›› Home ›› Nieuws

Samen tegen pesten

28 februari 2020

1 op 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar samen met kinderen, jongeren en hun begeleiding iets aan doen. Tijdens de week van 14-21 februari ging de 15e Vlaamse Week tegen Pesten door. Ook gemeenteraadslid Yeliz Güner maakte een vuist tegen pesten.

Yeliz vroeg aan schepen van onderwijs, Elke Decruynaere, of ook Gent speciale inspanningen doet tegen pesten. 

"Ik vroeg mij af of er specifieke acties worden opgezet vanuit de dienst onderwijs en welke maatregelen de Stad Gent neemt in het kader van het antipestbeleid, vooral op structurele basis, doorheen het hele jaar. Daarbij is het ook belangrijk dat scholen verder ondersteund worden, ook buiten deze ene week waarin extra aandacht gevestigd wordt op pesten", klinkt het bij Yeliz. 

"Een belangrijk aspect is de betrokkenheid van ouders bij het uitstippelen van het antipestbeleid. Het is bijkomend ook belangrijk dat wij als stad niet enkel de stedelijke scholen ondersteunen, maar dat sprake is van een koepel-overschrijdende samenwerking met alle scholen. Een contactpersoon binnen de Stad Gent, waarbij meldingen ook anoniem kunnen gebeuren, lijkt mij alvast een essentieel element om effectief in te zetten tegen pestgedrag", gaat Yeliz verder. 

Schepen Decruynaere gaf mee dat wij als stad uiteraard deelnemen aan de actie 'Stip-it' waarbij we pesten niet enkel onder de aandacht willen brengen, maar het ook bespreekbaar willen maken. Het is belangrijk dat dit probleem voldoende aandacht krijgt, en het stadsbestuur doet graag een duit in het zakje. Voor ouders is er in Gent de werking van de Opvoedingswinkel, met een aanbod rond 'Hoe omgaan met pestgedrag'. Ouders kunnen in de Opvoedingswinkel op individueel gesprek, tijdens de hele maand februari staat het thema ook speciaal in de kijker in hun etalage. 

In het stedelijk onderwijs wordt pesten op verschillende manier en in verschillende vakken besproken. N.a.v. de Vlaamse Week tegen Pesten werden ook heel wat acties en initiatieven op poten gezet om het probleem onder de aandacht te brengen. 

De schepen van onderwijs geeft nog mee zelf geen voorstander te zijn van een soort centraal registratiesysteem. Wel wil ze echt werk maken van het ontzorgen van leerkrachten en het reduceren van zogenaamde 'planlast'. Het is belangrijker dat leerlingen en ouders het gevoel hebben op de school terecht te kunnen, en dat ook het CLB zich laagdrempelig genoeg opstelt, zodat deze vragen kunnen gecapteerd worden en ermee aan de slag gegaan kan worden. Binnen de stad kreeg men tot dusver geen vragen van schoolbesturen of andere actoren naar bijkomende ondersteuning rond dit thema.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.