Vragen en tussenkomsten

25 mei 2022 - Vele ouders zijn bezorgd over de drukke (school)fietsroute aan de Smalle Heerweg op de grens tussen Oostakker en Lochristi. Er blijkt een opvallend verschil op korte afstand tussen grondgebied Gent en Lochristi. Op Gents grondgebied zoeven de auto’s dicht naast de kinderen op de fietssuggestiestrook, even verder rijden ze veiliger op een aparte bedding. Lees meer...19 mei 2022 - Recent kreeg de Dekenij Verenigd Drongen, organisator van de Drongense stadskermis, van de diensten te horen dat ze een avond van hun programmatie zouden moeten schrappen, omwille van nieuwe regels qua geluidsnormen. Amper een maand voor de start van de kermis was dat voor hen niet meer mogelijk, hun programmatie lag uiteraard al vast. Daarnaast zou het ook jammer zijn, de stadskermis in Drongen is een breed gedragen evenement, dat al vele jaren erg goed georganiseerd wordt.  Lees meer...10 mei 2022 - Het brandalarm in de toiletten van het Sint-Veerleplein gaat regelmatig af, door mensen die op het toilet roken. Dat was op 11 april nog eens het geval. Lees meer...6 mei 2022 - Tijdens de commissie MEO van april 2022 bevroeg gemeenteraadslid Christope Peeters de schepen van mobiliteit aangaande de verkeerssituatie in de Sint-Lievenspoortstraat. Peeters bracht toen onder meer aan dat het logischer zou zijn om het verkeer naar de ring rechtdoor te laten gaan via de Brusselsepoortstraat. Daar wonen veel minder mensen, en rijdt al een tram. Ook zwaar verkeer zou beter langs die kant rijden. In het antwoord van de schepen meldde deze onder meer dat dit de doorstroming van het tramverkeer zou bemoeilijken. Lees meer...6 mei 2022 - In de beleidsnota van schepen Coddens staat onder meer de volgende passage: “We nemen als centrumstad een voortrekkersrol op in het stimuleren en implementeren van digitale oplossingen. We blijven proactief inzetten op een volledig digitaal aankoopproces, van bestelling tot factuur. Lees meer...3 mei 2022 - Boven op het Gravensteen wapperen meerdere vlaggen, waaronder uiteraard de Gentse. Enkele vlaggen zijn echter sterk versleten. De ene begint te rafelen, bij andere – bijvoorbeeld de Belgische vlag – zijn de kleuren sterk vervaagd door de zon.  Lees meer...25 april 2022 - Ruim drie jaar geleden vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker schriftelijk naar een gevaarlijke verkeerssituatie. De uitrit van het cafe Walput aan de Gentstraat te Oostakker ligt gevaarlijk dicht bij de voorziene fietsstrook als men onmiddellijk links buiten rijdt. Dit heeft al meerdere malen tot een (bijna) aanrijding geleid en de buurt vreest dat er nog meer ongelukken zullen volgen als de rijrichting niet wordt aangepast en de auto's verplicht worden om rechts rond het pleintje te rijden. Lees meer...22 april 2022 - De staat van de Wispelbergstraat (ter hoogte van het Casinoplein) laat momenteel te wensen over. Er zijn in de onmiddellijke omgeving nochtans 4 scholen gelegen en er is aldus druk fietsverkeer. Bovendien takt dit aan op een fietsas. Het park is mooi aangelegd, het zou een goede zaak zijn als nu ook de weg wordt aangepakt. Lees meer...7 april 2022 - Collega Van Pee bracht schepen van mobiliteit in het verleden reeds, middels een schriftelijke vraag, op de hoogte van de problematiek betreffende de inrit van de garageboxen gelegen te Gontrodestraat 106. De inrit wordt vaak belemmerd door geparkeerde voertuigen waardoor een antiparkeermaatregel zich opdringt.  Lees meer...7 april 2022 - Meer dan ooit moeten we inzetten op elektrificatie. Ook als het gaat over mobiliteit. Het is dan ook een goede zaak dat Stad Gent voorloper is in Vlaanderen als het gaat over de inspanningen om meer laadinfrastructuur te voorzien. We moeten er, binnen de grenzen van de wegcode, ook alles aan doen om bestuurders van elektrische voertuigen exclusief toe te laten om hun voertuig te parkeren op de voorziene plekken om te laden. Daar vestigde ik eerder al uw aandacht op Lees meer...<<  1   5   6   7   8   9   10   25   50   100   189     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info