›› Home ›› Nieuws

Mathias De Clercq stelt beleidsnota Economie & Ondernemen voor

3 maart 2014

Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq heeft het ontwerp van zijn beleidsnota Economie & Ondernemen klaar. Door in te zetten op ondernemerschapscultuur, starters, bijkomende ruimte, specifieke sectoren en administratieve vereenvoudiging wil Mathias De Clercq maximaal inspanningen leveren om het lokale ondernemerschap mee te wapenen voor de toekomst.

Binnen de huidige economische context is het belangrijk om als stedelijke overheid een proactief beleid te voeren om de lokale economie te versterken en bijkomende jobs te creëren. In de beleidsnota Economie & Ondernemen van Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, worden 50 concrete acties voorgesteld rond vijf centrale thema’s die de komende jaren voor een zo gunstig en duurzaam mogelijk lokaal ondernemingsklimaat moeten zorgen.

De beleidsnota Economie en Ondernemen is geen sluitstuk, maar een startpunt. De komende weken wordt een uitgebreid traject voorzien waarbij in overleg wordt gegaan met diverse socio-economische actoren. Dit moet resulteren in een zo breed mogelijk draagvlak om via samenwerking uitvoering te geven aan de doelstellingen en acties opgenomen in de beleidsnota Economie & Ondernemen.

De ontwerp beleidsnota kunt u hier raadplegen.

Wie opmerkingen of suggesties heeft kan deze overmaken aan schepen De Clercq via:
kabinet.declercq@gent.be tot uiterlijk 19 maart.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.