›› Home ›› Nieuws

Gent krijgt een Family Justice Center

31 januari 2020

De voltallige gemeenteraad keurde in januari een initiatief goed voor de uitrol van een Family Justice Center in Gent. Gemeenteraadslid Yeliz Güner volgt het thema al jarenlang op. Zowel beroepsmatig vanuit de advocatuur, als vanuit haar engagementen binnen Amnesty International en niet-politieke verenigingen die actief zijn rond de emancipatie van de vrouw.

Er is al langer vraag naar een Family Justice Center in Gent. Zowel Antwerpen, Hasselt als Genk beschikken al over dergelijk centrum. 

Veilig Thuis is de koepelterm voor initiatieven in verschillende Vlaamse regio’s die zich richten op gezinnen waar er meermaals geweld voorkomt, waar er sprake is van een meervoudige problematiek of waar er onveiligheid is voor directe en indirecte slachtoffers. 

Het voordeel van een FJC is dat doorverwijzing niet meer nodig is. Quasi alle diensten zitten in het huis vertegenwoordigd. Het grote voordeel voor de cliënt is dan ook een duidelijke communicatie en een aanpak waarbij iedereen kort op de bal kan spelen, ook bij veranderende omstandigheden. 

"Als advocaat stel ik vast dat slachtoffers van familiaal geweld het zeer moeilijk hebben om de stap te zetten naar verschillende diensten, zeker ook omdat ze steeds worden doorgestuurd en telkens hun hele verhaal opnieuw moeten doen. Ik ben dan ook zeer blij met de uitrol van Family Justice Center in Gent", klinkt het bij Yeliz. 

Een slachtoffer van intrafamiliaal geweld meldt zich bij het centrum en vindt daar alle diensten onder één dak: politie, justitie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jongerenhulpverlening, advocatuur en artsen.

Vanuit het verhaal van het slachtoffer wordt dan een gezamenlijk dossier opgebouwd, samen met verschillende diensten een traject uitgezet en een casemanager aangesteld. Alle hulp gebeurt ter plaatse.

Ook het overleg tussen zorg en veiligheid vindt plaats in datzelfde centrum. Het justitieel traject loopt in voortdurende afstemming met het hulpverleningstraject. Verschillende levensdomeinen worden betrokken: medische zorg, huisvesting, opvoedingsondersteuning, juridische hulp en schuldbemiddeling.

Als jij, je kinderen of iemand in je directe omgeving slachtoffer is van intrafamiliaal geweld kan je naar het gratis nummer 1712 bellen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info