Vragen en tussenkomsten

25 08 2015 - Bedrijven en bewoners signaleren de slechte staat van het wegdek in de Proeftuinstraat, in de WIS-databank blijken grote delen van de straat dan ook als kwaliteit C2, C3 en D opgenomen. Lees meer...

 


24 08 2015 - Het registeren van fietsen blijkt hoe langer hoe meer een probleem te vormen: buizen van fietskaders worden steeds dunner en zijn steeds vaker van aluminium of carbon. Het graveren kan het metaal zo beschadigen dat de stevigheid van het kader verzwakt. Er zouden zelfs al kaders zijn gebroken als gevolg van het graveren. Lees meer...

 


24 08 2015 - In het actieplan 'Proper Gent', dat in de gemeenteraad van april werd goedgekeurd, staat dat sluikstort op de openbare weg enkel wordt opgeruimd na melding bij IVAGO. Sluikstorten worden dan binnen de 2 werkdagen, in prioritaire wijken zelfs na 1 werkdag door IVAGO opgeruimd. Lees meer...

 


24 08 2015 - Sedert oktober 2014 geldt een tijdelijk parkeerverbod over bijna de volledige lengte van de Roggestraat dat wordt ondersteund door gele betonblokken langs het trottoir. Dat in de er Bloemekenswijk een hoge parkeerdruk heerst, zowel overdag als ’s avonds, is bekend. Lees meer...

 


20 08 2015 - Via de pers vernamen we dat een meerderheid van de 192 lokale politiezones vaste flitscamera’s vergat te registreren bij de Privacycommissie. Na het flitsen van een voertuig worden persoonsgegevens verwerkt (nummerplaat, naam, adres...). Elke instantie die persoonsgegevens verwerkt moet dat melden aan de Privacycommissie, politiediensten blijken geen uitzondering op die regel. Lees meer...

 


20 08 2015 - In de Maïsstraat staat al sedert enkele weken een aankondigingsbord dat ‘binnenkort’ een toplaagvernieuwing zal plaatsvinden. Het bord is volgens bewoners niet alleen hinderlijk opgesteld, het is ook al enkele keren omgewaaid. De bewoners zijn uiteraard tevreden dat met de toplaagvernieuwing een einde zal komen aan het lappendeken dat dat deel van de straat is, maar ze stellen zich de vraag wanneer de werken effectief zullen worden uitgevoerd. Lees meer...

 


20 08 2015 - De zomermaanden is traditioneel een periode waarin vaak ingebroken wordt in woningen waarvan de bewoners op vakantie zijn. De politie geeft vooraf dan ook steevast preventietips mee en biedt de mogelijkheid om gratis afwezigheidstoezicht aan te vragen. Lees meer...

 


12 08 2015 - Op zowel dinsdag 4 augustus, als maandag 10 augustus merkten heel wat Gentenaars het langdurig optreden van een politiehelikopter boven de stad op. Op vragen van burgers, via sociale media, bevestigde de Directie Luchtsteun van de Federale Politie tweemaal dat het opnieuw om preventievluchten tegen o.a. woninginbraken ging en dit in bijstand van de lokale politie. Lees meer...

 


6 08 2015 - Tijdens de voorbije editie van de Gentse Feesten werden er luchtballonnen gesignaleerd boven de Feestenzone. Naar aanleiding hiervan verklaarde het stadsbestuur echter dat er tijdens de Gentse Feesten geen luchtballonnen boven de stad mogen vliegen. Organisatoren van ballonvaarten trokken dit verbod in twijfel. Naar verluidt zou men bij Belgocontrol geantwoord hebben dat Gent “een ongecontroleerde zone is waar vrij vliegverkeer is toegestaan”. Lees meer...

 


6 08 2015 - Vorige week konden we via de pers vernemen dat eind juni de politierechtbank een Gentse GAS-boete vernietigde, omdat deze werd uitgevaardigd op basis van wetgeving die op dat moment niet meer bestond. Meer bepaald werd de GAS-boete uitgeschreven 'overeenkomstig art. 119bis, par. 9 van de nieuwe Gemeentewet', terwijl deze bepaling toen reeds vervangen was door de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013, die op 1 januari 2014 in werking trad. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   96   97   98   99   100   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.