›› Home ›› Nieuws

Kraken wordt eindelijk strafbaar

15 maart 2017

De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR zijn na overleg met het kabinet van bevoegd minister Geens tot een akkoord gekomen over hoe kraken beter kan worden aangepakt. De principes rond een nieuw wetsvoorstel werden vastgelegd en de teksten worden de komende dagen gefinaliseerd.

Vooreerst zal de burgerlijke procedure versterkt worden, waarbij de rol van de vrederechter sterker gemaakt wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt. Daarnaast zal kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Op die manier worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

De meerderheidsfracties Open Vld, N-VA, Cd&V en MR werkten deze aanpak van de kraakproblematiek uit in overleg met minister Geens. Dit akkoord wordt nu vertaald in een wetsvoorstel, dat het bereikte evenwicht moet weerspiegelen en dat eerstdaags zal worden ingediend door de Kamerleden.

Egbert Lachaert (Open Vld) reageert tevreden dat er nu eindelijk een oplossing komt: “Kraken wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren.”

Mathias De Clercq diende reeds in 2013 een wetsvoorstel in om kraken strafbaar te maken. Hij is verheugd dat er eindelijk een wettelijk kader komt tegen kraken. "Ik heb reeds in 2013 een voorstel ingediend om kraken strafbaar te maken, waarop collega Lachaert verder gewerkt heeft. Op mijn aangeven werd het opgenomen in het regeerakkoord. Van iemands eigendom blijf je af, punt. Het werd hoog tijd dat kraken strafbaar werd. Zo kunnen we wantoestanden vermijden en kordaat optreden als er iemands eigendom gekraakt wordt."

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.