›› Home ›› Nieuws

Kordatere aanpak kraken

13 oktober 2014

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Mathias De Clercq is tevreden met de passage in het federaal regeerakkoord over de aanpak van kraken. Dat heeft de intentie om de huidige regeling te herzien, met als doel de uitdrijving te versnellen. Hijzelf diende vorig jaar een wetsvoorstel met hetzelfde doeleinde in. “Vele steden kampen met de kraakproblematiek, maar het is door wettelijke beperkingen moeilijk om op te treden tegen het fenomeen. Daar kan nu verandering in komen”, stelt De Clercq.

De regeling in verband met kraakpanden wordt herzien, met als doel de uitdrijving te versnellen. Krakers breken binnen in leegstaande panden en nemen deze zonder toestemming van de eigenaar in gebruik. In steden zoals Gent wordt de kraakproblematiek steeds groter. “Vandaag zijn er in een stad als Gent ongeveer 100 kraakpanden. Dat zijn private eigendommen die in gebruik genomen zijn door honderden krakers.  Onaanvaardbaar”, stelt De Clercq.

Hoewel krakers het eigendomsrecht met de voeten treden, is kraken momenteel niet verboden of strafbaar. Krakers kunnen, na het binnendringen van een pand, zich immers juridisch bedienen van de onschendbaarheid van de woning. De politie mag dus niet zonder huiszoekingsbevel een gekraakt pand betreden om braak en eventuele beschadiging van het onroerend goed vast te stellen. Eigenaars kunnen krakers alleen laten uitzetten door een omslachtige burgerrechtelijke procedure aan te spannen voor de vrederechter. Die kan dan een bevel tot uitzetting uitvaardigen.

“Voor eigenaars blijkt het in de praktijk echter bijzonder moeilijk om hun eigendom, die dan ook nog eens vaak aan waarde verliest door allerhande schade, te laten ontruimen. Daarnaast hebben stedelijke overheden en politie gewoonweg te weinig juridische armslag om de eigenaars daarbij te helpen.”

Daarom is de Gentse politicus opgetogen dat de federale onderhandelaars inspiratie vonden bij zijn voorstel. Het voorstel De Clercq maakt kraken expliciet strafbaar zodat het recht op onschendbaarheid van de woning niet langer een beletsel vormt voor uitzetting: “De politie kan dan het principe van heterdaad toepassen, het pand binnenkomen, de krakers eventueel arresteren en hen uitzetten. Ook de rechtspraak zal vergemakkelijken doordat kraken expliciet verboden zal worden, waardoor er minder discussie mogelijk zal zijn.”

“Het is niet langer aanvaardbaar dat de huidige wettelijke bepalingen het eigendomsrecht niet kunnen garanderen. Als deze passage in het regeerakkoord wordt uitgevoerd in de geest van mijn wetsvoorstel, zal de uitzettingsprocedure versnellen en vergemakkelijken. Op die manier kunnen de eigendomsrechten van de eigenaars beter worden gevrijwaard. Ik roep de nieuwe regering dan ook op hier snel werk van te maken”, besluit De Clercq.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.