›› Home ›› Nieuws

Liberalen versterken Gent en de Gentenaars

18 oktober 2019

Met 50 extra agenten voor het Gentse politiekorps, 37 miljoen euro bijkomend voor digitalisering,  innovatie en technologie en meer dan 100 miljoen euro voor sport en cultuur is Open Vld bijzonder tevreden met het Gentse Meerjarenplan 2020-2025.

Burgemeester Mathias De Clercq: ‘Met dit meerjarenplan maken we Gent klaar voor de toekomst en zorgen we ervoor dat Gent haar voortrekkersrol kan spelen. We zullen onze stad met ambitie en durf besturen. Dit plan versterkt alle Gentenaars, verenigingen en organisaties actief in onze stad.’

Burgemeester De  Clercq had het beloofd en het is nu zeker: er komt versterking van het Gentse politiekorps. Er komen 50 extra politiemensen door een jaarlijkse stijging van 10 flikken. De agenten worden ook beter uitgerust. We zetten in op een digitale omslag die ervoor moet zorgen dat onze Gentse flikken hun hoofdtaak ten volle kunnen uitvoeren, namelijk de zorg om de Gentenaars. We investeren in een modern korps en zorgen hierbij voor de nodige middelen voor een renovatie van het commissariaat Gent Centrum en voor een nieuw politiehuis op site Groendreef ter vervanging van kazerne Ekkergem. Burgemeester De Clercq: “Onze Gentse flikken verdienen het om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen werken. We krijgen méér, moderner uitgeruste en beter gehuisveste flikken. Dat komt de veiligheid van alle Gentenaars ten goede.”

Een tweede belangrijk punt voor Open Vld is innovatie en technologische vernieuwing. We investeren 110 miljoen waarvan 33 miljoen euro in nieuwe digitaliseringprojecten om van Gent dé technologiehoofdstad van Europa te maken. Daar plukken de Gentenaars én Gentse bedrijven de vruchten van. We voorzien een nieuw speerpuntenfonds van 4,4 miljoen euro om samen met partners binnen de Ghent Economic Board werk te maken van de economie van morgen en het versterken van toekomstgerichte sectoren zoals healthtech, cleantech en ICT. Met dit fonds willen we een meervoud aan Vlaamse en Europese subsidies en private financiering aantrekken.

Schepen Sofie Bracke: “We walk the talk. We willen van Gent dé technologiehoofdstad van Europa maken. Om die ambitie kracht bij te zetten, trekken we maar liefst 33 miljoen euro  extra uit om de digitale omslag verder te maken. Meer dan 4 miljoen werd vrijgemaakt om volop te investeren in onze economie van de toekomst. Op die manier maken we Gent toonaangevend.”

Naast 16,5 miljoen euro voor de renovatie van het operagebouw investeren we sterk in onze musea, bibliotheken en cultuurhuizen. We voorzien extra middelen voor het uitbouwen van cultuurwerking en programmatie in de wijken en deelgemeenten, de amateurkunsten, het kunstenoverleg en diversiteitswerf én we trekken jaarlijks bijna 1,5 miljoen euro extra uit voor de ondersteuning van de artistieke ruggengraat van onze stad: de belangrijkste culturele huizen, gezelschappen en festivals. Door verder te investeren in de UiTPAS blijven we er bovendien voor zorgen dat iedereen aan het rijke cultuur- en vrijetijdsleven kan deelnemen. Over de 6 jaar evolueren we van 42 miljoen euro naar 57 miljoen in de culturele ondersteuning.

Schepen Sami Souguir: “Met een investering van 53 miljoen euro voor culturele infrastructuur en 15 miljoen euro extra voor cultuurparticipatie stomen we Gent klaar voor haar ambitie als Europese Culturele Hoofdstad 2030.”

Open Vld is uitermate tevreden met de middelen die zijn vrijgemaakt voor sport en betere dienstverlening aan de Gentenaars. Er wordt maar liefst 50 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van verouderde sportinfrastructuur en de uitbreiding van het aanbod. Op de plaats van het verouderd openluchtzwembad Neptunus bouwen we een nieuw, overdekt zwembad en als sluitstuk van de sportcluster Gentbrugse Meersen voorzien we een multifunctioneel gebouw. Van de Blaarmeersen maken we dé sport- en gezinsplek van Gent met een nieuw strandgebouw met cafetaria aan de waterkant en nieuwe speelelementen in het park en in het water.  

Er worden ook de nodige budgetten vrijgemaakt voor de renovatie van de dienstencentra met een nieuwe bibliotheek in Oostakker en Gentbrugge tot heuse ‘Huizen van de Gentenaar’. Zo ook voor Sint-Denijs-Westrem waar op termijn naast verschillende nieuwe loketten ook een wijksporthal en een nieuwe bibliotheek  komen. Dit project kadert in de nieuwe wijkstructuurschets. Deze legislatuur zullen deze plannen samen met de bewoners opgemaakt worden. We zijn ook blij dat er 4 miljoen euro wordt geïnvesteerd in wijkbegrotingen, de Gentenaars zullen zelf kunnen beslissen wat er met deze middelen in hun wijk gebeurt. Zo versterken we de inspraak en participatie in onze stad.

In totaal investeert het stadsbestuur minstens 630 miljoen euro in onder meer parken, stadsvernieuwing, armoedebestrijding, extra capaciteit onderwijs, wonen en wijkbegrotingen.

Het persbericht hierover vindt u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info