebruik van private parkeerterreinen nog niet waren afgelopen en blijvend zou gezocht worden naar mogelijkheden. Lees meer...

 


23 november 2016 - Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   46   47   48   49   50   100   152     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.