›› Home ›› Nieuws

Haven van Gent houdt ook in 2014 stand

7 januari 2015

Voor de Gentse haven bleef de overslag via zeevaart in 2014 op hetzelfde niveau als het jaar voordien. Het zijn ook nu de klassieke sectoren met veel toegevoegde waarde en jobs die relatief standhouden of erop vooruit gaan. Gent ziet bovendien haar positie als bulkhaven herbevestigd en het is ook nu nog de grootste drogebulkhaven van het land. De belangrijkste handelspartners blijven Zweden, Rusland en Brazilië. Turkije is dankzij schroot een opkomende handelspartner.

Voor 2014 bedraagt de totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart 47,7 miljoen ton. Dit is een daling van 1% of 470.000 ton. De goederenoverslag via zeevaart klokt af op 25,9 miljoen ton, amper een kwart procent minder dan in 2013. De overslag via binnenvaart kende een daling: een totaal van 21,8 miljoen ton of een afname met 1,8%.

De overslag via zeevaart houdt wel stand dankzij een stijging van de ro/ro en de droge bulk (landbouwproducten, ertsen en metaalresiduen en schroot). De overslag van vloeibare bulk krimpt fors door het nagenoeg wegvallen van kerosine. De schaalvergroting in de zeevaart speelt Gent hier parten. De almaar grotere zeeschepen kunnen Gent via de sluis in Terneuzen niet bereiken. Daarnaast hebben de vier dagen stremming van het scheepvaartverkeer door de stakingen in het najaar ook effectief overslag gekost.

De overslag via binnenvaart nam af door onder meer een daling bij de vaste minerale brandstoffen en producten van de metaalindustrie.

Het volume van de goederenoverslag via zeevaart bleef dan wel nagenoeg gelijk, toch is er hier een evolutie merkbaar. Shortsea shipping - zeevaart langs de Europese kusten en op de Middellandse Zee – kende ook in 2014 weer een kleine stijging (1%) en neemt meer dan twee derde (67,5%) van de overslag via zeevaart op zich. Omgekeerd neemt het aandeel trans-Atlantische overslag (het deepseaverkeer) elk jaar wat af.

Met 2.893 zeeschepen telt de haven er 55 minder dan in 2013. In de binnenvaart kwam het aantal schepen op 14.656 uit, 494 minder dan het jaar ervoor. De schaalvergroting in de binnenvaart is ook nu heel zichtbaar.

Zweden, Rusland en Brazilië
De top tien van de belangrijkste handelspartners via zeevaart is goed voor twee derde van dit volume.

Voor het vierde jaar op rij is Zweden de belangrijkste handelspartner (2,5 miljoen ton) via zeevaart dankzij het ro/ro-verkeer. Rusland blijft, voor het zesde jaar op rij, met voornamelijk de overslag van metaalproducten op de tweede plaats (2,4 miljoen ton). De derde plaats (2,1 miljoen ton) wordt ook nu ingenomen door Brazilië met onder meer ijzererts en sinaasappelsap.

Canada (steenkool, petcokes en houtpellets) neemt de vierde plaats in voor de Verenigde Staten van Amerika (ijzererts en tarwe) op vijf. Op zes staat Noorwegen (ijzererts en olivine), op zeven Letland (omwille van overslag van en handel in steenkool - onder meer uit Rusland - dat vervolgens wordt doorgevoerd; antraciet en lijnzaad) en op acht Oekraïne (maïs, raapzaad en antraciet). Nieuw, op negen, is Turkije (schroot, plaatstaal en -ijzer). Groot-Brittannië (plaatstaal en -ijzer) sluit de top tien af.

Gent, grootste drogebulkhaven van het land
Gent ziet haar positie als drogebulkhaven herbevestigd en is ook nu opnieuw de grootste drogebulkhaven van het land. Ingedeeld volgens cargotype via zeevaart steeg de droge bulk met 2,3% tot 16,7 miljoen ton. Droge bulk neemt hiermee 65% van het volume via zeevaart in.

Nog opvallend: de ro/ro-overslag stijgt met 9% tot 2,1 miljoen ton. Op twee jaar tijd steeg de ro/ro met 25% en nu werd voor het eerst de kaap van 2 miljoen overschreden.

Bovendien handhaaft Gent de overslag in conventioneel stukgoed, er is zelfs een kleine stijging (0,5%) tot 3,2 miljoen ton.

Hoopvolle toekomst
De Gentse haven kijkt 2015 hoopvol tegemoet ook al blijft ze voor 2014 nagenoeg op een status quo. Voor 2015 wordt er alvast gerekend op het behoud en de uitbreiding van bestaande activiteiten, nieuwe investeringen en het afsluiten van een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland voor de realisatie van de sluis in Terneuzen. Zoals reeds eerder aangekondigd, is er voor 2015 geen prijsverhoging of indexering voor het afmeren van een schip en het gebruik van diverse diensten in de haven.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.