›› Home ›› Nieuws

We zijn met bijna 260.000 Gentenaars

12 maart 2018

Net geen 260.000, maar 259.570 om precies te zijn. Zoveel inwoners telde Gent eind december 2017. Dat zijn er ongeveer 1.400 meer dan het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 2012 is het migratiesaldo negatief, wat betekent dat er meer mensen Gent verlieten dan dat er in onze stad mensen bij kwamen wonen. De stijging is dus vooral te danken aan de natuurlijke groei.

Natuurlijke groei

In totaal werden 3.191 Gentse kinderen geboren (12 minder tegenover 2016) en stierven er 2.274 Gentenaars (56 minder dan in 2016). Dat brengt de natuurlijke groei in 2017 op 917 Gentenaars.

Belgen

In totaal immigreerden er 9.815 Belgen en vertrokken er 11.011 uit Gent. Dat maakt een verschil van 1.196 meer Belgen die Gent verlieten dan dat er bijkwamen. De laatste twee jaar was het verschil tussen het aantal vertrekkende en aankomende Belgen bijna gelijk, terwijl het nu opnieuw op het niveau van 2014 zit. Er kwamen iets minder Belgen in Gent wonen maar er vertrokken er vooral meer in vergelijking met de voorbije jaren.

Niet-Belgen

In totaal immigreerden er 6.510 niet-Belgen en vertrokken er 5.617 uit Gent. In totaal kwamen er dus 893 niet-Belgen meer in Gent wonen dan dat er niet-Belgen Gent verlieten. Gent telt 223.028 Belgen en 36.542 niet-Belgen, ofwel 14%. De Bulgaren vormen daarbij de grootste groep met 8.844 inwoners, gevolgd door de Turken (4.080) en de Nederlanders (2.935). Op tien jaar tijd steeg procentueel gezien vooral het aantal Syriërs (van 59 naar 750, een stijging van 1.270%), Afghanen (van 119 naar 951, een stijging van 800%) en het aantal Roemenen (van 109 naar 596, een stijging van 547%).

Asielzoekers

Het totaal aantal niet-Belgen met een erkend statuut steeg sinds begin 2015 van 1.178 personen naar 2.256 eind 2017. In 2015 steeg deze groep met 281 personen, in 2016 met 452 en 2017 met 345 mensen (bijna gelijk aan de stijging van het aantal Bulgaren in 2017). Meer dan twee derde van die stijging is op het conto te schrijven van vier nationaliteiten : de Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Syriërs.

Schepen Sofie Bracke: 'In 2013 haalden we de 'magische grens' van 250.000 inwoners. Vier jaar later zijn dat er bijna 10.000 meer. Het rapport met demografische prognoses voorziet dat onze stad tegen 2024 270.000 inwoners zal tellen en 280.000 tegen 2035. Zo zal het aantal kinderen tussen 12 en 17 jaar toenemen met een 2.000-tal tegen 2024. Ook het aantal én aandeel 65-plussers zal vanaf 2020 gevoelig beginnen toenemen. Dat zijn uiteraard belangrijke cijfers die we in ons achterhoofd moeten houden als er beleidsbeslissingen genomen moeten worden.'

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.