›› Home ›› Nieuws

Wervende toekomstvisie voor Gent

15 januari 2011

Tijdens de ledendagen van open vld gent, op 11 en 12 december, hebben de leden van open vld gent samen met de liberale schepenen en gemeenteraadsleden uitvoerig gediscussieerd over de toekomst van gent. de ledendagen waren het sluitstuk van een proces waarbij negen werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers uit het veld een half jaar lang brainstormden over thema’s als mobiliteit, wonen, welzijn, integratie, werk, cultuur, onderwijs, duurzaamheid en veiligheid.

Elke werkgroep stelde een gebalde visietekst samen met daarin innovatieve en creatieve ideeën om gent ook in de toekomst de meest vooruitstrevende stad van vlaanderen te houden. aan de hand van deze teksten en concrete stellingen gingen de werkgroepvoorzitters tijdens de ledendagen in debat met de gentse open vld-leden. Het werden bij momenten pittige discussies met één doel voor ogen: hoe zien we gent in 2020?

“Liberalen drukken al decennia lang hun stempel op deze stad, denk maar aan het autovrij maken van het stadscentrum door Sas Van rouveroij en het door Geert Versnick geïntroduceerde lichtplan dat onze historische gebouwen zo sfeervol verlicht”, aldus eerste schepen Mathias De Clercq. “We maakten vroeger het verschil, we doen dat vandaag en we willen dit in de toekomst ook blijven doen. dit zowel vanuit het schepencollege als vanuit de gemeenteraadsfractie onder leiding van fractievoorzitter sami souguir.”

De discussies tijdens de ledendagen vormen de grondstof waarop open vld gent verder zal werken om een vooruitstrevend toekomstverhaal voor gent uit te tekenen. “als liberalen vertrekken we altijd vanuit een uitgesproken visie”, aldus open vld gent-voorzitter Mick daman. “We willen via een toekomstgericht en duurzaam beleid kansen geven aan elke gentenaar om zichzelf te ontplooien in een leefbare, welvarende en vrije samenleving. Zodat gent een open, creatieve, innovatieve en solidaire stad kan blijven om in te wonen, werken, leren en leven.”

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.