›› Home ›› Nieuws

Gents secundair onderwijs onder druk

8 maart 2018

Voor Open VLD Gent staat de vrije schoolkeuze voorop. Ouders en jongeren moeten zelf hun school van voorkeur kunnen bepalen. Kiezen voor een school is immers ook kiezen voor een ideologisch en pedagogisch project. Vandaar dat we de voorbije jaren zo sterk hebben ingezet op de capaciteit van het Gents onderwijs. De vrije keuze blijft voor ons van primordiaal belang. Investeren in de capaciteit en de kwaliteit van de scholen moet voorop staan. Zodat elke keuze voor een school een positieve keuze wordt.

Het is 5 na 12 voor het secundair onderwijs in Gent. De vrije schoolkeuze is niet langer absoluut. De Stad Gent werkt nu al met de verschillende netten samen in een Taskforce om het voorspelde capaciteitstekort van 3.000 plaatsen tegen 2026  te voorkomen en de vrije schoolkeuze te herstellen. Maar de laatste dagen werd zeer duidelijk dat bij meer en meer scholen het aanbod de vraag niet meer kan volgen.  

Optimalisaties nodig

“Een goedwerkend aanmeldingssysteem is een handige tool om kinderen in te schrijven. Maar het is duidelijk dat er optimalisaties nodig zijn”, benadrukte fractievoorzitter Sami Souguir tijdens de commissie Onderwijs.  “Zo moet het systeem slim genoeg zijn om plaatsen automatisch te ruilen en zo dus meer kinderen hun school van voorkeur te kunnen aanbieden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de vraag naar een specifiek studieaanbod en rekening gehouden kunnen worden met leerlingen die het basisonderwijs doorlopen hebben binnen dezelfde schoolcampus”.

Elk kind een plaats

“We moeten nu eerst en vooral alles op alles zetten om elk kind een plaats te geven in een Gentse school”, aldus schepen Sofie Bracke. “Liefst in een school van voorkeur door capaciteitsuitbreidingen. De Stad Gent spoort de scholen aan om in de mate van het mogelijke extra plaatsen te voorzien. Momenteel werden er in verschillende scholen al 178 plaatsen bij gecreëerd. Dit is al een mooi resultaat maar we moeten de nodige druk blijven zetten.”

Nieuw inschrijvingsdecreet

Momenteel lopen in Vlaanderen onderhandelingen over het nieuwe inschrijvingsdecreet. Het ziet er naar uit dat de keuze voor het al dan niet toepassen van het systeem van de dubbele contingentering lokaal zal genomen kunnen worden. Bij dit systeem wordt per school een bepaalde verhouding tussen kansarme en kansrijkere leerlingen opgelegd.  De dubbele contingentering heeft als effect dat de schaarste gebruikt wordt voor het afdwingen van een andere mix en dat de schoolkeuze verder beperkt wordt. Dit is een te eenzijdige negatieve benadering. Bovendien waren de effecten maar beperkt. Open VLD Gent wil samen met Vlaanderen naar andere oplossingen zoeken om een betere mix te krijgen in de Gentse scholen. De strijd tegen segregatie laten wij niet los.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.