›› Home ›› Nieuws

Frisse pintjes op uitgebreide terrassen

13 juni 2020

Een frisse pint drinken op een Gents terras, na drie maanden kunnen we het sinds maandag weer. Maar écht zoals voorheen voelt het nog niet aangezien de regels van social distancing nog altijd gerespecteerd moeten worden. Het uitwerken van een uitgebreider terrassenplan was geen sinecure. Maar schepen bevoegd voor horeca Sofie Bracke maakte er meteen werk van en ook Christophe Peeters trok mee aan de kar.

“Om horeca-uitbaters de kans te geven om zoveel mogelijk tafels uit te zetten, werkten we tegen vorige week een heus terrassenplan uit”, aldus Sofie die bevoegd is voor Horeca.

“Samen met collega Filip Watteeuw, de stadsdiensten en handelsorganisaties als Horeca Vlaanderen, Unizo en de Opperdekenij zochten we naar oplossingen om de oppervlakte van terrassen te vergroten waar mogelijk en tegelijkertijd rekening te houden met een veilige passage van fietsers, voetgangers en hulpdiensten. De sector snakte naar deze heropening, dat beseften we maar al te goed. Daarom zijn we voor de maximaal haalbare oplossingen gegaan. De diensten bekijken daarom bijvoorbeeld ook terrasuitbreidingen op trottoirs, als de buren daar akkoord mee zijn. Daarnaast beslisten we dat de terrasbelasting tot eind september niet betaald moet worden. Als lokaal bestuur willen we zo maximaal zuurstof geven aan horeca-ondernemers. We beseffen immers heel goed dat zij het de afgelopen maanden erg moeilijk hebben gehad.”

Ook Christophe Peeters trok mee aan de kar tijdens de commissie: "Terrassen vormen voor de horecazaken al enkele jaren een economische noodzaak. Het is een uitbreiding van hun zaak, meestal op het openbaar domein, en tegenwoordig zitten klanten van pakweg februari tot en met november op het terras. Maar ook op terrassen dient de nodige afstand bewaard te worden uiteraard. Een uitbater plaatst in normale omstandigheden zijn terras zo optimaal mogelijk. Kort gesteld: hoe meer tafels hoe meer inkomsten. Dat kan nu niet."

Christophe is blij dat binnen de stadsdiensten zo snel en efficiënt geschakeld kon worden. "Terrassen binnen de R40 kunnen maximaal verdubbelen, buiten de R40 is, waar het kan, tot een verviervoudiging mogelijk. Voor sommige pleinen wordt dit meteen integraal uitgetekend, denk maar aan Sint-Baafsplein of Oostakker Dorp. Deze maatregel kent bijzonder veel succes: ruim 50 uitbaters beschikken inmiddels over een uitgebreid terras en volgende dagen volgen er nog tientallen."

“Intussen hebben ruim 50 uitbaters een uitgebreid terras en daar komen elke dag horecazaken bij. Het lijkt me ook een goede zaak om in een tweede fase te bekijken of horecazaken die momenteel geen terrasvergunning hebben, hun oppervlakte toch kunnen uitbreiden" besluit Christophe.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.