›› Home ›› Nieuws

Manuel roept op tot sereniteit in dossier Camping Stropke

28 februari 2020

Gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez, hield tijdens de gemeenteraad van 18 februari, een pleidooi voor sereniteit in het gevoelige dossier rond Camping Stropke. Hij vroeg daarbij expliciet om geen politieke statements te maken in het dossier of om er een politieke recuperatie van te maken.

"Enkel sereniteit kan een oplossing bieden voor de bewoners van de camping enerzijds en de plannen van het stadsbestuur anderzijds", klonk het bij een bijzonder oprechte Manuel. 

Zijn tussenkomst was niet onverwacht, gezien hij al eerder tussenkwam in het dossier rond Camping Stropke. 

"Ik vernam van de beheerder en zijn echtgenote, dat zij ondertussen een constructief onderhoud hebben gehad met de bevoegde schepenen. Het lijkt mij dan ook niet aangewezen om dit dossier nu op de politieke agenda te zetten, of politieke statements te maken. Ik ben van oordeel dat dit een dossier is, dat door geen enkele politieke partij moet gebruikt worden voor politieke recuperatie."

Hij vroeg daarbij aan alle aanwezige partijen om constructief overleg en dito oplossing een echte kans te geven. Hij roepte daarbij op aan de indieners van het raadsbesluit dat voorlag ter stemming, tijdelijk in te trekken, opdat verder overleg mogelijk zou zijn. 

Dat laatste gebeurde uiteindelijk niet en het kwam tot een stemming waarbij een meerderheid binnen de gemeenteraad het raadsbesluit wegstemde. 

Manuel kreeg de opmerking uit het schepencollege bijzonder oprecht over te komen. Zijn tussenkomst bracht hij dan ook vanuit het hart: "Ik gaf in eerdere tussenkomsten reeds aan dat ik ook het behoud van de camping Stropke ten volle ondersteun. Ik gaf toen de historiek aan vanwaar de camping komt en hoe hij geëvolueerd is sedert de komst van de nieuwe beheerder en welke inspanningen hij deed. Voor mij is de camping waardevol omwille van het feit dat het: een plaats is waar de mensen de wijsheid hebben om er in harmonie samen te leven, wat hun achtergrond ook is. Het is ook een plaats waar de mensen bij elkaar de kracht vinden om, ondanks de moeilijke levensgeschiedenis die zij achter de rug hebben, om hoopvol uit de kijken naar de toekomst" besluit Manuel. 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.