›› Home ›› Nieuws

Streng maar rechtvaardig

23 mei 2011

Het Gentse OCMW verhoogde de strijd tegen fraude en zwartwerk. Sinds maart voert een speciaal opgerichte controle- en inspectiecel bij vermoedens van misbruik een grondig onderzoek uit.

"De overheidsmiddelen waarover we als OCMW beschikken zijn schaars en het is dus belangrijk dat ze doelmatig maar ook rechtmatig worden ingezet", meent OCMW-voorzitter Geert Versnick. "Voor Open Vld is het onaanvaardbaar dat steun wordt verleend aan mensen die daar geen recht op hebben, want dit betekent dat die middelen niet terechtkomen bij mensen die ze wel effectief nodig hebben. Op een strenge maar rechtvaardige manier zien we er strikter op toe dat cliënten hun plichten nakomen."

"We proberen ook mensen te motiveren om aan de slag te gaan, want het kan niet de bedoeling zijn dat ze blijven (over)leven van een (kleine) uitkering. Maar anderzijds blijven we zorg dragen voor de allerzwaksten. Er zijn immers steeds mensen die door omstandigheden niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt, en het is onze taak om hen zo goed mogelijk te begeleiden", aldus Versnick.

www.geertversnick.be

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.