Vragen en tussenkomsten

4 februari 2019 - Vlaams Instituut Gezonder Leven heeft een nieuwe gids uit met richtlijnen omtrent voeding voor scholen. Bedoeling is o.a. “gezonde” broodjes op het menu te zetten. In het basisonderwijs heeft maar 1 op 10 scholen broodjes of boterhammen op het menu. In het secundair onderwijs daarentegen loopt dat op tot 7 op de 10. Lees meer...4 februari 2019 - De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden. Lees meer...4 februari 2019 - Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt in het Miljoenenkwartier, tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Het park bestaat nu nog uit drie delen, die door een verhard plein en een straat van elkaar gescheiden zijn. Het is het voornemen van de stad om deze groene ruimtes met elkaar te verbinden. Lees meer...30 januari 2019 - In mei vorig jaar werd  het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger. Lees meer...29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Carl De Decker deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de drinkwaterproblematiek in Oostakker. Lees meer...29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de knips en de discussies rond het circulatieplan. Lees meer...29 januari 2019 - Gemeenteraadslid Mieke Bouve deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de discussie rond de herbestemming van de Sint-Annakerk. Lees meer...21 januari 2019 - Het stadsbestuur engageert zich in het bestuursakkoord tot het realiseren van een nieuw centraal politiehuis. Dit dossier is niet nieuw en gaat inmiddels zijn elfde jaar in. De nood aan een nieuw politiehuis is concreet: het huidig gebouw voldoet niet meer aan de eisen van een modern politiekorps. Daarenboven moet er momenteel geld geïnvesteerd worden in onderhoud en herstellingswerken. Lees meer...17 januari 2019 - Een buitenlands bedrijf geeft aan te willen investeren in North Seaport, meer bepaald in Vlissingen. Dit zou 150 banen opleveren, doch deze werkkrachten zijn niet te vinden in de directe regio van Vlissingen: de werkloosheidsgraad is daar zeer laag. Lees meer...16 januari 2019 - Door het inroepen van een belangenconflict door de Franse gemeenschapscommissie staat het nieuwe inschrijvingsdecreet op de helling. Concreet betekent dit dat de nieuwe Vlaamse inschrijvingsregels vertraging dreigen op te lopen en dat we mogelijks opnieuw terechtkomen in situaties van schoolkamperen. Lees meer...<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   184     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info