›› Home ›› Nieuws

Stad Gent ondersteunt innovatief Stadslabo Timelab op nieuwe locatie

29 09 2017

Sinds 1 september bevindt het makersatelier en kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat 34. Na 7 jaar postvatten in de Brusselsepoortstraat liep het huurcontract daar ten einde. De tijdelijke invulling bevindt zich in wat vanaf 2020 een bruisend nieuwe hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Het pand zal volledig gerenoveerd worden.

De Stad Gent zet in op innovatieve speerpuntsectoren waaronder de creatieve economie en ondersteunt Timlab voor deze ingrijpende renovatiewerken met een subsidie van 325.000 euro. Vanuit de Vlaamse overheid heeft minister van Cultuur Sven Gatz beslist daar 400.000 euro aan toe te voegen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). 

Een piloot voor de maakbedrijvigheid in de stad

Timelab, opgericht in 2010, is een uniek labo waar zowel innovatieve en creatieve ondernemers een plek hebben als kunstenaars en wetenschappers. Essentieel hierbij is dat het om een open plek gaat, waar aan onderzoek kan worden gedaan, kan worden geëxperimenteerd en kan worden samengewerkt tussen beoefenaars van diverse disciplines. Timelab is niet onder 1 noemer onder te brengen: het is een hybride mengvorm van een incubator, een leerplatform én een sociale hub. De activiteiten zijn dan ook veelerlei: sociale projecten, cocreatietrajecten, design,…

Timelab kon jarenlang terecht in een pand op afbraak aan de Brusselsepoortstraat. Dit contract liep op 1 september 2017 ten einde. Het gebouw in de Brusselsepoortstraat is klaar voor de sloop. Eigenaar Artevelde hogeschool zal dit laatste stukje braakliggende terrein nabij Keizerspoort in de nabije toekomst ontwikkelen om de groeiende inschrijvingen van nieuwe studenten te kunnen opvangen.

Sinds 1 september bevindt het makersatelier en kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat 34 wat vanaf 2020 een bruisend nieuw hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Momenteel concentreert de werking zich op 250 m². Deze plek wordt later de aanpalende horeca aangelegenheid met mooie buitenruimte. Vanaf 2020 zal er 1500m² industrieel erfgoed beschikbaar worden aan de achterzijde van het huidige makerslab. De nieuwe plek zal plaats bieden voor verschillende partners en activiteiten.

De Stad Gent ondersteunt Timelab met een subsidie van 325.000

Naast een horizontaal economisch beleid dat zich richt tot alle bedrijven en ondernemingen, zet de Stad Gent ook in op de ontwikkeling van een speerpuntenbeleid. Hierbij wordt geïnvesteerd in de realisatie van innovatieve speerpuntclusters, waaronder de creatieve economie. Deze heeft voornamelijk nood aan ruimte waar men samen met andere makers en creatieven faciliteiten en machines kan delen, zoals 3-D printers, CNC-machines, lasercutters, … maar ook minder gesofisticeerde machines zoals zaag- en freesmachines. Dergelijke ateliers vormen een belangrijke component in het behouden en aantrekken van een nieuwe vorm van maakindustrie en stimuleren mee de lokale productie.

De Stad Gent ondersteunt Timelab met een subsidie van 325.000 euro voor de investeringen in het nieuwe pand, zowel voor de tijdelijke invulling als voor de verbouwingswerken. Deze subsidie is aanvullend aan de subsidie van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur van 400.000 euro.

Schepen Christophe Peeters: ''We verwachten een enorme positive impact op onze stad. Timelab is een creatieve broeihaard en zorgt als plek voor maken, leren en ontmoeten voor een nog sterkere innovatieve stad."

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.