Vragen en tussenkomsten

20 november 2017 - Vorige week opende op de campus van het UZ Gent het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Een uniek project waarbij het UZ Gent, het parket, het DNA-laboratorium en de politie alle hulp voor slachtoffers op één plek samenbrengen. Lees meer...

 


17 november 2017 - Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 30 april 2015 over de Hakkeneisstraat bleek dat de optimalisatie van de straat op de agenda stond. Een integrale heraanleg was op dat moment echter geen optie. Vandaag gaan er geruchten dat de Hakkeneisstraat op termijn toch integraal heraangelegd zou worden. Lees meer...

 


17 november 2017 - Bewoners en handelaars van de Serpentstraat merken steeds vaker bedelaars op in hun straat waardoor vaak de doorgang wordt belemmerd. Het betreft hier immers een smalle straat met talrijke handelszaken, toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De bedelaars spreken daarenboven vaak alle voorbijgangers actief aan om een aalmoes te bekomen. Lees meer...

 


16 november 2017 - Negen op de tien parkwachters in Vlaanderen werden het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en/of onaangepast gedrag van bezoekers van het containerpark. Dat blijkt uit een enquête van Interafval, het samenwerkingsverband van Vlaamse afvalintercommunales. In het kader van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter roept men op tot meer respect. Lees meer...

 


16 november 2017 - In uw antwoord op mijn vraag van 8 maart 2017 over de renovatie van Kasteel Borluut gaf u aan dat de middelen voor een totaalrenovatie deze legislatuur niet meer voor handen zijn en dat over de toekomst van het gebouw, en de daarbij horende renovatie, nog geen beslissing werd genomen. Wel worden in 2020 herstellingswerken uitgevoerd aan het dak en in het bijzonder aan het torentje om verdere aftakeling van het gebouw tegen te gaan. Lees meer...

 


15 november 2017 - Recent vereenvoudigde de procedures voor de vergunningen voor het autovrij gebied en werd het aantal te beheren nummerplaten in de beheertool uitgebreid. Het bijhouden van de naam, in het overzicht van de nummerplaten, blijkt nog niet mogelijk. Nochtans is dit een veelgehoorde suggestie die de gebruiksvriendelijkheid van de beheertool kan verhogen. Lees meer...

 


14 november 2017 - In het voorjaar van 2016 stelde IVAGO de eerste nieuwe ondergrondse afvalcontainers voor. In totaal zouden er op 50 locaties aan appartementen, op dichtbevolkte locaties zoals de studentenbuurt en in het centrum van diverse deelgemeenten dergelijke ondergrondse containers komen. De ondergrondse afvalcontainers hebben een aantal voordelen: je kan zelf het tijdstip kiezen waarop je afval wegbrengt, wie uitzonderlijk extra afval heeft geraakt er eenvoudig van af... Lees meer...

 


13 november 2017 - De Lourdesstraat in Oostakker is de bloeiende handelsstraat in de Lourdeswijk en een belangrijke en drukke route in de buurt van de Edugo scholengemeenschap en een grote kindercrèche. Recent werden er reeds acties ondernomen in Oostakker voor snelheidsmetingen aangezien vele buurtbewoners  zich terecht zorgen maken dat er teveel auto's en bromfietsen met een onaangepaste hoge snelheden op de baan rijden. Lees meer...

 


13 november 2017 - De parking van de voormalige Lidl in de Frans Van Ryhovelaan ligt er sinds de verhuis van de winkel verlaten bij. De parking is privéterrein, maar zou in afwachting van een nieuwe invulling kunnen opengesteld worden voor buurtbewoners. Lees meer...

 


9 november 2017 - Via de pers vernamen we dat een private partner van de Zesdaagse uitpakt met een alcolab, een toestel waar je met een eenvoudige blaastest kan meten of het safe is om naar huis te rijden. Het Fonds Emilie Leus schonk in het verleden acht alcolabs aan de Stad Gent. De eerste alcolab werd drie jaar geleden geïnstalleerd in parking Vrijdagmarkt. Naast de toestellen in de parkings zouden ook andere locaties bekeken worden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   47   48   49   50   51   100   170     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.