Vragen en tussenkomsten

17 december 2021 - Bewoners signaleren dat de staat van het wegdek en de voetpaden in Sint-Denijs-Westrem er op veel plaatsen zienderogen op achteruit gaat. Naast louter curatief onderhoud en eventuele integrale heraanleg van straten gebeuren er ook vaak toplaagvernieuwingen in het kader van het onderhoudsbestek van de stad. Lees meer...17 december 2021 - De staat van de Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is een oud zeer. Vorige legislatuur werd al een vraag gesteld over de vele putten die, vooral bij regenweer, voor gevaarlijke situaties zorgen omwille van plassen, modder en gladheid. Lees meer...17 december 2021 - De verkeersveiligheid in Sint-Denijs-Westrem moet worden opgekrikt. Daar is iedereen het over eens. In afwachting van een wijkcirculatieplan moet e.e.a. nu reeds worden bekeken. Zo ontbreken er fietspaden of fietssuggestiestroken in de Vennestraat, Loofblommestraat en op het Gemeenteplein. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Beukenlaan – vanaf De Paardekop tot aan de viaduct over de E40 in slechte staat. Lees meer...16 december 2021 - Uit studies (cf. Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog? | Iedereen Leest) blijkt o.a. dat: 
  • Tussen 38% en 60% van de Vlaamse 9- tot 13-jarigen minstens een keer per week een boek of strip leest;
  • Bij de overgang naar het secundair onderwijs de leesfrequentie bij Vlaamse jongeren met 20% daalt voor zij die minstens maandelijks een boek lezen;
  • Op latere leeftijd (14 tot 17 jaar) de leesfrequentie stagneert. Bijna 1 op 3 (31%) leest minstens een keer per week of dagelijks;
  • Vlaamse jongeren in TSO en BSO iets minder frequent lezen;
  • Meer dan de helft van jongeren met een migratieachtergrond minstens wekelijks leest;
  • Maar 1 op 5 van de jongeren in jeugdzorg leest.
Om het lezen te bevorderen bij de kwetsbare jongeren en anderstalige kinderen leveren de Gentse bibliotheken grote inspanningen. Lees meer...16 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose heeft lang gepleit voor een vereenvoudiging van het vergunningensysteem dat toegang geeft tot het autovrij gebied. Afgelopen september is het reglement ter zake aangepast met heel wat verbeteringen tot gevolg, onder meer voor zorgverstrekkers en op vlak van gebruiksvriendelijkheid. We zijn nu enkele maanden verder en zij stelt vast dat er zich nog een aantal anomalieën voordoen. Vreemd genoeg is het zo dat het ook op vandaag nog steeds niet mogelijk is om namen te koppelen aan nummerplaten die eerder al eens zijn ingegeven. Met andere woorden, dat kan alleen maar voor nieuwe nummerplaten waardoor dit zijn doel ietwat voorbijschiet. Het aanmelden via eID of Itsme is op zich goed maar blijft omslachtig. Een mobiele app zou op dat vlak soelaas kunnen brengen. Lees meer...16 december 2021 - Begin november werd beslist om de Antwerpsesteenweg vanaf de grondwetlaan richting Dampoort af te sluiten voor het verkeer.  Dit naar aanleiding van de nieuwe fase van de werken aan de Dampoort. Deze regeling zou van kracht blijven tot mei 2022. Lees meer...16 december 2021 - In september werd in de gemeenteraad gedebatteerd over de invoering van de Zuurstofwijken in Gent.  Lees meer...16 december 2021 - De hoge energieprijzen brengen meerdere gezinsbudgetten in de problemen. Zij die geen vast tarief hadden zien de factuur sterk hoger worden. Ook de mensen die wel een vast tarief hadden, in de groepsaankoop van de provincie, houden nu hun hart vast met de faillissementsaanvraag van De Vlaamse Energieleverancier.  Lees meer...16 december 2021 - Bij wegenis- en rioleringswerken is hinder gedurende een zeker periode normaal. Bij de werken in de Spitaalpoortstraat en omgeving lopen de aard en de duur van de hinder evenwel gestaag op. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de moerassige ondergrond in het gebied. Dit heeft vorig jaar al geleid tot schade aan huizen. Lees meer...10 december 2021 - In de Kouterdreef, naast de ingang van CRU en ter hoogte van de gevel van juwelier CHRISTOFELLI, staat er een richtingswijzer naar stadsring (R40). Deze richtingswijzer stuurt bestuurders in de Kouterdreef naar de Kalandenberg/Mageleinstraat. Het is een richtingswijzer voor gemotoriseerd verkeer. Dit lijkt gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez een vreemde situatie. Lees meer...<<  1   5   7   8   9   10   11   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info