›› Home ›› Nieuws

Subsidies Gentse Feesten 2017 goedgekeurd

16 mei 2017

Het college heeft op maandag 15 mei de subsidieverdeling voor de Gentse Feesten 2017 goedgekeurd, op voorstel van de jury. Het totale subsidiebedrag wordt verhoogd met 75.000 euro tot 1.052.500 euro.

De verdeling van de totale subsidiepot werd aangepast, conform het bestuursakkoord en de conclusies van de evaluatie van het subsidiereglement in de bevoegde gemeenteraadscommissie. Zo ontvangen de kleinschalige projecten in totaal 150.000 euro, wat 50.000 euro meer is dan in 2016. De cultuurfestivals (MiramirO, Puppetbuskers en Circuskunsten) krijgen samen 202.500 euro.

De Feestkernen ontvangen 700.000 euro, 25.000 euro meer dan in 2016. De cultuurfestivals krijgen samen 202.500 euro. MiramirO krijgt een vaste, nominatieve subsidie van 142.500 euro. Hierin zijn ook meteen de optredens in het kinderziekenhuis van het UZ Gent begrepen. Het Internationaal Puppetbuskersfestival ontvangt 35.000 euro, het Jeugdcircusfestival 25.000 euro.

Het aantal kleinschalige (Gent-gebonden) projecten dat wordt gesubsidieerd bedraagt 51. Zij vormen de ruggengraat van de Gentse Feesten. Het budget voor de kleinschalige projecten neemt opnieuw toe (27.000 in 2013, 50.000 euro in 2014, 60.000 euro in 2015, 100.000 euro in 2016, 150.000 euro in 2017).

‘De keuze om meer middelen toe te kennen aan de festivals en de kleinschalige projecten vloeit voort uit het bestuursakkoord en de evaluatie van het subsidiereglement in de gemeenteraadscommissie en wordt ook dit jaar aangesterkt. Zo krijgen de kleinschalige projecten een verhoging van 50% subsidies t.o.v. 2016. De nadruk van de Gentse Feesten verschuift zo verder van grootschaligheid naar cultuur en echt Gentse projecten, de peper en zout van de Gentse Feesten. Alles in functie van Gentse Feesten die naast levendig ook leefbaar en kindvriendelijk blijven.’ - Christophe Peeters, schepen van Feesten

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.