Vragen en tussenkomsten

28 oktober 2015 - In antwoord op mijn eerdere vraag over het online maken van een afspraak met de politie voor een niet-dringend aangifte of voor het neerleggen van een klacht, zoals in andere politiezones, antwoordde u toen dat één en ander zou bekeken worden in het kader van de mogelijke aanpassingen van de werkingsprocessen van de politie. Lees meer...27 oktober 2015 - In Windgat (Mendonk) werd de slechte staat van het wegdek langs de zijkant van de rijbaan gesignaleerd met nadar en signalisatieborden. Hierdoor is het echter niet meer mogelijk veilig te kruisen waardoor aan de andere kant van de rijbaan een diepe, gevaarlijke geul is ontstaan. Lees meer...26 oktober 2015 - De schuilhuisjes aan de halte Roodborstjesstraat 1 waren al meermaals het onderwerp van vraagstelling voor wat betreft het ontbreken van de verlichting. Vandaag blijkt het glas van zowel de zij- als achterwand volledig gebroken te zijn. Lees meer...26 oktober 2015 - 2015 staat in het teken van Willem I. Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld. De stad zou zorgen voor de plaatsing op een gepast publieke locatie. Eind 2014 werd bekend dat ervoor gekozen werd het standbeeld een plaats te geven op de vernieuwde site aan de nog heraan te leggen Reep/Bisdomkaai. Lees meer...26 oktober 2015 - Tijdens de bespreking van de resultaten van de eerste capaciteitsmonitor stelde mevrouw de schepen in de commissie OPF dat er voor wat het basisonderwijs betreft momenteel 22 projecten (renovatie/nieuwbouw schoolgebouwen) lopende zijn of in de steigers staan. Lees meer...26 oktober 2015 - Tijdens de uitwedstrijd van KAA Gent in Valencia werd op verschillende momenten, zonder aanleiding, hardhandig opgetreden door de Policia Nacional. De Gentse politie die ook ter plaatse was, was getuige van deze aanpak en zou naar verluidt informatie inwinnen betreffende te ondernemen acties met betrekking tot het onnodig hardhandige optreden. Lees meer...26 oktober 2015 - Sms is een uitstekend communicatiemiddel om de burger te bereiken. Naast onze eigen lokale sms-dienstverlening staat in de beleidsnota communicatie dan ook dat zal onderzocht worden of ook het federale initiatief ‘BE-alert’ (momenteel in de pilootfase) in Gent kan worden gebruikt. Terechte kanttekening hierbij is dat men in beide systemen over contactgegevens moet beschikken en burgers zich dus vooraf moeten inschrijven om een bericht te krijgen bij noodsituaties. Lees meer...26 oktober 2015 - Buurtbewoners van de Gasmeterlaan en Gagelstraat signaleren dat de omgeving geteisterd wordt door diverse vormen van overlast. Ze hebben het o.a. over nachtlawaai en drugsgebruik. Lees meer...26 oktober 2015 - Voor het kunstwerk “Museakerkhof” van de Gentse kunstenaar Leo Copers lijkt een permanente inplanting in het Citadelpark nog weinig haalbaar. De stad zou bereid zijn het kunstwerk aan te kopen als er, samen met de kunstenaar en de bevoegde instanties, een alternatieve locatie kan gevonden worden. Lees meer...26 oktober 2015 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. het plaatsen van een afvalkorf aan het heraangelegde basketveldje in de Roodborstjesstraat bevestigde schepen Watteeuw in juli dat een afvalkorf zou worden geplaatst. De plaatsing werd ook kort daarna uitgevoerd. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   97   98   99   100   101   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info