›› Home ›› Nieuws

Provinciaal profiel licht verscherpt

25 mei 2011

Op vrijdag 8 april werd het witboek over een interne staatshervorming in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het visionaire blauwboek geschreven door fractieleider Sas Van Rouveroij, kon de decisionmakers niet inspireren tot een meer ‘out of the box’ denken.

Als liberalen bepleiten wij een effectieve en efficiënte overheid. Zo’n overheid mag administratief of in kostprijs niet wegen op de maatschappij. Waar aanvankelijk werd geflirt met de afschaffing van de provincies om een beleidsniveau minder over te houden, wordt via het witboek het belang van de regio’s versterkt. Dit zal in praktijk neerkomen op méér overheid in plaats van minder. Bovendien getuigt de werkwijze van weinig logica om de regioscreening te doen na de hertekening van het bestuurlijk landschap.

 

Inhoudelijk werd het witboek een compromis tussen de sterk uiteenlopende denkpistes van de drie meerderheidspartijen. De provincies zelf werden nauwelijks betrokken bij het overlegproces. In deel 2 van het witboek worden de kernbevoegdheden van de Vlaamse provinciebesturen erkend in grondgebonden zaken, zoals economie, ruimtelijke ordening, toerisme en leefmilieu.

Voor de meer persoonsgebonden bevoegdheden zoals welzijn en cultuur moet er worden samengewerkt met andere beleidsniveaus via ‘bestuursakkoorden’ die bij het begin van elke bestuursperiode worden afgesloten. Tot slot werd er gesnoeid in het aantal gedeputeerden (van 6 naar 5) en provincieraadsleden (van 84 naar 72).

Al bij al een lichte verscherping van het profiel, maar spijtig genoeg een gemiste kans op een meer transparante overheid.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.