Vragen en tussenkomsten

9 oktober 2017 - De werken op de BraVoKo-as zijn achter de rug. Op de hoek Koestraat-Gouvernementstraat-Brabantdam is een plantvak voorzien, maar de boom zelf ontbreekt er nog. De voorziene boom t.h.v. het François Laurentplein, waar ook de voetgangers-en fietsersbrug naar De Krook zal komen, staat er inmiddels wel. Lees meer...

 


9 oktober 2017 - De voorbije weken en maanden lezen we steeds vaker dat het nieuwe technologische concept Blockchain alles in zich heeft om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop overheden omgaan met hun burgers en bedrijven. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat geen tussenpartijen nodig zijn om de betrouwbaarheid van transacties te waarborgen. Op die manier kunnen deze tussenpartijen zich meer op hun kerntaken focussen. Lees meer...

 


9 oktober 2017 - Omwonende blijven het onveiligheidsgevoel rond het Sint-Laurentiuspark en de kiosk in Oostakker aanklagen. Er blijft sprake van hangjongeren, vooral 's avonds en 's nachts. Maar er wordt ook met flessen gegooid en er zouden zelfs geregeld spuiten in het park aangetroffen worden. Lees meer...

 


9 oktober 2017 - Elke straatartiest in Gent moet voor het spelen over een vergunning beschikken. Een aantal zaken worden niet toegelaten en wie over een vergunning beschikt moet zich aan een aantal voorwaarden houden. Per locatie mag slechts 1 straatartiest of groep actief zijn, eenieder moet afzonderlijk in het bezit van een vergunning zijn, de duur op eenzelfde plaats is beperkt tot 1 uur, er mag maximum 1 versterker worden gebruikt... Lees meer...

 


2 oktober 2017 - Michäel Borremans schilderde De Maagd van Gent bij de Stadshal en hij plaatste onlangs het werk De Passanten aan de Krook. Op de Korenmarkt verrezen twee kunstwerken. Die kunstwerken blijven 'anoniem'. De doorsnee Gentenaar en de bezoekers hebben er het raden naar hoe zij genoemd worden en wie ze gerealiseerd heeft. Lees meer...

 


26 09 2017 - Bij de recente ingebruikname van het nieuwe oefencomplex van KAA Gent, dat ontegensprekelijk een meerwaarde betekent voor de club en de stad, kwam de vraag van heel wat buurtbewoners of de voormalige speeltuin voor de kinderen nog terugkomt. Lees meer...

 


26 09 2017 - Begin juni ontvingen vele medewerkers van de Groep Gent een e-mail met als onderwerp "Hoe sterk is jouw wachtwoord". Het ging echter om een "fake" phishing email. In werkelijkheid kaderde deze email in een test van Audit Vlaanderen waarop steden en gemeenten zich vrijwillig konden inschrijven. Deze test had als doel het bewustzijn bij de medewerkers van Groep Gent te verhogen en te meten. Lees meer...

 


25 09 2017 - Op 11 september ll. keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem zowel een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ goed, alsook een politieverordening 'raamprostitutie'. Lees meer...

 


25 09 2017 - De voorbije jaren kwam het voor dat Gentenaars verscheidene verkiezingen na elkaar werden opgeroepen om te zetelen als voorzitter of bijzitter in een kiesbureau of stemopnemingsbureau. Velen beschouwen dit als een onrechtvaardigheid. In de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kondigde u al aan dat uw diensten sinds 2012 bijhouden wie opgeroepen werd als bij- of voorzitter en dat Gentenaars in de toekomst maximum 2 keer moeten zetelen. Lees meer...

 


18 09 2017 - Op donderdag 14 september deed zich in de vroege ochtend een ernstig incident voor in een transformatorenstation aan de Nieuwevaart. De stroomonderbreking die het incident teweeg bracht was aanzienlijk en betrof een groot deel van Gent. In totaal ging het om meer dan 500 straten en duizenden gezinnen, bedrijven en instellingen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   51   52   53   54   55   100   171     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.