›› Home ›› Nieuws

Scenario nieuwe Meulestedebrug vastgelegd

23 juni 2015

19 juni zijn alle betrokken partijen het eens geworden over het scenario voor de nieuwe Meulestedebrug in Gent. Er komen in de toekomst, op de plaats van de huidige Meulestedebrug, twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug twee rijstroken en eventueel ook een afzonderlijke opstelstrook mocht de verdere studie dit uitwijzen. In het goedgekeurde scenario worden ook de aangrenzende kruispunten aangepakt en is er veel aandacht voor de zwakke weggebruikers. De bruggen zijn voor rekening van Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap Wegen en Verkeer voert de werken aan de aangrenzende kruispunten uit.

De huidige Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen werd gebouwd in de jaren ’50 en is intussen sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV zal de huidige brug vervangen. Het afgelopen jaar was er intensief overleg met alle betrokken partijen zoals de Haven van Gent, Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Gent, Agentschap Onroerend Erfgoed,... Ook enkele buurtbewoners zaten als “bevoorrechte getuigen” mee rond de tafel om belangrijke knopen door te hakken. Eind vorig jaar lagen nog twee scenario’s op tafel die intussen op mobiliteits- en financieel vlak uitgeklaard werden.

Tweelingbruggen

Tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissie, die vanmiddag plaatsvond, werd het definitieve voorkeursscenario vastgelegd. In dat scenario komen er op de plaats van de huidige Meulestedebrug twee aparte, beweegbare bruggen naast elkaar. Dit heeft heel wat voordelen. Zo kan bij een defect of herstelling de naastliggende brug nog steeds gebruikt worden voor doorgaand verkeer. Op elke brug komen twee rijstroken en, indien verdere studie dit zou aantonen, kan er ook een afzonderlijke opstelstrook worden voorzien voor linksafslaande bewegingen richting de Wiedauwkaai. Op dit moment is nog niet beslist of de huidige Meulestedebrug volledig zal verdwijnen. Onderzoek wijst uit dat een renovatie van de bestaande brug niet opportuun is. In een volgend stadium zal nog onderzocht worden of een andere oplossing mogelijk is, om tegemoet te komen aan de vraag om een deel van de erfgoedwaarden van de brug een nieuwe plaats te geven binnen de ruimere omgeving van het project.

Veel aandacht voor zwakke weggebruikers

In het voorkeursscenario is er veel aandacht voor fietsers en voetgangers. Zo komt er aan de stadszijde van de brug een tweerichtingsfietspad dat fietsers op een directe en veilige manier aan beide oevers van Meulestede moet brengen. Daarnaast wordt  ook een fietsonderdoorgang tussen beide zijden van de Meulestedekaai verder onderzocht. De piste om een bijkomende fietsers- en voetgangersbrug te voorzien ter hoogte van de Kapiteinstraat is na afweging van alle elementen verlaten.

Pantserschipstraat knippen en Kapiteinstraat aanpassen

Het voorkeursscenario pakt ook de aangrenzende kruispunten aan. Zo wordt bijvoorbeeld de verbinding tussen de noordelijke Pantserschipstraat en de Zeeschipstraat geknipt. Dit betekent dat alle gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting aansluit op de Wondelgemkaai. Zo zal het gemotoriseerd verkeer beter doorstromen, wordt de verkeersleefbaarheid verhoogd en wordt sluipverkeer door de Pantserschipstraat vermeden. Het zuidelijke deel van de Pantserschipstraat blijft voor gemotoriseerd verkeer verbonden met de Zeeschipstraat. De middenberm in de Zeeschipstraat zal echter gesloten worden zodat het verkeer enkel rechtsaf kan om het sluipverkeer ook hier te vermijden. Door deze wijziging zal buslijn 6 in twee richtingen omgeleid worden naar de kruising Wiedauwkaai – Kapiteinstraat. In het smalle stuk van de Kapiteinstraat zullen daarom enkele parkeerplaatsen verplaatst of verwijderd worden.

Werken op terrein

Het voorkeursscenario zal nu verder uitgewerkt worden tot een volledig ontwerp, waarin ook de vormgeving van de bruggen concrete invulling zal krijgen. Daarna volgt de bouwaanvraag en de aanbesteding. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen volgen de werken op terrein. Rekening houdend met alle voorgaande stappen kan de bouw van de nieuwe brug ten vroegste eind 2016 van start gaan.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info