›› Home ›› Nieuws

Liberalen keuren meerjarenplanning provincie af

13 december 2019

Begin december vonden in de provincieraad de debatten plaats over de meerjarenplanning en het bijhorend budget 2020-2025. De liberale fractie kwam tijdens deze besprekingen geregeld tussen.

Ook provincieraadslid Martine Verhoeve nam actief deel aan de debatten en spreekt over een gebrek aan bestuurservaring en financiële kennis.

De verschillende fractieleden kwamen tussen over o.a. het afschaffen van de subsidiëring van evenementbussen, het afschaffen van de subsidie aan School & Ziekzijn, het uitblijven van de realisatie van de 18 holes in Golf Puyenbroeck, de verdubbeling van de Oost-Vlaamse Bosindex tegen 2030, ... 

Niettegenstaande het beleidsplan vooral uitblinkt in vaagheid over verschillende zaken, staan er ook een aantal positieve punten in. De grote inzet op fietsinfrastructuur, de aandacht voor dierenwelzijn, de investeringen in een gedegen provinciaal onderwijs en de nieuwbouw van PAULO. Ook met de verlastingsverlaging is de liberale fractie tevreden. Gezegd moet worden dat dit enkel mogelijk is door de besparingen uit de vorige legislatuur. Raadslid Martine Verhoeve en haar collega's stellen zich dan ook vragen over de houdbaarheid hiervan. 

"Als we de leninglast bekijken, wordt dit alleen maar duidelijker", klinkt het bij Martine Verhoeve. "De nieuwe ploeg (N.VA - Groen - CD&V) laat de schuldenlast van de provincie stijgen van 58 miljoen naar 147 miljoen, terwijl men gelijkertijd aangeeft dit budget niet helemaal te zullen besteden. Dit bewijst het gebrek aan bestuurservaring en financiële kennis. Men kijkt niet verder dan 5 jaar. Het is de taak van de politiek om plannen te maken op korte termijn, maar ook om een visie te hebben op lange termijn. Die visie is er net totaal niet. Als men dit beleidsplan - zoals goedgekeurd door de meerderheid - volledig uitvoert, dan staat de provincie in 2025 op de rand van bankroet. Het ergste is dat de jonge mensen van vandaag de schulden van morgen zullen moeten betalen. Wij konden dan ook onmogelijk akkoord gaan met een budget en meerjarenplanning die de lasten legt bij de generatie na ons", aldus Martine Verhoeve.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.