Vragen en tussenkomsten

29 januari 2016 - Het wegdek van de Serafien Van Cauwenberghelaan is, ondanks het nodige oplapwerk, al enige tijd zeer slecht staat waardoor fietsers de straat zelfs mijden. Nochtans vormt de straat voor fietsers hét alternatief voor de drukke en gevaarlijke Sint-Markoenstraat. Lees meer...

 


29 januari 2016 - Het hinderlijk stallen van fietsen, waarover ik al herhaaldelijk vragen heb gesteld, blijft een probleem in en rond het voetgangersgebied. Op de Korenmarkt was de eerste boom nog niet goed en wel geplaatst of hij was omsingeld door fietsen (zie foto), terwijl de ondergrondse fietsenstalling vlak om hoek half leeg was. Lees meer...

 


29 januari 2016 - Bewoners van de Geelgorsstraat worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met het parkeren van verschillende grote bestelwagens in hun straat, vooral 's avonds. Het probleem beperkt zich echter niet alleen tot deze straat. Lees meer...

 


25 januari 2016 - In november vorig jaar antwoordde u op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent dat het verder uitwerken van de bestaande site Driebeek in Gentbrugge het voorkeurscenario was van zes onderzochte locaties. Lees meer...

 


25 januari 2016 - Fietsers signaleren gevaarlijke situaties op de rotonde op de Kortrijksesteenweg t.h.v. Sint-Denijs-Westrem door een gebrekkige signalisatie en/of markeren van de fietspaden op de rotonde. Wanneer auto’s komende uit de richting van Gent stoppen op de eerste rijstrook zijn fietsers immers niet meer zichtbaar voor het verkeer op de tweede rijstrook. Lees meer...

 


21 januari 2016 - Jeugdhuis Ergenekon, gesitueerd te Griendeplein, heeft al een lange tijd  te kampen met huisvestingsproblemen. In de tussentijd is het stadsgebouw, wat vroeger het oude buurtcentrum van de wijk was, gesloopt. De jongeren hebben nu een tijdelijke huisvesting, in een containerlokaal, totdat er een duurzame oplossing komt, met name een nieuwbouw voor deze jongeren uit de Rabotwijk. Lees meer...

 


19 januari 2016 - Dierenmishandeling en -verwaarlozing komt spijtig genoeg nog steeds vaak voor. Dit gebeurt meestal achter gesloten deuren en is daarom moeilijk op te sporen. Op vrijdag 17 december bereikten via sociale media soms schokkende beelden, opgenomen in het Dierenasiel Citadelpark. Lees meer...

 


18 januari 2016 - De laatste editie van de jaarlijkse Gentse Cultuurmarkt vond plaats op 12 september 2015. Graag had ik over de volgende gegevens beschikt. Lees meer...

 


18 januari 2016 - Momenteel worden de trottoirs in de Frans Van Ryhovelaan integraal heraangelegd. Ook het Edmond van Beverenplein zelf is echter al lang in slechte staat, wat zowel voor passanten, marktkramers als marktbezoekers voor de nodige ongemakken zorgt. Naar verluidt zou, in samenspraak met De Lijn, eind dit jaar een deel van het plein heraangelegd worden. Lees meer...

 


14 januari 2016 - Op 12 januari ll. heeft de rechtbank van koophandel in Gent het faillissement van Bouwcentrale Modern uitgesproken. Deze bouwonderneming is onder meer gespecialiseerd in sociale woningbouw en betrokken in diverse sociale huisvestingsprojecten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   142     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.