›› Home ›› Nieuws

Bumperkleven blijft een probleem

27 mei 2015

Te weinig afstand houden in het verkeer, ook wel bumperkleven genoemd is niet alleen gevaarlijk, het wekt ook veel ergernis op bij andere bestuurders. Het is dan ook een vorm van agressief verkeersgedrag dat bestraft kan worden. Terecht, want cijfers tonen aan dat een groot aantal aanrijdingen op onze wegen bestaat uit kop-staartbotsingen waarvan een groot deel zou kunnen vermeden worden door beter afstand te houden.

Sinds de veralgemeende invoering van zone 30 in onze stad lijkt het aantal 'bumperklevers' alleen maar te zijn toegenomen. Blijkbaar is nog niet iedereen op de hoogte van de nieuwe zone 30. Fractievoorzitter Sami Souguir vroeg de burgemeester dan ook in welke mate de Gentse politie hier tegen optreedt.

Over de zone 30 werd inmiddels een uitgebreide infocampagne opgezet door het stadsbestuur. Het spreekt voor zich dat deze recente, ingrijpende verkeersmaatregel nog moet ingeburgerd geraken. ”De nieuwe zone 30 binnen de R40 is nog te pril, om nu al een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over de evolutie - in gunstige of ongunstige zin - van het verkeersgedrag in het algemeen”, aldus de burgemeester.

De politie blijkt tot op heden alvast geen weet te hebben van een significante toename van het gemeld fenomeen. Tegen flagrante gevallen wordt, wanneer vastgesteld, uiteraard passend opgetreden. De politie heeft de nieuwe zone 30 wel al aan een analyse onderworpen op vlak van signalisatie. Een aantal verbeterpunten werd inmiddels overgemaakt aan het Mobiliteitsbedrijf voor correctie en/of bijsturing.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info