›› Home ›› Nieuws

Een leefbare en veilige stad

18 mei 2011

Gent is een aangename stad, daar is iedereen het over eens. Maar de recente toevloed van Oost-Europese gelukzoekers brengt de leefbaarheid van onze stad in het gedrang. De opvangcapaciteit van onze stad is overschreden. Er moet dus strenger opgetreden worden tegen elke vorm van misbruik en overlast.

In maart verhoogde het Gentse OCMW de strijd tegen fraude en zwartwerk met een speciaal opgerichte fraudecel. En de Dienst Burgerzaken laat nauwgezette controles uitvoeren of men werkelijk woont waar men gedomicilieerd is, om misbruik tegen te gaan. Ook de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt opgedreven. We willen een propere stad en zijn het beu dat enkelingen ongestraft de inspanningen van velen ondermijnen.

Als Open Vld streven we naar een leefbare en veilige stad voor alle Gentenaars. Open en gastvrij. Maar geen openheid zonder respect en verantwoordelijkheid. Daar willen we samen met u aan werken. Hebt u zin om mee na te denken over de toekomst van onze stad? Kom dan naar een van onze themadagen waar we in dialoog gaan met de Gentenaars. We starten onze eerste 'Dialoog op zaterdag' op 28 mei met als thema 'Knelpunten in het woonbeleid'. Tijdens andere themadagen komen 'Veilig en leefbaar Gent', 'Ondernemen' en 'Mobiliteit' aan bod. Iedereen die zich geroepen voelt om in dialoog te gaan met ons is van harte welkom!

Mick Daman
Voorzitter Open Vld Gent

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.