›› Home ›› Nieuws

Aangeven baby's in materniteit groot succes

12 april 2018

“Het klopt dat het aangeven van baby’s in de materniteit een groot succes is”, dat antwoordde Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken, op een vraag van fractieleider Sami Souguir. “Over het algemeen worden baby’s in 75% van de gevallen meteen aangegeven in de materniteit. In Maria Middelares stond het percentage eind 2017 zelfs meteen op meer dan 80%."

"De aangifte in de materniteit is in die mate een succes dat we soms signalen opvangen dat vaders een tijdje in de wachtzaal van de materniteit moeten wachten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. We zijn dan ook bezig aan een evaluatie. Daarbij wordt bekeken of we de uren waarop onze mensen aanwezig zijn in de materniteiten moeten uitbreiden en of we naar een afsprakensysteem moeten gaan waarbij de ouders online of telefonisch een bepaald uur vast leggen waarop ze langs kunnen komen bij de medewerker.”

Sami polste ook naar de digitale centrale databank van de Akten van de Burgerlijke Stand die het mogelijk moet maken een geboorteaangifte van thuis uit via het eloket af te handelen. De invoering van die databank staat gepland voor 1 januari 2019. “De dienst Burgerzaken en de Juridische dienst van de Stad Gent schatten in dat het vanaf dat moment inderdaad mogelijk moet zijn om de geboorteaangiftes online te organiseren”, verduidelijk Sofie. “Hoe dat dan praktisch moet verlopen, wordt nu verder uitgewerkt.”

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.