Vragen en tussenkomsten

29 maart 2019 - De Rekelingestraat fungeert momenteel niet als toegangspoort tot het autovrij gebied. Dat betekent onder meer dat leveranciers en bewoners die daar in de omgeving moeten zijn, een lange omweg moeten maken via Tolhuis en Sluizeken. Lees meer...

 


29 maart 2019 - Recent werd opnieuw ingebroken in de kantine van de boogschuttersvereniging de Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan. Hierbij werden niet alleen voorraden gestolen, maar werd ook behoorlijk wat schade aangericht aan de accommodatie (zie foto’s). Door de ligging van het lokaal, achteraan in het Maaltepark, zijn er geregeld inbraken of vandalisme. Uiteraard is het voor de vereniging niet evident om steeds opnieuw op te draaien voor de schade. Lees meer...

 


28 maart 2019 - Aan de Rekelingestraat was er een laad- en loszone voorzien ten behoeve van de activiteiten van de Vismijn. Sinds enige tijd is deze zone ontoegankelijk gemaakt met palen. Nochtans zou een dergelijke zone het gemakkelijker maken om leveringen te doen. Vrachtwagens moeten dan niet hetzij de tramsporen blokkeren, hetzij op of over het Sint-Veerleplein rijden. Lees meer...

 


26 maart 2019 - In het bestuursakkoord wordt vermeld dat de Vlaamse capaciteitsmonitor aangeeft dat in Gent heel wat plaatsen moeten bijkomen in het onderwijs. Het nieuwe bestuur zal daarom een Gents masterplan capaciteit uitwerken samen met Vlaanderen en andere onderwijsnetten. Lees meer...

 


25 maart 2019 - Sinds de aanleg van de nieuwe dorpskern te Sint- Amandsberg is onder meer het fietspad ter hoogte van het oud gemeentehuis tot aan de Dampoort geoptimaliseerd. Dit is op zich een goede zaak. De dorpskern van Sint-Amandsberg is bijzonder levendig, met op een afstand van 200 meter: twee scholen, twee bushaltes, een dienstencentrum, een politiekantoor én een kruispunt met de Visitatiestraat versus de Antwerpsesteenweg. Lees meer...

 


25 maart 2019 - Het voorstel van raadsbesluit voor een interventiekaart voor vaklui is geen ‘nieuwtje’ meer. Begin 2018 werd dit onderwerp voor het eerst aangesneden. En terecht. Niet enkel voor de vaklui en dus de gebruikers van de kaart zelf, maar ook voor de middenstand in onze binnenstad. Lees meer...

 


25 maart 2019 - Ik zou eerst en vooral de indieners van dit burgerinitiatief uitdrukkelijk willen danken. We mogen als stad heel blij zijn met zo’n sterk geëngageerde burgers. Het toont zwart op wit aan, wat een deel van onze bevolking bezig houdt. In dit geval waren dat 2.663 Gentenaars, waarvan 2.299 handtekeningen aanvaard werden. Lees meer...

 


21 maart 2019 - Het principe van de ondergrondse glascontainer aan een appartementsgebouwis eenvoudig: bovengronds ziet men enkel een buis waarin het glas gedeponeerd kan worden. Deze oplossing zorgt niet alleen visueel voor een beter stadsbeeld, het reduceert ook sterk de lawaaihinder. De glascontainers ondergronds brengen is ook een goede zaak in de strijd tegen zwerfvuil: als men geen glas meer rond de containers ziet slingeren dan zal men er zelf ook minder bijplaatsen. Een informatiebord kan de bewoners informeren over de locaties van de glascontainers. Er zijn al verschillende steden en gemeenten die de bovengrondse containers vervangen hebben door ondergrondse exemplaren (Wetteren, Brugge, Halle, Roeselare,…).  Lees meer...

 


20 maart 2019 - Eerder informeerde Stephanie D'Hose al een aantal keer naar de vernieuwing van de verouderde plastic zitbanken op de Kalandeberg. Eind 2015 antwoordde men dat het plein van de Kalandeberg in een globale aanpak voor het Centrum zou worden meegenomen. Het plein zou in 2017 worden aangepakt. In het najaar van 2017 werd hier nogmaals op tussen gekomen door Stephanie en toen mikte men op de tweede helft van 2018.  De Kalandeberg zou bovendien de primeur krijgen van nieuwe zitbankprototypes. Intussen zijn we voorjaar 2019, maar zijn de werken nog niet gestart. Lees meer...

 


20 maart 2019 - De bouw van een brug dwars over de Watersportbaan is destijds vastgelopen op de te hoge kostprijs voorgesteld door de ontwerper. U heeft in september 2018 op de commissie Openbare Werken verklaard opnieuw te beginnen met de procedure en te gaan voor een sober ontwerp. Lees meer...

 


<<  1   3   4   5   6   7   10   25   50   100   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.