Vragen en tussenkomsten

6 december 2016 - In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...

 


23 november 2016 - In het verleden heb ik reeds verschillende vragen gesteld over de hoge parkeerdruk waarmee bewoners in de Bloemekenswijk worden geconfronteerd. In antwoord op mijn vraag in het vragenuur van maart hierover stelde u dat de gesprekken over mogelijk dubbelgebruik van private parkeerterreinen nog niet waren afgelopen en blijvend zou gezocht worden naar mogelijkheden. Lees meer...

 


23 november 2016 - Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen. Lees meer...

 


23 november 2016 - Op verschillende plaatsen in de stad is de bovenleiding van de oude trolleybussen inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Dit is echter nog niet overal het geval. Staduitwaarts langs de Rodetorenkaai en Hagelandkaai is de bovenleiding nog aanwezig. Lees meer...

 


21 november 2016 - Momenteel is er langs de Ottergemsesteenweg-Zuid geen zebrapad ter hoogte van de oversteekplaats tussen de Ghelamco-arena en parking B (Brico). Nochtans parkeren vele werknemers en klanten in de parking, en is het oversteken er momenteel zeer gevaarlijk. Lees meer...

 


15 november 2016 - Een zestal maanden geleden stelde ik een vraag over de sluitingsdag van de recyclageparken van IVAGO. Die zijn immers open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Lees meer...

 


10 november 2016 - Bewoners van de Heerweg-Noord (gedeelte tussen R4 en Adolphe Della Faillelaan) in Zwijnaarde signaleren de blijvende overlast van zwaar vrachtverkeer in hun straat. Bij de heraanleg werd vooropgesteld dat de leefbaarheid erop zou vooruitgaan. Lees meer...

 


7 november 2016 - Vorig jaar antwoordde u positief op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent. Vanwege het ontbreken van kennis en ervaring over de bouw en de uitbating van een kampeerwagenterrein bij de stedelijke diensten werd Farys bereid gevonden om mee te werken aan het dossier. Lees meer...

 


7 november 2016 - Handelaars in de Donkersteeg maken melding van herhaaldelijke geuroverlast door wildplassen t.h.v. de fietsenstalling onder de luifel in de straat. Lees meer...

 


7 november 2016 - Deze zomer verschenen in de pers een aantal artikels over wachtlijsten bij diverse jeugdsportclubs. Het succes van het nationale hockeyteam tijdens de olympische spelen zou her en der zorgen voor wachtlijsten bij hockeyclubs, maar vooral het jeugdvoetbal blijkt te blijven kampen met een structureel probleem van te weinig plaatsen, trainers en scheidsrechters voor de jeugdspelertjes. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   47   48   49   50   51   100   152     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.