›› Home ›› Nieuws

Mick Daman zet stap opzij als voorzitter van Open Vld Gent

18 december 2018

Mick Daman heeft op een persmoment aangekondigd in de nabije toekomst geen voorzitter meer te zullen zijn van Open Vld Gent. Hij vraagt om nieuwe voorzittersverkiezingen te organiseren waarbij hij zelf geen kandidaat-voorzitter meer zal zijn.

Mick Daman: “Ik heb alle begrip voor de ontgoocheling en de boosheid die is ontstaan. Ik begrijp dat ik in de huidige omstandigheden niet meer de voorzitter kan zijn die de kloof die is ontstaan kan dichten. Aangezien ik altijd het partijbelang heb laten primeren heb ik besloten om op zeer korte termijn verkiezingen te organiseren om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter die als verzoener de kloof die is ontstaan kan dichten. Om elke zweem van partijdigheid in de organisatie van die verkiezingen te vermijden zal ik aan de secretaris-generaal en het beheercomité vragen de organisatie volledig op zich te nemen. Zelf zal ik hierbij geen kandidaat-voorzitter meer zijn.”

Mick Daman herhaalde op het persmoment dat de procedure voor de aanduiding van de schepenen volledig transparant en correct is verlopen: “Zoals reeds aangekondigd werden de verkozen bestuursleden uitgenodigd, per mail op 9 december, om aansluitend op het ledencongres over te gaan tot aanduiding van onze schepenen, het (onder)voorzitterschap van de gemeenteraad en de leden van het BCSD. Dat was expliciet vermeld in de uitnodigingsmail. De kandidaturen moesten uiterlijk donderdagmiddag binnen zijn. Voor het schepenmandaat van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke planning en Cultuur waren er 2 kandidaturen. Het is het prerogatief van de voorzitter om de vergadering een voorstel te doen waarover het bestuur zich, bij geheime stemming, kan uitspreken.  Het is mijn beslissing als voorzitter geweest om ook Sami Souguir op basis van zijn ervaring en kwaliteiten de kans te geven om het bestuur over zijn kandidatuur te laten oordelen. Tijdens de bestuursvergadering hebben beide kandidaten uitgebreid de kans gekregen om hun kandidatuur toe te lichten en te motiveren, met als resultaat dat Sami Souguir door het bestuur naar voren werd geschoven voor het tweede schepenmandaat van Open Vld in Gent. De procedure is correct en transparant verlopen.”

Het beheerscomité van Open Vld Gent zal op korte termijn voorzittersverkiezingen organiseren.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.