Vragen en tussenkomsten

19 09 2016 - Helaas worden we in de binnenstad nog al te vaak geconfronteerd met overvolle afvalkorven. Verbazend is echter dat de overvolle afvalkorven wel worden geledigd, maar het rondslingerende afval er naast gewoon blijft liggen. Dit zou naar verluidt immers de taak van de veegploeg zijn. Lees meer...

 


19 09 2016 - In het voorjaar werd in Gentbrugge het initiatief genomen een nieuw soort buurtnetwerk tegen inbraken en diefstallen op te starten via de sociale mediatoepassing WhatsApp. Een idee dat komt overgewaaid uit Nederland. Elk lid komt hierbij in een WhatApp-groep terecht en ziet meldingen van andere leden op zijn smartphone. Lees meer...

 


15 09 2016 - Bij het begin van deze legislatuur werd de belasting op onbebouwde bouwgronden aangepast, met een progressief tarief, om het op de markt brengen van ongebruikte bouwgronden te stimuleren. Ongebruikte bouwgronden verkleinen immers het woonaanbod in de stad het op de markt brengen van die gronden en kan het aanbod vergroten en de prijs van bouwgronden in de stad doen dalen. Lees meer...

 


15 09 2016 - Op mijn eerdere vraag over het veiliger maken van de omgeving van scholencampus EDUGO in Oostakker antwoordde u dat de aanleg van fietssuggestiestroken één van de mogelijkheden is. Exact een jaar geleden moesten echter nog een aantal issues verder onderzocht worden, intern teruggekoppeld en opnieuw besproken worden. Lees meer...

 


15 09 2016 - Bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de ingrijpende wegenwerken werken langs de Wondelgemkaai en de Pantserschipstraat zorgen over het sluipverkeer. Lees meer...

 


15 09 2016 - Op mijn eerdere schriftelijke vraag met betrekking tot het parkeren op de halfverharde stroken in de Baarledorpstraat in Drongen antwoordde u dat Stad Gent geen beslissing kan nemen inzake dit dossier en afhankelijk is van het gewest. Lees meer...

 


15 09 2016 - In het verleden heb ik reeds enkele vragen ingediend omtrent de timing waarbinnen het bij de stad mogelijk zou worden om een stedenbouwkundige aanvraag digitaal in te dienen. De digitale aanvraag zorgt voor een eenvoudiger en transparantere procedure en komt de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Het kan ook zorgen voor een besparing in hoofde van de stad. Lees meer...

 


14 09 2016 - Het M-decreet heeft als doelstelling om meer leerlingen met specifieke zorgbehoeften in het gewoon onderwijs school te laten lopen. Het M-decreet is van toepassing sinds 1 september 2015. Na één jaar M-decreet begint men stilaan wat meer zicht te krijgen op de draagwijdte en de effecten van dit decreet op het Vlaamse onderwijs. Lees meer...

 


14 09 2016 - Een goed jaar geleden werd in Wondelgem 'de Zulle' officieel geopend, de vijfde polyvalente zaal in Gent. De scouts nam haar intrek in het gebouw en op termijn werd ook de optie gelaten om er een jeugdhuis te huisvesten, wat inmiddels ook het geval is met de opening van 'Klub 32' op 9 september. Lees meer...

 


14 09 2016 - Het is bekend dat vele kinderen en jongvolwassenen te weinig bewegen en tijdens de dag te veel zitten. Sommige cijfers spreken zelfs over 80% van hun wakkere tijd. Een groot deel van de dag brengen ze zittend door op school. Daarom is het belangrijk dat ook de scholen voldoende aandacht besteden aan deze problematiek. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   149     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.