Vragen en tussenkomsten

14 maart 2016 - Vanaf 1 maart moet iedere politiezone een zogeheten ‘consulent voor de veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ in dienst hebben die instaat voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en politionele informatie. Dit als gevolg van de Wet Politioneel Informatiebeheer waarmee de wetgever meer transparantie en efficiëntie wil creëren bij de verwerking van politionele gegevens. Lees meer...

 


10 maart 2016 - De handelaars rond het Gentbruggeplein worden geconfronteerd met pendelaars die er langparkeren en het openbaar vervoer richting binnenstad nemen. Zij blijken vragende partij voor het invoeren van kortparkeren op het kerkplein, met een commercieel regime dat voldoende rotatie garandeert. Lees meer...

 


9 maart 2016 - Het Antwerps stadsbestuur heeft een plan gelanceerd om in de Antwerpse wijken die het meest te kampen hebben met kansarmoede kinderen wekelijks zes tot tien uur langer op school te houden, met als bedoeling zo hun leerachterstand weg te werken. Lees meer...

 


7 maart 2016 - De Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken MANTA, de grootste duikclub in Vlaanderen, maakt zich zorgen over hun clubhuis aan de Watersportbaan. Al jaren krijgt men te horen te zullen moeten verhuizen om plaats te maken voor de hockey- en tennisterreinen van Gantoise. Lees meer...

 


29 februari 2016 - Sinds jaar en dag wordt er in de Baarledorpstraat in Drongen geparkeerd op de halfverharde stroken t.h.v. de huisnummers 55 - 63. De stroken zijn voldoende breed, waardoor er parkeren de voetgangers niet hindert. Bovendien wordt het doorgaand verkeer, in tegenstelling tot wanneer men op de rijbaan zou parkeren, niet belemmerd. Bovendien levert op de rijbaan parkeren gevaarlijke situaties op, niet in het minst voor fietsers. Lees meer...

 


29 februari 2016 - Het wegdek van veel straten in Sint-Denijs-Westrem gaat er zienderogen op achteruit. De keuze voor betontegels in veel straten is geen goede beslissing gebleken. Tijdens de dialoog met de buurtbewoners i.k.v. Wijk van de Maand werd, naast de integrale heraanleg van een aantal straten,  een reeks toplaagvernieuwingen aangekondigd. Lees meer...

 


29 februari 2016 - Het einde van de Spesbroekstraat, dat toegang geeft tot het speelbos en twee stadseigendommen die worden verhuurd aan verenigingen, ligt bezaaid met putten, plassen, bulten, zwerfvuil en sluikstort. Bij de minste regenval wordt de straat er in bijna één grote plas herschapen. Lees meer...

 


22 februari 2016 - In het kader van de achtste editie van Krokuskriebels boden drie musea dit jaar ook voor het eerst activiteiten aan voor 0- tot 4-jarigen en hun ouders. In het Gentse Museum voor Schone Kunsten gebeurde dit onder de naam De Proeftuin. Dit initiatief bleek een schot in de roos. Lees meer...

 


22 februari 2016 - Aanvullend op het 'volwaardig' publiek sanitair telt Gent nog tientallen publieke urinoirs. Ruim tien jaar geleden maakte een groot deel van de klassieke urinoirs, opgetrokken in betonsteen met kern in arduin, plaats voor een waterloze variant met dezelfde vormgeving als de eerder ontworpen bushaltes. De waterloze urinoirs kwamen er vooral omdat water en urine samen voor een sterke geurhinder zorgen. Lees meer...

 


22 februari 2016 - In een persartikel over de nieuwe eindhalte van tramlijn 4 aan het UZ, of eerder het ontbreken van een halte aan de oude hoofdingang, is sprake van bijkomende voorwaarden in de bouwvergunning voor de verlenging van lijn 4. Daarin zou immers die extra halte als voorwaarde zijn opgenomen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.