Vragen en tussenkomsten

6 april 2018 - Ruim een miljoen wachtwoorden van Belgische internetgebruikers zijn online geplaatst door een hacker die eerder had bekend gemaakt dat hij de gegevens verzamelde uit datalekken de voorbije jaren. Aanvankelijk zou hij de gegevens niet publiek maken, maar dat deed hij uiteindelijk toch. De wachtwoorden zijn - gelukkig voor de gebruikers - grotendeels onleesbaar gemaakt. Lees meer...

 


5 april 2018 - Eind vorig jaar vroeg ik naar de plannen voor de dringende renovatiewerken aan Kasteel Borluut. In uw antwoord vermeldde u dat binnenin het gebouw verder regulier onderhoud wordt uitgevoerd, in afwachting van een structurele oplossing. Daarnaast werd voorzien om in 2018 een bijkomende studie uit te voeren voor de opmaak van een beheersplan alsook voor de eerste fase m.b.t. de dringende dakwerken. Lees meer...

 


29 maart 2018 - Bewoners van de Octaaf Soudanstraat meldden mij dat de trottoirs in hun straat er momenteel heel slecht bijliggen. De plassen bij regenweer hinderen voetgangers en dwingen hen op sommige plaatsen op de rijbaan. Lees meer...

 


26 maart 2018 - Bij grote wegenwerken worden vaak infoborden geplaatst met o.a. de opdrachtgever, architect, aannemer, kostprijs... Bij bouwwerken wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van borden en zeilen met een toekomstbeeld en woordje uitleg over de werken zelf, bvb. bij de restauratie van het kustwerk aan het AC Zuid, de bouw van de nieuwe Rabottorens... Lees meer...

 


26 maart 2018 - Vanuit Sint-Denijs-Westrem bereiken me blijvend signalen over de slechte staat van het wegdek en van de trottoirs van veel straten. Zo meldden bewoners o.a. van het Sint-Rochusplein mij de slechte staat van het wegdek in hun straat. Lees meer...

 


22 maart 2018 - De Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is, zeker voor bvb. Basisschool Westerhem en scouts De Zonnekerels, een goed alternatief voor het zogenaamde trage verkeer. Helaas ligt de Kerkwegel er op veel plaatsen slecht bij en vooral bij regenweer ligt de weg er glad, vol modder en plassen bij. Lees meer...

 


21 maart 2018 - De Stad Gent en FARYS starten binnenkort met de integrale heraanleg van o.a. de Botestraat (vanaf de Lusthoflaan tot aan de tramoverweg) in Wondelgem. Daarnaast is ook de integrale vernieuwing van de Evergemsesteenweg, inclusief het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, voorzien. Lees meer...

 


19 maart 2018 - Sinds september 2017 is de nieuwe sportsite van Hockeyclub Gantoise aan de Noorderlaan (Watersportbaan) officieel in gebruik genomen. Tijdens de gemeenteraad van oktober uit datzelfde jaar bevroeg ik u  over de uitdagingen die dit met zich meebrengt, vooral wat betreft verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en parkeergelegenheid. Lees meer...

 


19 maart 2018 - Volgens de website van het S.M.A.K. kan het werk For Whom II van Kris Martin dagelijks worden bezocht van 25 januari tot 6 mei 2018 van 10:00 tot 16:00 aan de klokkenstoel op het Emile Braunplein. Passenten meldden mij echter dat dit vaak niet geval is. Inmiddels kon ik ook zelf vaststellen dat het werk, rond het middaguur, niet te aanschouwen was. Lees meer...

 


19 maart 2018 - In de Commisie Openbare werken van 8 november 2010 stelde ik de bevoegde schepen reeds een vraag over de geluidsberm te Drongen.De bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat vragen reeds jaren om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   52   53   54   55   56   100   182     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.