›› Home ›› Nieuws

Provincie en POM Oost-Vlaanderen werken aan relance lokale economie in post-coronatijdperk

24 april 2020

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen plannen volop te investeren in Oost-Vlaamse lokale bedrijven. De Provincie werkt aan een actieplan van 950 000 EUR. Daarnaast vraagt ze aan de POM om 12,6 miljoen EUR investeringen te realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende (energie)investeringen. Provincieraadslid Martine Verhoeve volgt de maatregelen op de voet op.

De voorspellingen van het planbureau vorige week waren niet fraai: een krimp van het bbp met maar liefst 8%. Heel wat mensen zitten intussen thuis in tijdelijke werkloosheid, handelaars en bedrijven houden noodgedwongen de deuren dicht. De ongerustheid bij de ondernemers is groot.

Het provinciebestuur wil zijn bevoegdheden maximaal inzetten om hen te ondersteunen.

Sociaal en duurzaam ondernemerschap

Zo werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan een actieplan van zo’n 950 000 EUR. Het provinciebestuur koos voorheen al voor een sterke focus op lokaal, sociaal en duurzaam ondernemen. Die focus zal de komende weken nog versterkt worden, terwijl de financiën van de Provincie in evenwicht blijven, m.a.w. geen besparingen elders of belastingverhoging ingevolge dit plan.

Het actieplan bestaat eruit dat we een aantal geplande stevige ingrepen vervroegen en versneld uitvoeren, zodat ze zo snel mogelijk kunnen renderen voor onze bedrijven.

Daarbij wordt er over gewaakt dat er geen overlap is met maatregelen van andere overheden. De Provincie kiest daarom bewust voor een aantal niches. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ondersteunen van ecosystemen voor sociaal en duurzaam ondernemerschap, het ondersteunen van pilootprojecten rond kringloopeconomie, het ondersteunen van triple helix-projecten waar overheid, bedrijven en kennisinstellingen de handen in elkaar slaan en heel wat flankerende en promotionele maatregelen.

Rollend fonds

Ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) – die jaarlijks ruim 1,6 miljoen EUR werkingstoelage en 200 000 EUR investeringssubsidie ontvangt van het provinciebestuur – wordt ingeschakeld in het relanceplan. De POM werd gevraagd om 12,6 miljoen EUR investeringen te realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende (energie)investeringen.

Het betreft projecten met een duidelijk rendement waar ondernemers samen voor aan de slag willen gaan, maar die net nog dat extra duwtje zekerheid en ondersteuning nodig hebben. De ondernemers realiseren met de steun van de POM dan hun noodzakelijke investeringen, het lokale industriële cluster wordt versterkt, en de financiële participatie vanuit de Provincie wordt 5 tot 10 maal gemultipliceerd. Zo’n 'rollend fonds' heeft al eerder z’n slagkracht bewezen in Nederland bijvoorbeeld en het biedt bovendien antwoord op de vraag van de ondernemingswereld naar het bundelen van krachten.

Lokaal kopen en consumeren

Ook de burgers zelf kunnen investeren in de lokale economie, nu en na de coronacrisis door lokaal te kopen en te consumeren.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.