Vragen en tussenkomsten

8 09 2017 - In het antwoord op mijn mondelinge vraag, tijdens de commissie van maart ll., werd een nieuw ontwerp voor Kleinkouterken aangekondigd dat onder meer zou voorzien in de aanleg van een voetpad. Een concrete timing was toen echter nog niet gekend, maar intussen zou aan het Mobiliteitsbedrijf worden gevraagd om tijdelijke zebrapaden aan te brengen. Lees meer...

 


5 09 2017 - Sinds 1 september worden de containerklassen op de parking van WZC De Liberteyt in Wondelgem niet langer gebruikt door basisschool De Regenboog. De kleuters van de Tovertuin in de Bloemekenswijk zouden er nu onverwacht les krijgen tot de kerstvakantie. De beslissing zou er gekomen zijn nadat men enkele lokalen van het vernieuwde gebouw van de school niet veilig genoeg achtte voor gebruik. Lees meer...

 


5 09 2017 - Binnenkort verkoopt brandweerzone Westhoek, als eerste hulpverleningszone van België, stickers waarop bewoners kunnen aanduiden hoeveel dieren er mogelijks aanwezig zijn in hun woning. Zo kunnen brandweerploegen bij calamiteiten in een oogopslag zien hoeveel dieren ze kunnen aantreffen en, wanneer de situatie het toelaat, de huisdieren veilig en wel bij hun baasjes brengen. Lees meer...

 


4 09 2017 - Volgens de mobiliteitswebsite van Stad Gent zijn er in het centrum 55 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Door het circulatieplan zijn een aantal parkeerplaatsen in het nieuwe autovrij gebied verdwenen en gecompenseerd aan de rand. Bovendien werden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd. Lees meer...

 


4 09 2017 - Op het kruispunt van de Koningin Astridlaan - Blankenbergestraat en Oostendestraat staan al langer fietsenstallingen. Sinds de herasfvaltering van de Koningin Astridlaan staan die echter parallel met de rijbaan wat de oversteekbaarheid van de straat bemoeilijkt. Lees meer...

 


4 09 2017 - Zowel in de Appstore van Apple, als in Google Play, is onder de naam ‘Meldingsapp Gent’ een mobiele app terug te vinden voor het melden van sluikstorten in Gent. In het verleden heb ik al meermaals gepleit voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app waarmee meldingen kunnen overgemaakt worden aan stadsdiensten. Lees meer...

 


1 09 2017 - Het project School in je buurt, georganiseerd door het Lokaal Overlegplatform, is een verderzetting van het project School in zicht in Gent. Hiermee wil men kansrijke ouders laten kennismaken met scholen in hun eigen buurt, om zo het fenomeen van de concentratiescholen tegen te gaan. Lees meer...

 


1 09 2017 - Stad Gent biedt in haar onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven dagelijks een warme maaltijd aan. Sinds 2017 heeft Stad Gent bovendien een nieuw contract afgesloten voor het leveren van schoolmaaltijden voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven. Lees meer...

 


1 09 2017 - Uit de resultaten van de digitale aanmeldingsprocedure 2017 bleek dat 74% van de instappers terecht kan op hun school van voorkeur. Lees meer...

 


31 08 2017 - In oktober 2015 gaf u in antwoord op mijn schriftelijke vraag (NR. 467/15), in verband met het verkeerslichtsysteem “Rode Rem”, aan te bekijken of het systeem zinvol kon worden ingezet binnen de zone 30. Wanneer een rode rem zou worden ingevoerd in Gent was het de bedoeling deze te combineren met bijvoorbeeld een schoolomgeving. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   166     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.