Vragen en tussenkomsten

1 oktober 2014 - Dat er momenteel veel wegenwerken zijn in Gent is een understatement. Niet alleen de Gentenaars, de werknemers en bezoekers uit de nabije omgeving ondervinden hier dagelijks hinder van, ook toeristen worden ermee geconfronteerd. Lees meer...

 


29 09 2014 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag (SV300), gericht aan Schepen Watteeuw, m.b.t. het plaatsen van aanwijzingsborden in Terdonk blijkt dat deze vraag zou voorgelegd worden aan de cel verkeerstechniek van het Mobiliteitsbedrijf, waarna u advies zou worden uitgebracht over de mogelijkheden. Lees meer...

 


22 09 2014 - "Onderwijs moet dé sleutel zijn tot emancipatie, persoonlijke ontplooiing en sociale en economische participatie. Op school en in de onderwijscentra krijgen leerlingen vaardigheden en attitudes aangereikt om zich te kunnen ontplooien tot volwaardige individuen binnen de gemeenschap. Gelijke onderwijskansen moeten maximale onderwijskansen worden". Lees meer...

 


22 09 2014 - Vanavond keuren wij de oprichting van de vzw Integratie en Inburgering Gent goed, en geven wij ook goedkeuring aan de statuten van deze vzw. In het kader van de hervorming van de integratie- en inburgeringssector werd beslist om de stad Gent de opdracht om de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden rechtstreeks toe te wijzen, omdat de stad over voldoende bestuurskracht beschikt om het Vlaamse integratiebeleid op haar grondgebied uit te voeren. Lees meer...

 


22 09 2014 - Het dienstencentrum van Ledeberg staat al enkele jaren in de stijgers voor renovatie. De oorspronkelijke deadline van 2010 werd wegens onverwachte stabiliteitsproblemen en andere tegenslagen al enkele keren achteruitgeschoven. Lees meer...

 


22 09 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


22 09 2014 - Toen bleek dat voor de herstelling van de Pontbrug in Drongen de brug uit dienst moest worden genomen werd beslist een tijdelijk noodbrug te plaatsen om de toegang tot de Assels te verzekeren. Heel wat omwonende klagen echter de geluidshinder aan die deze noodbrug veroorzaakt. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


17 09 2014 - Uit uw antwoord van 16 september 2014 verneem ik dat er reeds in 1985 een rooi- en onteigeningsplan werd opgemaakt. De private rechten worden dus belast in functie van de realisatie van het openbaar domein. Het aankoopcomité had destijds de opdracht gekregen de rooilijn te realiseren maar slechts 1 inneming van de 14 werd verworven. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   96   97   98   99   100   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.