›› Home ›› Nieuws

Meer vrijheid = meer kwaliteit, ook in de Zorg

22 februari 2014

Open Vld Gent voerde op 22 februari op de Kouter in Gent actie voor betere zorg, dit in het kader van de nationale Zorgdag van Open Vld. Vlaams lijsttrekker Mathias De Clercq pleitte er samen met OCMW-raadslid Carl De Decker voor een duurzaam, efficiënt, laagdrempelig, pluralistisch en modern zorgaanbod dat de keuzevrijheid van elk zorgconsument respecteert.

Mensen met specifieke zorgnoden worden vaak geconfronteerd met wachtlijsten. Wij kiezen er als liberalen resoluut voor om het verkorten van de wachtlijsten aan te pakken via een uitbreiding van het aanbod voor zowel woon-, gezondheids- ,ziekenhuiszorg en kinderopvang. Een uitgebreid en divers aanbod, in een open zorgmarkt, vergroot de keuzevrijheid  van de zorgbehoevende en de kwaliteit van de dienstverlening zonder de prijzen op te drijven voor de gemeenschap.

Als liberalen willen wij een integratie van alle gezondheidssystemen en alle aspecten van intramurale ouderenzorg op Vlaams niveau. We dringen daarbij sterk aan op meer ruimte voor privé initiatieven in zorg- en welzijnstaken.

In Gent willen wij een duurzaam, efficiënt, laagdrempelig, pluralistisch en modern zorgaanbod die de keuzevrijheid van elk zorgconsument respecteert.

  • Om aan de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden streven wij ernaar om de mensen zoveel als mogelijk een eigen zorgregie te bieden. Ondernemerschap inzake uitbouw van thuiszorg en levensloopbestendig wonen moet aangemoedigd worden. En er moet meer ruimte zijn voor aangepaste woonvormen, zoals duurzame assistentiewoningen en efficiënte en klantvriendelijke woonzorgcentra.
  • In de ziekenhuissector benadrukken wij een menselijke en patiëntgerichte zorg. We erkennen daarbij de rol van het AZ Jan Palfijn als openbaar ziekenhuis in de Gentse regio om kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg voor elkeen toegankelijk te houden. Onderlinge doorverwijzing tussen specialisten moet vlotter verlopen en de verloning in de sector moet aantrekkelijker gemaakt worden om een duurzame en kwaliteitsvolle zorgverstrekking te garanderen.
  • Naast de bestaande investeringen van de stad, moet meer dan ooit privé-initiatief in het voorzien van  kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in Gent aangemoedigd worden.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.