Vragen en tussenkomsten

21 juni 2022 - In het verleden was er een postkantoor aan de Zuid. Er waren plannen dat er een nieuw Bpostkantoor zou openen in het nieuwe Stadskantoor. Bpost zou daar midden 2022 een ruimte innemen om zijn activiteiten verder te zetten. Lees meer...16 juni 2022 - Sinds 2019 kunnen politiediensten en parkeerwachters een app gebruiken om snel te achterhalen of een parkeerkaart voor personen met een handicap frauduleus wordt gebruikt. Dankzij de invoering van Handi2Park, zo heet de app, kan er flink meer gecontroleerd worden.  Lees meer...16 juni 2022 - Een van de voorwaarden voor het toekennen van een parkeerplaats voor personen met een handicap is dat de aanvrager in het bezit is van een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont. Lees meer...16 juni 2022 - In het begin van deze legislatuur was er heel wat te doen over het al dan niet blijven bestaan van camping Stropke. Een tweetal jaren terug besliste het college van burgemeester en schepenen dat het contract, dat met de uitbater destijds werd afgesloten en zou verlopen in 2023, toch zou opengebroken worden voor een nieuwe termijn, mits een aantal bijkomende voorwaarden. Lees meer...8 juni 2022 - Gemeenteraadslid Veli Yüksel vroeg bij de burgemeester recent de cijfers op aangaande overtredingen door autobestuurders in fietsstraten. In de 22 Gentse fietsstraten zijn er op drie jaar tijd 180 boetes uitgedeeld aan automobilisten wegens het inhalen van fietsers. Daarnaast waren er uiteraard ook snelheidscontroles.  Lees meer...7 juni 2022 - Sinds januari 2018 kunnen ook chauffeurs met een buitenlandse nummerplaat in Gent een boete krijgen van 58 euro wanneer ze door een knip rijden. Lees meer...7 juni 2022 - Stad Gent krijgt er twee nieuwe parkings bij. De grote nieuwe parking naast de fly-over van Gent-Zuid gaat op zaterdag 4 juni open. Er zal plaats zijn voor 500 auto’s. De parking mikt op pendelaars, kortparkeerders die in Ledeberg moeten zijn en bewoners van de wijk. Die laatsten kunnen vanaf € 15/maand een abonnement krijgen, voor ’s nachts en in de weekends. Lees meer...5 juni 2022 - Bij de heraanleg van de Eeckhoutdriesstraat en Wittewalle in Oostakker werden heel wat jonge boompjes geplant. Onlangs viel het gemeenteraadslid Patricia De Beule op op dat er heel wat boompjes dood zijn. Lees meer...3 juni 2022 - In juni 2021 stelde gemeenteraadslid Stephanie D'Hose een vraag over de slechte staat van de Vroonstalledries en omgeving, meer bepaald of daar op korte termijn een toplaagvernieuwing mogelijk is, zodat de straat weer veilig en comfortabel wordt voor alle gebruikers. Het gaat concreet om het traject Botestraat (vanaf de overweg van tramlijn 1 tot aan de Vroonstalledries) – Vroonstalledries (tussen de Botestraat en de Sint-Markoenstraat, inclusief de vluchtheuvel op het kruispunt Vroonstalledries-Vroonstallestraat). Lees meer...3 juni 2022 - Naar aanleiding van een recente publicatie van De Standaard bleek dat er in veel steden en gemeenten bewakingscamera’s van het Chinese merk Hikvision worden gebruikt. Deze camera’s zouden veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Lees meer...<<  1   5   7   8   9   10   11   25   50   100   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info