›› Home ›› Nieuws

Open Vld Gent tevreden met nieuw Actieplan Kraken

1 december 2017

Open Vld Gent is tevreden met het nieuwe Actieplan Kraken dat is goedgekeurd door het College. In dit actieplan staat de bescherming van de woonst van elke Gentenaar centraal. Kraken kan niet de oplossing zijn voor een precaire woonsituatie.

Met het nieuwe Actieplan wordt kraken expliciet opgenomen in het zonaal veiligheidsplan voor Gent. De kordate aanpak van kraken is hiermee duidelijk een prioriteit voor de politie. Zij zal steeds optreden bij vaststellingen en krakers identificeren. Bij bewoonde panden zal de politie overgaan tot onmiddellijke ontruiming. Bij onbewoonde panden zal de politie na klacht van de eigenaar of huurder conform de nieuwe kraakwet optreden.

Open Vld Gent is verheugd dat een stedelijk contactpunt Kraken wordt opgericht waar Gentenaars onmiddellijk terechtkunnen voor alle informatie rond kraken. Er zal ook bijkomende aandacht gaan naar politiecontroles bij gemelde afwezigheden van burgers. Om een correct beeld te krijgen van de kraakproblematiek en deze kordaat op te volgen wordt ook een digitale rapporteringstool ontwikkeld.

In de Zonale Veiligheidsraad zal aan de bevoegde gerechtelijke instanties gevraagd worden om specifieke aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties of personen die kraken op een georganiseerde manier faciliteren of kraakpanden ter beschikking stellen.

Het aanbod in de nachtopvang zal nauwkeurig opgevolgd worden en indien nodig uitgebreid. We moeten immers absoluut voorkomen dat gezinnen de nacht op straat dienen door te brengen.

Het vermijden van leegstand is een essentieel element in een krachtdadig anti-kraak beleid. Daarom zal leegstand sneller opgespoord worden en wordt het omzeilen van de leegstandtaks aangepakt. Het laten kraken van een pand om aan de leegstandtaks te ontkomen, kan nooit de bedoeling zijn.

Schepen Sofie Bracke, die namens Open Vld meeschreef aan het Actieplan Kraken: “Met dit Actieplan voert  het stadsbestuur de strijd tegen kraken verder op. Dankzij de nieuwe kraakwet en dit actieplan zullen de woningen van de Gentenaars voortaan beter beschermd zijn. Beschermen van het eigendomsrecht is één van de fundamenten in onze samenleving.”

Fractieleider Sami Souguir: “Het Actieplan dat nu voorligt is een stap vooruit in de aanpak van kraken. Cruciaal in de nieuwe wet is het verschil tussen een bewoond en onbewoond pand. In de themacommissie zal ik de procureur en de korpschef vragen hoe zij hiermee concreet aan de slag zullen gaan.”

LEES HIER HET ACTIEPLAN

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.