›› Home ›› Nieuws

Stijging art. 60-tewerkstellingen

10 juli 2014

De federale regering besliste om de verschillende terugbetalingspercentages aan de OCMW’s voor het leefloon te verhogen met 5%. Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block erkent en versterkt op die manier de belangrijke rol van de OCMW’s als lokale regisseur inzake armoedebestrijding.

Een structurele verhoging van de financieringsmiddelen voor OCMW’s moet aangewend worden om de kerntaak van het OCMW te versterken, namelijk hulpverlening en activering van mensen die leefloon ontvangen.

Het was de ambitie van het huidig bestuur om het aantal art. 60-tewerkstellingen te verhogen van 350 naar 445 equivalenten. Door de extra middelen kan deze ambitie nog scherper gesteld worden. We streven en ijveren ernaar om dit aantal op te trekken naar 475.

OCMW-raadslid Yoeri Note: "Indien een OCMW meer tijd en middelen kan investeren in begeleiding en activering kunnen meer mensen uit de armoede gehaald worden. Dit levert een dubbel voordeel op. De cliënt is niet langer afhankelijk van een uitkering en verwerft een inkomen dat hoger is dan het leefloon. Daarnaast kan het OCMW tijd en middelen investeren in de begeleiding van andere cliënten die de geboden omkadering goed kunnen gebruiken. Want werk is beslist de kortste weg uit armoede!"

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.