Vragen en tussenkomsten

15 juli 2015 - Telecombedrijf Telenet werkt al enkele jaren aan een netwerk van Wi-Fi-toegangspunten in België. Homespots - bij de Telenet-internetklant thuis - en Hotspots, op openbare locaties, vormen samen het zogenaamde Wi-Free. De homespots werden enkele jaren geleden getest in Gent waarna ze verder uitgerold werden naar de rest van Vlaanderen. Lees meer...

 


14 juli 2015 - Op 6 juli ll. heeft de FOD Buitenlandse zaken een nieuw online platform gelanceerd waar Belgische burgers die naar een land buiten de Europese Unie vertrekken hun gegevens kunnen opslaan (GSM, e-mail, bestemming, contactpersoon in België), zodat ze kunnen worden verwittigd bij een noodsituatie in het land waar ze verblijven. Lees meer...

 


13 juli 2015 - De plannen voor een nieuwe locatie voor het dierenasiel zijn al meermaals aan bod gekomen. Bij de budgetbesprekingen vernamen we dat het stadsbestuur extra middelen heeft vrijgemaakt waardoor de plannen voor de bouw van een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan een doorstart kunnen maken. Dit is goed nieuws. Lees meer...

 


13 juli 2015 - De Vlaams minister van Onderwijs kondigde aan 36 miljoen euro toe te kennen voor extra plaatsen in scholen, goed voor ruim 7300 plaatsen. De lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor 12 steden en gemeenten, waaronder Gent, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden definitief goedgekeurd. Lees meer...

 


2 juli 2015 - Op het grondgebied van Gent vinden heel wat werken plaats. Ondanks alle maatregelen is het uitvoeren van werken zonder hinder voor zowel omwonenden als het verkeer praktisch onmogelijk. Grotere werken of werken met grote verkeersimpact worden meestal vooraf aangekondigd via diverse kanalen én aankondigingsborden. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Voetgangers en handelaars langs de Antwerpsesteenweg storen zich al enkele weken aan de fietsers en zelfs bromfietsers die tijdens de werken over het trottoir rijden. Het probleem doet zich vooral staduitwaarts voor, aangezien fietsers staduitwaarts momenteel geen plaats hebben op de weg. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Ook in het nieuwe format van het politiebulletin werd de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Globaal vertoont het aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Volkstuintjes lijken populairder dan ooit, zo populair dat er wachtlijsten bestaan om een volkstuin te krijgen. Op verschillende plaatsen in onze stad zijn op korte of iets langere termijn bijkomende volkstuinen voorzien. Inwoners van Zwijnaarde beschouwen het, behoudens vergissing, ontbreken van volkstuintjes in de groenpool Parkbos als een gemiste kans. Lees meer...

 


29 juni 2015 - Naar aanleiding van het toenemend gebruik van drones gaf u vorig jaar aan om, met het oog op het garanderen van de veiligheid van de bezoekers tijdens de Gentse Feesten, een brief te richten aan het Directoraat Generaal der Luchtvaart met de vraag om geen dronevluchten boven het grondgebied van onze stad toe te laten tijdens de Gentse Feesten. Lees meer...

 


29 juni 2015 - Stad Gent startte enkele weken geleden de campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’ om burgers te sensibiliseren rond de opruimplicht voor hondenpoep. Naar aanleiding van deze campagne werd mij gesignaleerd dat het niet langer alleen honden zijn die verantwoordelijk zijn voor uitwerpselen die op straat achterblijven. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   97   98   99   100   101   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.