Vragen en tussenkomsten

12 november 2015 - Op de website van De Lijn staat als timing voor verstramming van Lijn 7, de tramlijn van Sint-Denijs-Westrem via het Sint-Pietersstation en de Zuid naar de Dampoort die als topprioriteit naar voren wordt geschoven en een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsvisie vormt, van 2016 tot 2020. Begin september liet u in de pers optekenen dat, als alles gaat zoals gepland, er tegen 2020 trams rijden tussen het Sint-Pietersstation en de Dampoort. Lees meer...9 november 2015 - Het internationaal congres Child in the City, over kindvriendelijk beleid in de steden, komt in 2016 naar Gent. De stad is mede-organisator. In aanloop naar dit congres was er, in samenwerking met de stad Gent, op 6 november 2015, een netwerkbijeenkomst in Breda. Lees meer...9 november 2015 - In maart van dit jaar heeft het College van burgemeester en schepenen akte genomen van een locatiestudie voor mogelijke kampeerwagenterreinen in Gent. De kennisneming van deze 'Locatiestudie zwerfwagens' is een eerste stap waarna kan gezocht worden naar de meest geschikte locatie (zes locaties werden als geschikt naar voor geschoven) en exploitatievorm, zodat dit als een volwaardig project kan worden uitgewerkt. Lees meer...9 november 2015 - Twee jaar geleden besliste men in Zelzate de temperatuur van het zwemwater met 1°C te verlagen. Het levert hen jaarlijks een besparing van ruim 15.000 euro op aan gasverbruik. Naast de financiële besparing is er uiteraard ook het milieuvoordeel van de maatregel. Op een vraag van collega Deckmyn twee jaar geleden antwoordde u dat TMVW al bezig was om dezelfde piste in Gent te onderzoeken, maar de resultaten waren toen nog niet gekend. Lees meer...4 november 2015 - De afgelopen decennia zijn in Vlaanderen massaal waterleidingen aangelegd in asbestcement. Vandaag zou in Vlaanderen nog ruim 19.000 kilometer aan asbestcementleidingen, goed voor 30 procent van het waterleidingnet, liggen. Lees meer...4 november 2015 - Recent werd de binnenkoer aan de Armenkamer van het stadhuis heraangelegd. De doorgang naar de kabinetten die in de Armenkamer gehuisvest zijn werd daardoor meteen een stuk fraaier. Hoewel ook de weg er naartoe, via de zijingang van het stadhuis, al deels werd aangepakt blijft er nog een echt ‘keldergevoel’ met buizen, kabels, leidingen, voorraad... aanwezig. Lees meer...4 november 2015 - De brandweer geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij o.a. het afleveren van bouw- en milieuvergunningen, de organisatie van manifestaties... Men kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de Dienst Preventie. Horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen signaleren echter dat men bij de behandeling van een dossier vaak met verschillende contactpersonen te maken krijgt wat een vlotte afhandeling kan bemoeilijken. Lees meer...30 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over het actieplan pizzakoeriers van de stad Mechelen, tijdens het vragenuur van september, gaf u de politie de opdracht cijfergegevens over deze problemen in te zamelen. Tevens zou u de korpsleiding het actieplan van Mechelen laten analyseren. Het resultaat hiervan werd verwacht tegen eind oktober. Lees meer...28 oktober 2015 - De Oude Beestenmarkt is gekend als uitgaansbuurt waardoor er ook ’s avonds en ‘s nachts vele passage is. Bezoekers merken echter op dat er heel weinig verlichting is voorzien sinds de heraanleg en het best er donker en gevaarlijk kan zijn. Lees meer...28 oktober 2015 - Vanuit de vaststelling dat de man-vrouwverhouding in de stratennamen in onze stad al jarenlang scheef loopt, werden tijdens de vorige legislatuur vanuit de gemeenteraad verschillende initiatieven genomen en suggesties gedaan om een inhaalbeweging inzake vrouwen-straatnamen mogelijk te maken. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   96   97   98   99   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info