Vragen en tussenkomsten

9 december 2021 - Afgelopen zomer werden in onze stad op meerdere plaatsen leefpleinen ingericht. Lees meer...

 


7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag d.d. 06 januari 2020 van Stephanie D'Hose aangaande de uitbouw van zogenaamde Mobipunten gaf de schepen het volgende mee:
"Stad Gent is gestart met het uitwerken van een visie rond mobipunten. Dit kadert trouwens ook binnen de vervoerregio. Momenteel kunnen we nog geen concrete invulling of timing geven hiervan." Lees meer...

 


7 december 2021 - Begin juli 2020 heeft collega Peeters een vraag gericht aan schepen De Bruycker omtrent de problematiek van de bomen in de Roodborstjesstraat, meer bepaald wat de impact betrof op de staat van de voetpaden. Die zijn inmiddels gerooid en er zijn nieuwe aangeplant. Ongeveer een jaar geleden zijn vervolgens de voetpaden in de Roodborstjesstraat te Wondelgem heraangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van dolomiet. Lees meer...

 


7 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose vroeg reeds een tweetal keer naar het project 'Boom zoekt grond'. De schepen gaf in het antwoord op haar laatste vraag daarover het volgende aan: " Indien samenwerking met de Provincie niet mogelijk zou blijken zal de Stad zelf een groepsaankoop organiseren in het winterseizoen 2021-’21. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar immers niet zelf kunnen opnemen." Lees meer...

 


7 december 2021 - In de buurt van het kruispunt Eekhoutdriesstraat-Pijphoekstraat te Oostakker is op vandaag geen zebrapad te vinden. Dat zorgt voor onveilige situaties onder meer voor de schoolgaande jongeren die richting het Dorpsplein wandelen. Lees meer...

 


7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose d.d. 06 november 2019 antwoordde schepen Watteeuw het volgende: "Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig. Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Lees meer...

 


7 december 2021 - In het antwoord op de vraag van Stephanie D'Hose (schriftelijke vraag d.d. 16 maart 2021) omtrent geluidsoverlast veroorzaakt door verkeersmaatregelen, geeft schepen Watteeuw het volgende mee: "Ondertussen kijken we ook naar nieuwe ontwikkelingen zoals trajectcontrole of de flexibele drempel die mee veert met het zwaar vervoer en waarvan de eerste testresultaten op straat alvast hoopgevend zijn." Lees meer...

 


6 december 2021 - Sedert de werken in de Gentstraat aan de kruising met de Groenstraat in Oostakker wordt het verkeer omgeleid via de Waterstraat.  Dit leidt met de regelmaat van de klok tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij het vooral voor fietsers bijzonder onveilig is. Daar langs beide kanten van de weg auto's geparkeerd staan, is de doorgang zeer smal. Alle bussen worden via de Waterstraat omgeleid en omdat die een strak tijdsschema hebben, rijden de chauffeurs daar vaak te snel of zelfs agressief.  Lees meer...

 


3 december 2021 - De werkzaamheden op en rond Oostakkerdorp zijn reeds ver gevorderd. Het eindresultaat belooft fraai te worden. De lokale verenigingen en horeca uitbaters kijken eveneens uit naar de vernieuwde kiosk. Lees meer...

 


3 december 2021 - Gemeenetraadslid Stepanie D'Hose vroeg de schepen voor mobiliteit eerder naar de cijfers inzake weesfietsen van 2019. Lees meer...

 


<<  1   5   6   7   8   9   10   25   50   100   183     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.