Vragen en tussenkomsten

6 maart 2018 - Bewoners signaleren dat op het Sint-Rochusplein in Sint-Denijs-Westrem recent bomen werden gekapt. De reden hiervoor is voor de bewoners onduidelijk, evenals of er in vervanging van de bomen zal worden voorzien. Lees meer...

 


5 maart 2018 - Toen in 2014 bekend werd gemaakt dat  Michaël Borremans een schilderij zou aanbrengen op de klokkentoren vroeg hij enkele voorwaarden. Zo wilde Borremans niet dat er andere werken of graffiti op de klokkentoren of sokkels van de stadshal zouden komen. Tevens vroeg hij het voorrecht te krijgen om, naast de klokkentoren, ook schilderwerken aan te brengen op de sokkels van de stadshal. Iets waar het stadsbestuur mee instemde. Lees meer...

 


1 maart 2018 - In het antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de verkaveling Viermeersen -  Maria Baersstraat bleek door de VMSW een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden voor het afwerken van de wegenis en groen. De "verhoopte" timing hiervoor was voorjaar 2018.  De VMSW bleek bovendien van zin het niet-afgewerkte deel van Extensio terug op te nemen in de nieuwe aanneming zodat het geheel zou kunnen afgewerkt worden en de voorlopige oplevering zo snel mogelijk kan doorgaan. De VMSW zou niet nalaten te communiceren met de bewoners. Lees meer...

 


27 februari 2018 - Het managen van een gezin in combinatie met een drukke baan is een enorme klus en vergt heel wat organisatie bij veel jonge gezinnen. We kennen allemaal het begrip taxi mama/papa. Vooral op woensdagnamiddag is het vaak een rush van en naar de vrijetijdsbesteding van zoon en/of dochterlief. We willen immers allemaal dat onze kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Lees meer...

 


26 februari 2018 - In de Gentbrugse Meersen blijven er problemen opduiken met achtergelaten hondenpoepzakjes. In antwoord op mijn vraag vorig jaar bleek het Eco-Werkhuis toen de mogelijkheid voor het plaatsen van hondenpoeppalen te onderzoeken. Ze waren aan het kijken wat de meerwaarde hiervan zou kunnen zijn, vooral voor die zones waar geen afvalkorven zijn en waar toch veel honden worden uitgelaten. Lees meer...

 


26 februari 2018 - Door gebrekkig onderhoud van de begroeiing op de bermen langs de Luchthavenlaan groeien takken er in de goot en langs de rijbaan (zie foto’s). Dit heeft niet alleen invloed op de afwatering, op sommige plaatsen kunnen wagens niet meer kruisen zonder schade op te lopen door de over de rijbaan hangende takken. Lees meer...

 


19 februari 2018 - In de buurt van het Hemingplein blijkt enige commotie te zijn ontstaan over het kappen van straatbomen. Een deel van de bewoners zou pleiten voor het verwijderen van de bomen die in slechte staat verkeren en gevaar opleveren, andere bewoners willen de bomen behouden zien omwille van de karakteristieke uitstraling en hun natuurlijke bufferfunctie. Lees meer...

 


19 februari 2018 - Tijdens de commissie cultuur bleek de schepen mijn idee om de Werregarenstraat, het steegje tussen de Hoogpoort en de Onderstraat, van een onderbord ‘Graffitistraatje’ te voorzien zeer genegen. Sinds het steegje in 1995 een gedoogzone werd voor graffiti en streetart in het centrum van onze stad wordt het niet alleen in de volksmond, maar ook bij de stadsgidsen en in toeristische info al zo genoemd. Lees meer...

 


19 februari 2018 - In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart? Lees meer...

 


19 februari 2018 - In het najaar 2017 werd de doorgang tussen Maaltenaard en Poortakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. verkeerspaaltjes. Een beslissing die eigenlijk 12 jaar geleden al werd genomen toen het RUP Handelsbeurs, de Mober voor The Loop en de Infrastructuurschets voor de Poortakkerstraat werden goedgekeurd, zo bleek. Daar bleken lokale verbindingen immers uitdrukkelijk in verboden, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   51   52   53   54   100   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.