Vragen en tussenkomsten

8 maart 2017 - In januari nam het college formeel kennis van het  eindrapport 'IPOD III: Richtlijnen openbaar domein: principes en toepassing objecten'. In antwoord op mijn eerdere vraag over een nieuw, uniform en meer esthetisch design voor verkeerspaaltjes in Gent verwees u naar IPOD III om over te kunnen gaan tot het uitschrijven van ontwerpopdrachten om te komen tot een definitieve vormgeving en technische uitwerking van verschillende objecten, zoals ook paaltjes. Lees meer...

 


8 maart 2017 - Zo’n anderhalf jaar geleden antwoordde u op mijn vraag in verband met de renovatie van kasteel Borluut dat al een eerste doorlichting van het gebouw werd opgemaakt om een grondig renovatiedossier op te starten. Een gedetailleerde studie van de vastgoedbehoeften voor het kasteel was er toen echter nog niet.   Lees meer...

 


7 maart 2017 - Behoudens vergissing was in de uitvoerige presentatie tijdens de voorbije themacommissie over de verdere uitrol van het circulatieplan niks opgenomen m.b.t. de in het straatbeeld aanwezige informatieborden met stadsplan. Veel van deze informatieborden maken deel uit van de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair. Lees meer...

 


6 maart 2017 - Op buurtparking Ter Linden t.h.v. van de eindhalte van tramlijn 22 in Zwijnaarde zou momenteel (nog) geen verlichting voorzien zijn. Gebruikers menen dat verlichting de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de parking zouden kunnen verhogen. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In Sint-Kruis-Winkeldorp was voor de heraanleg een voorbehouden parkeerplaats voor mensen met een beperking voorzien, links van de kerk t.h.v. de bushalte. Na de heraanleg is echter geen voorbehouden parkeerplaats meer voorzien. Bewoners vragen dan ook de terugkeer van een voorbehouden parkeerplaats t.h.v. de kerk. Lees meer...

 


6 maart 2017 - Naar aanleiding van mijn vraag van eind 2015 rond het ontlenen van boeken in het Mobiel Dienstencentrum stelde u dat op het moment vanaf de opening van de nieuwe stadsbibliotheek aan De Krook het hele netwerk van bibliotheekvoorzieningen overschakelt op een registratiesysteem op basis van RFID. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In tegenstelling tot wat het geval is voor andere musea is er vanuit de binnenstad geen bewegwijzering voorzien naar het museum Dr. Guislain. De reden hiervoor zou zijn  ingegeven door het feit dat het museum Dr. Guislain geen stedelijk museum is. Vanuit toeristisch oogpunt lijkt mij dit echter wel zeker een meerwaarde te hebben. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In antwoord op een vraag van collega D’Hose m.b.t. de capaciteit van jeugdvoetbalclubs in onze stad schoof u terecht het verder investeren in kunstgras naar voren als één van de oplossingen om het capaciteitsprobleem waarmee de clubs kampen op te lossen. De aanleg van kunstgrasvelden kan immers bestaande of toekomstige capaciteitsproblemen oplossen. Lees meer...

 


2 maart 2017 - Het Gemeenteplein in Sint-Denijs-Westrem ligt er niet al te best bij. Overgrote delen van zowel de rijbaan als de trottoirs krijgen in het Wegen Informatie Systeem (WIS) een kwaliteitslabel C1-C3 mee, wat wijst op (herstelbare) schade. Recent bereikte me zelfs het bericht van iemand die ten val kwam door de slechte staat van de weg. Lees meer...

 


28 februari 2017 - Het voornemen van De Lijn om tramlijn 22 af te schaffen heeft al heel wat reactie teweeg gebracht. Informeel vernam ik vorige week echter dat er overleg zou zijn geweest over het voortbestaan van tramlijn 22 en ook via de pers vernamen we dat de minister zijn administratie zou hebben gevraagd om de opties voor tramlijn 22 opnieuw te bekijken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   51   52   53   54   100   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.