Vragen en tussenkomsten

4 november 2016 - Ongeveer één jaar geleden stelde ik een vraag rond de openbare verlichting op de Oude Beestenmarkt. U antwoordde toen dat het feit dat het plein zelf niet bijkomend verlicht wordt een weloverwogen beleidskeuze is. Niettemin was u bereid om maatregelen te nemen om het risico op nachtelijke valpartijen te verminderen ter hoogte van het verlaagd kaaiplateau. Lees meer...

 


26 oktober 2016 - De dodelijke aanslagen in Brussel hebben een grote impact gehad op het culturele leven van onze hoofdstad. Maar ook in andere steden zijn de gevolgen voelbaar geweest. Lees meer...

 


25 oktober 2016 - In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag m.b.t. de hinder aan de achterzijde van het sportcomplex Rozebroeken door de werken van Aquafin werd gesteld dat als alles volgens schema verliep de werken tegen het bouwverlof van 2016 moesten afgerond zijn. Momenteel ligt de looppiste er nog steeds erbarmelijk bij. Lees meer...

 


24 oktober 2016 - Op het braakliggend terrein van de Jeroom Duquesnoylaan 14 in Sint-Denijs-Westrem werd enige tijd geleden een nieuwe Eandis-cabine geplaatst. Bewoners informeren echter ook al geruime tijd naar de verdere groene invulling (planten inlandse bomen) van dit perceeltje. Tot op heden echter zonder resultaat. Lees meer...

 


24 oktober 2016 - Na herhaaldelijke tussenkomsten vanuit onze fractie werd vorige legislatuur, in navolging van andere steden, werk gemaakt van een politiereglement dat het agressief, opdringerig en hinderlijk bedelen in onze stad aan banden legt. Bijna dagelijks treffen we in Gent echter bedelaars aan die overtredingen tegen het reglement begaan door mensen aan te klampen, dieren bij zich hebben, zich ophouden ter hoogte van kruispunten… Lees meer...

 


18 oktober 2016 - Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie informeerde ik in het voorjaar naar de concrete acties en maatregelen die u zal realiseren/intensifiëren om de geïntegreerde aanpak van het holebi- en transgenderbeleid in onze stad verder vorm te geven. U stelde toen het eerste concrete Regenboogactieplan (2016-2017) voor, gekoppeld aan de doelstelling van de Regenboogverklaring van 2014. Lees meer...

 


18 oktober 2016 - Gebruikers van een parkeerkaart voor mensen met een handicap signaleren dat de Gentse politie er een wel zeer strikte interpretatie van het gebruik van de kaart zou op nahouden. De wegcode stelt dat de kaart enkel mag gebruikt worden als houder zelf rijdt of meerijdt met het voertuig. Lees meer...

 


17 oktober 2016 - De openbare toiletten onder de stadshal beschikten aanvankelijk over een ruimte voor het verversen van baby’s (baby-kussen ed.). Na een brand in een elektriciteitkast onder de stadshal raakte deze ruimte beschadigd. Deze verzorgruimte werd echter niet vernieuwd, waardoor ze op vandaag niet meer open is voor het publiek. Lees meer...

 


13 oktober 2016 - Van 11/10 tot 26/10 voeren FARYS en Stad Gent werken uit in de Kortedagsteeg, inclusief het kruispunt Ketelvest/Grote Huidevettershoek. Deze werken hebben niet alleen een grote impact op de bewoners en handelaars van de Kortedagsteeg zelf, maar ook van de Ketelvest, Saghermanstraat, Sint-Jansvest en omliggende straten. Lees meer...

 


12 oktober 2016 - De vzw TADA is een Brusselse vzw die lessen in 'ervaringsleren' aanbiedt via aanvullend zaterdagonderwijs. Concreet komt het erop neer dat deze vzw kinderen uit Brusselse socio-economische aandachtswijken via praktijklessen laat kennismaken met bevlogen professionals of vrijwilligers uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   152     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.