›› Home ›› Nieuws

Dialoog op zaterdag

23 mei 2011

Gent staat voor grote uitdagingen op vlak van woonbeleid. Binnen het bestuursakkoord is een van de algemene uitgangspunten ‘meer en betere woningen’. Onder het motto ‘wonen is meer dan een dak boven je hoofd’, wordt ernaar gestreefd om iedere Gentenaar van een gezonde en betaalbare woning te voorzien. Daarbij moet niet alleen gewerkt worden aan een voldoende groot, maar ook aan een kwalitatief en financieel haalbaar aanbod op maat van iedereen.

Ook binnen het Ruimtelijk Structuurplan van de stad Gent is het wonen een essentieel onderdeel. De visie wordt samengevat in vier principes. Ten eerste het recht op wonen voor iedereen. Dit vertaalt zich in de nood aan een aangepast woningaanbod. Een tweede principe is het keren van de stadsvlucht. Een derde element is het aantrekkelijk maken van een aantal stadsdelen. Dit vertaalt zich in ruimtelijke ingrepen, zoals stadsvernieuwing. Een laatste principe behelst het leefbaar wonen.

Met de studiedag ‘Dialoog op Zaterdag’ willen we verder ingaan op een aantal obstakels waarmee we vandaag in het Gentse woonbeleid worden geconfronteerd.

In een eerste deel komen de lange doorlooptijden van nieuwe projecten aan bod. De komende tien jaar worden 9.000 nieuwe woningen in Gent gepland. Waarom duurt het zolang voor deze projecten worden gerealiseerd en wat kunnen we eraan doen?

In het tweede luik gaan we dieper in op de vraag: wat en hoeveel woningen kan Gent nog verdragen? Welke kwalitatieve vormen van hergebruik kunnen in Gent? Hoe gaan we zorgvuldig om met de schaarse ruimte die ons rest?

Tijdstip
28 mei 2011 - 10u00

Locatie
Ontmoetingscentrum Oostakker
Pijphoekstraat 30 - 9041 Oostakker

Inschrijven
sabine.claeyssens@gent.be
nicolas.vandeneynden@gmail.com

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.