Vragen en tussenkomsten

3 februari 2022 - De strijd tegen de klimaatverandering (met een toenemende kans op wateroverlast als één van de gevolgen) wordt met heel wat middelen gevoerd. De ontharding van ons openbaar domein is daar één van. De lucht- en bodemkwaliteit verhogen en het hitte-eilandeffect vermindert. Lees meer...2 februari 2022 - De heraanleg van de Hertstraat en de omgeving is in 2016 geïnitieerd. De eerste fase van de burgerparticipatie dateert uit 2016. Voor de kerstvakantie is de omgevingsvergunning aangeplakt doch zonder verdere communicatie met de buurt. De laatste informatiebrochure maakt melding van een start van de werken (riolering en wegenis) vanaf begin 2022. Lees meer...28 januari 2022 - In het antwoord van de schepen van mobiliteit op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose aangaande de bezettingscijfers van de P&R’s in Gent werd een duidelijk overzicht bezorgd. 2020 en 2021 waren uiteraard atypisch. Een P&R vormt een wisselwerking met het openbaar vervoer dat er op aantakt.  Lees meer...28 januari 2022 - De heraanleg van Coupure-Rechts is een belangrijk dossier waarin al heel wat stappen zijn gezet. Gemeenteraadslid Christophe Peeters merkte op dat tot op heden de opdracht nog niet is toegekend aan de opdrachtnemer.  Lees meer...27 januari 2022 - Aan de fly-over (B401) is er een onderdoorgang gemaakt voor fietsers. Verderop net voor de Keizersvest stopt het nieuwe fietspad abrupt (afslag naar brusselsesteenweg) en moeten de fietsers terug op de rijweg (zgn. moordstrookje). Dit is een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Lees meer...27 januari 2022 - In Brussel zijn er afgelopen jaar goede resultaten geboekt met een nieuwe app ‘Fix my street’. Gebruikers kunnen met die app problemen melden die zich voordoen in de openbare ruimte. Denk maar aan kapotte straatverlichting of signalisatie. Maar het kan even goed gaan om monumenten of de staat van de beplanting. Lees meer...26 januari 2022 - Op 15 oktober 2021 stelde gemeenteraadslid Alana Herman reeds een vraag over de noodwoningen. De schepen gaf toen aan dat het OCMW over 25 noodwoningen beschikt, gaande van studio’s tot 4 slaapkamerappartementen en alles daartussen. Lees meer...25 januari 2022 - Vorige week hebben de bewoners van Wildebrake te Oostakker een bewonersbrief ontvangen met de melding dat het reeds bestaande parkeerverbod wordt uitgebreid omdat de voertuigen van IVAGO naar eigen zeggen worden gehinderd bij het maken van de afdraaibeweging op het einde van de straat.  Lees meer...24 januari 2022 - De verkeerssituatie aan de Basisschool De Wijze Eik (Eekloststraat) is gevaarlijk voor fietsers. Zeker waar het fietspad plots stopt en voor de schoolpoort zelf is het voor fietsers, en zeker voor kinderen, absoluut niet evident. Er worden door ouders een paar mogelijke maatregelen naar voor geschoven. Lees meer...24 januari 2022 - De weg naar het recylagepark te Oostakker ligt er slecht bij. Het is niet evident om op die weg (stuk Lourdesstraat) te rijden. Niet alleen voor bezoekers van het recyclagepark maar ook voor klanten en leveranciers van een interieurzaak gelegen te Lourdesstraat 6. Lees meer...<<  1   5   6   7   8   9   10   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info