Vragen en tussenkomsten

6 december 2017 - Via de pers bereikte ons het nieuws dat het dorpsschooltje in Sint-Kruis-Winkel na volgend schooljaar de deuren sluit. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de ouders van de kinderen die momenteel schoollopen in het betrokken schooltje. Lees meer...

 


30 november 2017 - Sedert enkele jaren hanteert Stad Gent de woningtypetoets. Een verplicht beoordelingskader, waarbij elke aanvraag voor nieuwbouw van woningen verplicht wordt beoordeeld op een aantal criteria, om op basis hiervan te kunnen bepalen of een eengezinswoning dan wel een meergezinswoning kan vergund worden. Hoewel de woningtypetoets geen verordenend instrument is wordt het gehanteerd om de goede ruimtelijke ordening in Gent mee vorm geven. Lees meer...

 


23 november 2017 - Centrumbewoners (zone 3) ervaren het gebrek aan parkeerplaatsen binnen de bewonerszone als een belangrijk probleem. Bewoners zoeken er minutenlang naar een parkeerplaats. Zoektochten tot meer dan een half uur zijn geen uitzondering. Vooral het groot aantal innames voor werken, containers, parkeerverboden… zou er voor een gebrek aan parkeerplaatsen zorgen. Lees meer...

 


23 november 2017 - Wie geconfronteerd wordt met werken in een straat waar een parkeerregime geldt en hierdoor met parkeerproblemen geconfronteerd wordt kan terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kan men in de omliggende zone gratis parkeren. Lees meer...

 


23 november 2017 - Via de pers vernamen we dat tijdens een nieuwe onderhoudsbeurt van de ‘klokkenstoel’, na de vegen in 2015, nu ook de handtekening van Borremans eraan moest geloven. Het stadsbestuur zou inmiddels haar excuses hebben aangeboden aan de kunstenaar. Lees meer...

 


23 november 2017 - Dit najaar is een geplande heraanleg van trottoirs voorzien in de Blauwstraat in Wondelgem. Echter ook de trottoirs in het eerste deel van de aanliggende Geelgorsstraat zijn in (zeer) slechte staat, zie foto’s in bijlage. Bij een globale blik op de kwaliteit van beide straten in WIS lijkt de kwaliteit van de trottoirs in de Geelgorsstraat zelfs negatiever beoordeeld te worden dan in de Blauwstraat. Lees meer...

 


20 november 2017 - Ingevolge de invoering van het nieuwe circulatieplan is de reeds jaren bestaande parkeerproblematiek in het UZGent nog scherper geworden. Langzaam maar zeker vindt een verschuiving plaats naar parkings waar dit verkeer eigenlijk niet thuishoort, zoals op de parking van het UZGent. Lees meer...

 


20 november 2017 - Op alle koopzondagen wordt het openbaar vervoer op de tram- en buslijnen naar en in Gent gratis aangeboden door PUUR GENT. Het ging daarvoor een overeenkomst aan met De Lijn. Via de ticketautomaten zouden echter wel tickets kunnen gekocht worden en ook digitale tickets (sms- en m-tickets) zouden door De Lijn aangerekend worden. Lees meer...

 


20 november 2017 - Onderwijs is één van de pijlers van onze samenleving. De uitdagingen zijn – in het bijzonder in een stedelijke context – niet gering. Nog steeds te veel jongeren verlaten de schoolbanken zonder kwalificatie. Deze vroegtijdige schoolverlaters betreden de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien. Lees meer...

 


20 november 2017 - In de Sint-Rafaëlstraat te Oostakker is het 's avonds pikdonker ter hoogte van de nieuwbouw van WZC Sint-Vincentius. Vroeger hing er verlichting aan het oude gebouw. Deze werd gesloopt tijdens de werken en nu de nieuwbouw er staat is er echter nog geen nieuwe verlichting. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   46   47   48   49   50   100   170     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.